Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ Thủ thuật

| 09:30 | 12/12/2017

Biểu giá dịch vụ Thủ thuật

  Stt Tên dịch vụ(BH) Đơn vị tính Giá BH Giá VP
  1 CHUYÊN KHOA      
  2 THỦ THUẬT      
  3 Nắn, bó bột trật khớp gối [gây mê]                       250.000                               250.000
  4 Nắn, bó bột trật khớp vai [gây mê] Lần                     310.000                               310.000
  5 Khâu vết thương vùng môi Lần                  1.136.000                            1.136.000
  6 Phụ cấp thông tim chẩn đoán (Dưới DSA) Lần    
  7 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [gây mê] Lần                     320.000                               320.000
  8 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [gây mê] Lần                     320.000                               320.000
  9 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [gây mê] Lần                     320.000                               320.000
  10   Lần    
  11 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi [gây mê] Lần                     611.000                               611.000
  12 Phụ cấp Nong và đặt stent động mạch thận Lần                                 144.000
  13 Phụ cấp Nong và đặt stent động mạch vành Lần                                 300.000
  14 Phụ cấp hàm giả tháo lắp Lần                                 112.500
  15 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [gây mê] Lần                     320.000                               320.000
  16 Phụ cấp tiêm tiêm điểm bám gân/cân Lần    
  17 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi [gây mê] Lần                     611.000                               611.000
  18 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [gây mê] Lần                     320.000                               320.000
  19 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [gây mê] Lần                     320.000                               320.000
  20   Lần    
  21 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [gây mê] Lần                     611.000                               611.000
  22 Một răng Lần                                 165.000
  23 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay [gây mê] Lần                     320.000                               320.000
  24 Nắn, bó bột trật khớp háng  [gây mê] Lần                     701.000                               701.000
  25 Phụ cấp khai thông động mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị tắc mạch phổi cấp Lần    
  26 Phụ cấp nắn, bó bột gãy mâm chày      
  27 Phụ cấp khai thông động mạch vành bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp Lần    
  28 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay [gây mê] Lần                     320.000                               320.000
  29 Thông tim chẩn đoán (Dưới DSA) Lần                  5.796.000                            5.796.000
  30 Phụ cấp khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp Lần    
  31 Phụ cấp Khâu vết thương vùng môi Lần    
  32 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [gây mê] Lần                     320.000                               320.000
  33 Thận nhân tạo cấp cứu [sử dụng catheter có sẵn] Lần                  1.385.000                            1.385.000
  34 Phụ cấp hàm giả tháo nắp toàn phần nhựa dẻo một hàm Lần                                 112.500
  35 Nhổ chân răng vĩnh viễn Lần                     180.000                               180.000
  36 Nhổ chân răng sữa Lần                       33.600                                 33.600
  37 Phụ cấp Nhổ chân răng vĩnh viễn Lần    
  38 Phụ cấp Nhổ chân răng sữa Lần    
  39 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên [bệnh nhân ngoại trú] Lần                       20.000                                 20.000
  40 Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube Lần                     713.000                               713.000
  41 Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu Lần                     713.000                               713.000
  42 Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông đường mật qua da để chụp đường mật có phối hợp dưới C-ARM Lần                     541.000                               541.000
  43 Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     118.000                               118.000
  44 Nội soi khớp gối điều trị nội soi kết hợp mở tối thiểu ổ khớp lấy dị vật Lần                  2.871.000                            2.871.000
  45 Nội soi khớp vai điều trị lấy dị vật Lần                  2.871.000                            2.871.000
  46 Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay Lần                       86.400                                 86.400
  47 Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối Lần                       86.400                                 86.400
  48 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần                     369.000                               369.000
  49 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần                     575.000                               575.000
  50 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần                     575.000                               575.000
  51 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường Lần                     233.000                               233.000
  52 Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường Lần                     369.000                               369.000
  53 Cắt bỏ chắp có bọc Lần                       75.600                                 75.600
  54 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu Lần                     337.000                               337.000
  55 Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) Lần                       75.300                                 75.300
  56 Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương Lần                       49.600                                 49.600
  57 Soi đáy mắt bằng Schepens Lần                       49.600                                 49.600
  58 Đo độ sâu tiền phòng Lần                     191.000                               191.000
  59 Test thử nhược cơ Lần                     191.000                               191.000
  60 Test kéo cơ cưỡng bức Lần                     191.000                               191.000
  61 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm] Lần                     172.000                               172.000
  62 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] Lần                     224.000                               224.000
  63 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] Lần                     244.000                               244.000
  64 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] Lần                     286.000                               286.000
  65 Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm] Lần                       79.600                                 79.600
  66 Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] Lần                     109.000                               109.000
  67 Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng] Lần                     129.000                               129.000
  68 Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] Lần                     174.000                               174.000
  69 Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] Lần                     227.000                               227.000
  70 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ Lần                     173.000                               173.000
  71 Chụp tuỷ bằng MTA Lần                     248.000                               248.000
  72 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay Lần                       98.600                                 98.600
  73 Nhổ răng thừa Lần                     194.000                               194.000
  74 Phụ cấp Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên [bệnh nhân ngoại trú] Lần    
  75 Phụ cấp Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube Lần    
  76 Phụ cấp Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu Lần    
  77 Phụ cấp Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông đường mật qua da để chụp đường mật có phối hợp dưới C-ARM Lần    
  78 Phụ cấp Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần    
  79 Phụ cấp Nội soi khớp gối điều trị nội soi kết hợp mở tối thiểu ổ khớp lấy dị vật Lần    
  80 Phụ cấp Nội soi khớp vai điều trị lấy dị vật Lần    
  81 Phụ cấp Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay Lần    
  82 Phụ cấp Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối Lần    
  83 Phụ cấp Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần    
  84 Phụ cấp Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần    
  85 Phụ cấp Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần    
  86 Phụ cấp Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường Lần    
  87 Phụ cấp Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường Lần    
  88 Phụ cấp Cắt bỏ chắp có bọc Lần    
  89 Phụ cấp Cấp cứu bỏng mắt ban đầu Lần    
  90 Phụ cấp Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) Lần    
  91 Phụ cấp Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương Lần    
  92 Phụ cấp Soi đáy mắt bằng Schepens Lần    
  93 Phụ cấp Đo độ sâu tiền phòng Lần    
  94 Phụ cấp Test thử nhược cơ Lần    
  95 Phụ cấp Test kéo cơ cưỡng bức Lần    
  96 Phụ cấp Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm] Lần    
  97 Phụ cấp Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] Lần    
  98 Phụ cấp Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] Lần    
  99 Phụ cấp Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] Lần    
  100 Phụ cấp Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm] Lần    
  101 Phụ cấp Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] Lần    
  102 Phụ cấp Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng] Lần    
  103 Phụ cấp thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] Lần    
  104 Phụ cấp Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] Lần    
  105 Phụ cấp chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ Lần    
  106 Phụ cấp Chụp tuỷ bằng MTA Lần    
  107 Phụ cấp Nhổ răng vĩnh viễn lung lay Lần    
  108 Phụ cấp Nhổ răng thừa Lần    
  109 Rút sonde modelage qua đường nội soi bàng quang Lần                     870.000                               870.000
  110 Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang Lần                     870.000                               870.000
  111 Nội soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi Lần                     870.000                               870.000
  112 Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang Lần                     870.000                               870.000
  113 Phụ cấp Nội soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi Lần    
  114 Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết) Lần                     506.000                               506.000
  115 Nội soi bàng quang để sinh thiết  bàng quang đa điểm Lần                     621.000                               621.000
  116 Phụ cấp Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang Lần    
  117 Phụ cấp Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết) Lần    
  118 Nắn, bó bột trật khớp vai Lần                     310.000                               310.000
  119 Nắn răng xoay 60 độ (Chưa bao gồm mini Implant) Lần                              1.180.000
  120 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt từng phần cung răng. Lần                              3.500.000
  121 Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp phức tạp. Lần                              1.500.000
  122 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng đơn giản. Lần                              5.000.000
  123 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng phức tạp (kéo răng ngầm…). Lần                              6.500.000
  124 Mũ chụp kim loại Lần                                 230.000
  125 Một đơn vị sứ kim loại. Lần                                 700.000
  126 Cầu sứ kim loại 3 đơn vị. Lần                              1.800.000
  127 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Headgear (đã bao gồm Headgear ). Lần                              2.000.000
  128 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Facemask (đã bao gồm Facemask). Lần                              2.500.000
  129 Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp đơn giản. Lần                                 900.000
  130 Phụ cấp Phụ cấp Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính Lần    
  131 Phụ cấp Nắn, bó bột bàn tay (bột liền) Lần    
  132 Phụ cấp Nắn, bó bột bàn chân (bột liền) Lần    
  133 Phụ cấp Tiêm hậu nhãn cầu một mắt Lần    
  134 Phụ cấp Tiêm dưới kết mạc một mắt Lần    
  135 Phụ cấp Lấy dị vật kết mạc nông một mắt Lần    
  136 Phụ cấp Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) Lần    
  137 Phụ cấp Sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán Lần    
  138 Phụ cấp Nắn gãy hai xương cẳng chân Lần    
  139 Phụ cấp Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) Lần    
  140 Một đơn vị Cercon Lần                              5.000.000
  141 Phụ cấp Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) Lần    
  142 Phụ cấp Phẫu thuật điều trị tắc tá tràng các loại Lần    
  143 Phụ cấp Điều trị tủy răng số 4, 5 Lần    
  144 Phụ cấp Điều trị tủy răng số 1, 2, 3 Lần    
  145 Phụ cấp Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm Lần    
  146 Phụ cấp Cắt gan khâu vết thương mạch máu: tĩnh mạch trên gan Lần    
  147 Phụ cấp Cắt gan khâu vết thương mạch máu; tĩnh mạch chủ dưới Lần    
  148 Phụ cấp Nắn, bó bột trật khớp vai Lần    
  149 Hàm giả tháo nắp bán phần nhựa dẻo một hàm (chưa tính răng) Lần                                 950.000
  150 Hàm giả tháo nắp toàn phần nhựa dẻo một hàm (chưa tính răng) Lần                              1.210.000
  151 Tẩy trắng răng một hàm bằng đèn (chưa bao gồm thuốc) Lần                                 620.000
  152 Phụ cấp Sinh thiết cơ tim (chưa bao gồm dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim) Lần    
  153 Phụ cấp Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm Lần    
  154 Phụ cấp Cắt lách bệnh lý do xơ lách Lần    
  155 Phụ cấp Lấy vòng trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ Lần    
  156 Phụ cấp Khâu tử cung do nạo thủng Lần    
  157 Phụ cấp Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm Lần    
  158 Phụ cấp Tiêm truyền hóa chất độc tế bào đường tĩnh mạch, đông mạch điều trị ung thư(chưa bao gồm thuốc) Lần    
  159 Phụ cấp Tiêm khớp. Lần    
  160 Phụ cấp Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn Lần    
  161 Phụ cấp Cắt u màng não nền sọ. Lần    
  162 Phụ cấp Điều trị sẹo lồi/u máu nông bằng P32 Lần    
  163 Một đơn vị Titan sứ Lần                              2.500.000
  164 Phụ cấp Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte Lần    
  165 Phụ cấp Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi Lần    
  166 Phụ cấp Chọc hút khí màng phổi Lần    
  167 Phụ cấp Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho 02 lần đầu tiên) Lần    
  168 Phụ cấp Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho những lần tiếp theo) Lần    
  169 Phụ cấp Nội soi bàng quang  và gắp dị vật Lần    
  170 Phụ cấp Nội soi bàng quang  lấy máu cục… Lần    
  171 Phụ cấp Chọc hút  u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính Lần    
  172 Phụ cấp Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm ( gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) Lần    
  173 Phụ cấp Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm vú Lần    
  174 Phụ cấp Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) Lần    
  175 Phụ cấp Điều trị rối loạn nhịp bắng sóng cao tần (chưa bao gồm dụng cụ thăm dò và điều trị RF) Lần    
  176 Phụ cấp Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim) Lần    
  177 Phụ cấp Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính ( phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) Lần    
  178 Phụ cấp Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm Lần    
  179 Phụ cấp Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) Lần    
  180 Phụ cấp Nắn trật khớp khuỷu chân (bột liền) Lần    
  181 Phụ cấp Nắn gẫy hai xương cẳng tay Lần    
  182 Phụ cấp Nắn trật khớp háng (bột liền) Lần    
  183 Phụ cấp Nắn trật khớp khuỷu tay Lần    
  184 Phụ cấp Nắn, bó bột xương đùi (bột liền) Lần    
  185 Phụ cấp chích áp xe phần mềm lớn. Lần    
  186 Phụ cấp Thông rửa lệ đạo (Mắt trái) Lần    
  187 Phụ cấp Soi ruột non +/- sinh thiết Lần    
  188 Phụ cấp Nong thực quản qua nội soi (tùy theo loại dụng cụ nong) Lần    
  189 Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP Lần                  1.061.000                            1.061.000
  190 Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP Lần                  1.061.000                            1.061.000
  191 Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh  phong bằng chiếu Laser Hé- Né Lần                     187.000                               187.000
  192 Điều trị đau do zona bằng chiếu Laser Hé- Né Lần                     187.000                               187.000
  193 Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da Lần                     259.000                               259.000
  194 Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn Lần                     259.000                               259.000
  195 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) Lần                     259.000                               259.000
  196 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 Lần                     600.000                               600.000
  197 Múc nội nhãn Lần                     516.000                               516.000
  198 Chọc rửa xoang hàm Lần                     265.000                               265.000
  199 Phụ cấp Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng Lần    
  200 Phụ cấp sinh thiết vòm mũi họng. Lần    
  201 Phụ cấp soi thực quản bằng ống mềm. Lần    
  202 Phụ cấp đốt Amidan áp lạnh. Lần    
  203 Phụ cấp thông vòi nhĩ nội soi. Lần    
  204 Phụ cấp đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm Lần    
  205 Phụ cấp Đặt ống thông dạ dày Lần    
  206 Thay băng điều trị vết thương mạn tính Lần                     233.000                               233.000
  207 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường Lần                     233.000                               233.000
  208 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) [Áp dụng với bệnh nhân ngoại trú] Lần                       55.000                                 55.000
  209 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài ≤ 15cm] Lần                       55.000                                 55.000
  210 Thay canuyn mở khí quản Lần                     241.000                               241.000
  211 Cấy chỉ Lần                     174.000                               174.000
  212 Phụ cấp Nặn tuyến bờ mi Lần    
  213 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi [nặn tuyến bờ mi] Lần                       33.000                                 33.000
  214 Nâng sàn hốc mắt Lần                  2.689.000                            2.689.000
  215 Nội soi lồng ngực Lần                     937.000                               937.000
  216 Phụ cấp nắn bó bột gãy xương đùi có gây mê Lần    
  217 Phụ cấp Nắn bó bột gãy xương cẳng chân có gây mê (bột liền) Lần    
  218 Phụ cấp Nắn bó bột có gây mê gãy xương cánh tay Lần    
  219 Phụ cấp nhét meche mũi. Lần    
  220 Phụ cấp Đặt stent động mạch vành Lần    
  221 Phụ cấp Nong động mạch ngoại biên Lần    
  222 Phụ cấp nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (1 bên). Lần    
  223 Phụ cấp Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner Lần                                 144.000
  224 Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                  1.301.000                            1.301.000
  225 Thay băng điều trị vết bỏng từ 40 % - 60% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                     825.000                               825.000
  226 Thay băng điều trị vết bỏng từ 40% - 60% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                     825.000                               825.000
  227 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                     519.000                               519.000
  228 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                     519.000                               519.000
  229 phụ cấp Điều trị tủy răng số 6 hàm dưới Lần    
  230 phụ cấp Nắn răng xoay 60 độ (Chưa bao gồm mini Implant) Lần                                 112.500
  231 Phụ cấp Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) Lần    
  232 Phụ cấp Thông rửa lệ đạo (Mắt phải) Lần    
  233 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                     392.000                               392.000
  234 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                     392.000                               392.000
  235 Lấy dị vật kết mạc Lần                       61.600                                 61.600
  236 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm Lần                       97.900                                 97.900
  237 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                     235.000                               235.000
  238 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn Lần                     235.000                               235.000
  239 Phụ cấp Nhét bấc mũi trước cầm máu. Lần    
  240 Phụ cấp Trích màng nhĩ. Lần    
  241 Phụ cấp Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) Lần    
  242 Phụ cấp cầm máu mũi bằng Meroxeo. Lần    
  243 Phụ cấp nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo (1 bên). Lần    
  244 Tiêm dưới da (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                       10.000                                 10.000
  245 Tiêm tĩnh mạch (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                       10.000                                 10.000
  246 Phụ cấp Bịt thông liên nhĩ bằng dụng cụ (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ thông) Lần    
  247 Phụ cấp Ghi điện tâm đồ qua chuyển đạo thực quản Lần    
  248 Phụ cấp Chọc hút tế bào xét nghiệm các khối u: Tuyến giáp, hạch sâu ở khoang bụng, lồng ngực (không phải hạch ngoại vi, gan, lách, xương...) Lần    
  249 Phụ cấp Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm (Trên) Lần                                 175.000
  250 Phụ cấp chọc dò màng tim Lần    
  251 Phụ cấp rửa dạ dày Lần    
  252 Phụ cấp Đặt Catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục Lần    
  253 Phụ cấp Đặt Catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) Lần    
  254 Phụ cấp Đặt từ trường điều trị viêm xương tuỷ, gãy xương đã cố định Lần    
  255 Phụ cấp Nẹp bột các loại, không nắn Lần                                   63.000
  256 Phụ cấp cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn Lần    
  257 Phẫu thuật ghép màng sinh học bề mặt nhãn cầu Lần                  1.004.000                            1.004.000
  258 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần                       90.900                                 90.900
  259 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam Lần                       90.900                                 90.900
  260 Phụ cấp Thông vòi nhĩ Lần    
  261 Phụ cấp nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc) Lần    
  262 Phụ cấp Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục Lần    
  263 Phụ cấp Nắn, bó bột gãy xương gót Lần    
  264 Phụ cấp Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống (bột liền) Lần    
  265 Phụ cấp chọc hút hạch Lần    
  266 phụ cấp Một đơn vị sứ kim loại Lần                                 240.000
  267 phụ cấp Khâu vỡ gan do chất thương, vết thương gan Lần    
  268 Phụ cấp Chọc hút khí/dịch màng phổi Lần    
  269 Xác định sơ đồ song thị Lần                       58.600                                 58.600
  270 Đo biên độ điều tiết Lần                       58.600                                 58.600
  271 Nẹp bột các loại, không nắn (chi trên - bột liền) Lần                                   70.000
  272 Lấy dị vật giác mạc [sâu một mắt gây mê] Lần                     829.000                               829.000
  273 Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) Lần                     704.000                               704.000
  274 Rửa chất nhân tiền phòng Lần                     704.000                               704.000
  275 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn Lần                     600.000                               600.000
  276 Phụ cấp các kỹ thuật nút mạch, thuyên tắc mạch Lần    
  277 Phụ cấp chọc dò túi cùng Douglas Lần    
  278 Điều trị viêm da cơ địa bằng máy Acthyderm Lần                  1.082.000                            1.082.000
  279 Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi (mắt thỏ) cho người bệnh phong Lần                  2.041.000                            2.041.000
  280 Nối thông lệ mũi nội soi Lần                  1.004.000                            1.004.000
  281 Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển Lần                  2.173.000                            2.173.000
  282 Mở bao sau bằng phẫu thuật Lần                     554.000                               554.000
  283 Phụ cấp Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm Lần    
  284 Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần                  1.301.000                            1.301.000
  285 Phụ cấp Lấy u lành dưới 3 cm Lần    
  286 Phụ cấp Lấy u lành trên 3 cm Lần    
  287 Phụ cấp Soi bàng quang lấy dị vật, sỏi Lần    
  288 Phụ cấp Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia b) Lần    
  289 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite Lần                     234.000                               234.000
  290 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite Lần                     234.000                               234.000
  291 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam Lần                     234.000                               234.000
  292 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não Lần                     174.000                               174.000
  293 Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược Lần                     174.000                               174.000
  294 Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng Lần                     174.000                               174.000
  295 Cấy chỉ điều trị sa dạ dày Lần                     174.000                               174.000
  296 Cấy chỉ châm điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng Lần                     174.000                               174.000
  297 Cấy chỉ điều trị mày đay Lần                     174.000                               174.000
  298 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị vẩy nến Lần                     174.000                               174.000
  299 Cấy chỉ điều trị giảm thính lực Lần                     174.000                               174.000
  300 Cấy chỉ điều trị giảm thị lực Lần                     174.000                               174.000
  301 Cấy chỉ điều trị hội chứng tự kỷ Lần                     174.000                               174.000
  302 Cấy chỉ điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em Lần                     174.000                               174.000
  303 Cấy chỉ điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não Lần                     174.000                               174.000
  304 Phụ cấp Điện rung mắt quang động Lần    
  305 phụ cấp Một trụ thép. Lần    
  306 phụ cấp Một chụp thép cầu nhựa. Lần    
  307 phụ cấp Cầu nhựa 3 đơn vị. Lần    
  308 phụ cấp Cầu sứ kim loại 3 đơn vị. Lần    
  309 phụ cấp Một đơn vị Cercon (trên 2 răng) Lần                                 240.000
  310 Phụ cấp Chọc dò, sinh thiết gan qua siêu âm Lần    
  311 Phụ cấp Sinh thiết cổ tử cung, âm đạo Lần    
  312 Phụ cấp Nắn bó bột trật khớp gối có gây mê (bột liền) Lần    
  313 Phụ cấp Đốt mụn cóc (4 -5 tổn thương) Lần    
  314 Phụ cấp soi hạ họng lấy dị vật Lần    
  315 Khâu cò mi, tháo cò Lần                     380.000                               380.000
  316 Nắn sai khớp thái dương hàm Lần                     100.000                               100.000
  317 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần                     234.000                               234.000
  318 Cấy chỉ châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não Lần                     174.000                               174.000
  319 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông Lần                     174.000                               174.000
  320 Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu Lần                     174.000                               174.000
  321 Cấy chỉ điều trị mất ngủ Lần                     174.000                               174.000
  322 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp; Lần                     218.600                               218.600
  323 Cấy chỉ điều trị nấc Lần                     174.000                               174.000
  324 Phụ cấp Tẩy tàn nhang, nốt ruồi (4 tổn thương trở lên) Lần    
  325 Phụ cấp Đốt điện u vàng , ú nhú sinh dục (4 - 5 tổn thương) Lần    
  326 Phụ cấp Đánh bờ mi Lần    
  327 Đặt ống nội khí quản Lần                     555.000                               555.000
  328 Phụ cấp Kỹ thuật điều trị bớt máu, bớt sắc tố đường kính 1 - 5cm/01 lần bằng laser CO2 Lần    
  329 Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) Lần                     533.000                               533.000
  330 Thông bàng quang Lần                       85.400                                 85.400
  331 Đặt sonde bàng quang Lần                       85.400                                 85.400
  332 Thụt tháo Lần                       78.000                                 78.000
  333 Đặt ống thông hậu môn Lần                       78.000                                 78.000
  334 Tiêm khớp ức - sườn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  335 Tiêm khớp đòn- cùng vai dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  336 Tiêm khớp thái dương hàm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  337 Truyền tĩnh mạch [áp dụng với người bệnh ngoại trú] Lần                       20.000                                 20.000
  338 Phụ cấp Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) Lần    
  339 Điều trị bằng dòng giao thoa Lần                       28.000                                 28.000
  340 Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) Lần                     328.000                               328.000
  341 Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống Lần                     197.000                               197.000
  342 Phụ cấp Chọc dịch màng ngoài tim Lần    
  343 Phụ cấp Mở khí quản Lần    
  344 phụ cấp Điều trị tủy răng số 4 Lần    
  345 Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc Lần                  1.177.000                            1.177.000
  346 Gọt giác mạc đơn thuần Lần                     734.000                               734.000
  347 Phụ cấp đốt cuốn mũi Lần    
  348 Phụ cấp lấy dị vật trong mũi có gây mê. Lần    
  349 Phụ cấp nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng Lần    
  350 Phụ cấp trích rạch apxe Amiđan (gây tê) Lần    
  351 Lạnh đông điều trị ung thư võng mạc Lần                  1.690.000                            1.690.000
  352 Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc Lần                  1.690.000                            1.690.000
  353 Lạnh đông thể mi Lần                  1.690.000                            1.690.000
  354 Laser điều trị U nguyên bào võng mạc Lần                     393.000                               393.000
  355 Lấy máu làm huyết thanh Lần                       49.200                                 49.200
  356 Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) Lần                     662.000                               662.000
  357 Phụ cấp chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm Lần    
  358 Phụ cấp chọc hút u Lần    
  359 Phụ cấp đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm. Lần    
  360 Phụ cấp rửa phế quản phế nang toàn bộ phổi. Lần    
  361 Khâu da mi đơn giản Lần                     774.000                               774.000
  362 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp Lần                     199.000                               199.000
  363 Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant Lần                     199.000                               199.000
  364 Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement Lần                     199.000                               199.000
  365 Phụ cấp Tán sỏi qua nội soi (sỏi niệu quản) Lần    
  366 Phụ cấp Nhổ răng số 8 bình thường Lần                                 175.000
  367 Phụ cấp Nắn, bó bột trật khớp gối Lần    
  368 Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em Lần                       30.700                                 30.700
  369 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) Lần                       28.400                                 28.400
  370 Phụ cấp Nội soi bàng quang có sinh thiết Lần    
  371 Phụ cấp Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) Lần    
  372 Phụ cấp Thay ống dẫn lưu thận, bàng quang Lần    
  373 Phụ cấp Nong niệu đạo và đặt thông đái Lần    
  374 Phụ cấp Tán sỏi ngoài cơ thể bằng súng xung (thủy điện lực) Lần    
  375 Phụ cấp Đặt Catheter động mạch quay Lần    
  376 Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp Lần                     199.000                               199.000
  377 Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp Lần                     199.000                               199.000
  378 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình Lần                     174.000                               174.000
  379 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy Lần                     174.000                               174.000
  380 Cấy chỉ điều trị hen phế quản Lần                     174.000                               174.000
  381 Cấy chỉ điều trị huyết áp thấp Lần                     174.000                               174.000
  382 Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên Lần                     174.000                               174.000
  383 Cấy chỉ điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính Lần                     174.000                               174.000
  384 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn Lần                     174.000                               174.000
  385 Cấy chỉ điều trị thất vận ngôn Lần                     174.000                               174.000
  386 Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống Lần                     174.000                               174.000
  387 Cấy chỉ điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não Lần                     174.000                               174.000
  388 Cấy chỉ điều trị hội chứng ngoại tháp Lần                     174.000                               174.000
  389 Cấy chỉ điều trị khàn tiếng Lần                     174.000                               174.000
  390 Cấy chỉ điều trị liệt chi trên Lần                     174.000                               174.000
  391 Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới Lần                     174.000                               174.000
  392 Phụ cấp đặt máy tạo nhịp tạm thời trong tim Lần    
  393 Phụ cấp Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản (chưa bao gồm stent) Lần    
  394 Tiêm khớp cùng chậu Lần                       86.400                                 86.400
  395 Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  396 Tiêm khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  397 Tiêm khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  398 Tiêm khớp bàn ngón chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  399 Tiêm khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  400 Tiêm khớp bàn ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  401 Tiêm khớp đốt ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  402 Tiêm khớp khuỷu tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  403 Phụ cấp Bít ống liên nhĩ/thông liên thất/bít ống động mạch bằng dụng cụ (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ thông) Lần    
  404 Khâu phủ kết mạc Lần                     614.000                               614.000
  405 Rửa cùng đồ Lần                       39.000                                 39.000
  406 Đo sắc giác Lần                       60.000                                 60.000
  407 Siêu âm bán phần trước Lần                     195.000                               195.000
  408 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) Lần                       55.400                                 55.400
  409 Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang Lần                     174.000                               174.000
  410 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiêu hóa Lần                     174.000                               174.000
  411 Sinh thiết tổ chức mi Lần                     150.000                               150.000
  412 Cấy chỉ điều trị táo bón kéo dài Lần                     174.000                               174.000
  413 Sinh thiết tổ chức hốc mắt Lần                     150.000                               150.000
  414 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp Lần                     174.000                               174.000
  415 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai Lần                     174.000                               174.000
  416 Phụ cấp Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE) Lần    
  417 Tiêm khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  418 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [tổn thương nông] Lần                     172.000                               172.000
  419 Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối Lần                       44.400                                 44.400
  420 Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối Lần                       44.400                                 44.400
  421 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) Lần                       44.400                                 44.400
  422 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị cong vẹo cột sống) Lần                       44.400                                 44.400
  423 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO Lần                       44.400                                 44.400
  424 Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO Lần                       44.400                                 44.400
  425 Sinh thiết tổ chức kết mạc Lần                     150.000                               150.000
  426 Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp Lần                     174.000                               174.000
  427 Cấy chỉ điều trị đau lưng Lần                     174.000                               174.000
  428 Cấy chỉ điều trị đái dầm Lần                     174.000                               174.000
  429 Cấy chỉ điều trị cơn động kinh cục bộ Lần                     174.000                               174.000
  430 Cấy chỉ điều trị rối loạn kinh nguyệt Lần                     174.000                               174.000
  431 Cấy chỉ điều trị đau bụng kinh Lần                     174.000                               174.000
  432 Cấy chỉ điều trị sa tử cung Lần                     174.000                               174.000
  433 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền mãn kinh Lần                     174.000                               174.000
  434 Cấy chỉ điều trị di tinh Lần                     174.000                               174.000
  435 Cấy chỉ điều trị liệt dương Lần                     174.000                               174.000
  436 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiểu tiện không tự chủ Lần                     174.000                               174.000
  437 Phụ cấp Nắn bó bột trật khớp háng có gây mê (bột liền) Lần    
  438 Kỹ thuật sử dụng tay giả trên khuỷu Lần                       44.400                                 44.400
  439 Kỹ thuật sử dụng tay giả dưới khuỷu Lần                       44.400                                 44.400
  440 Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) Lần                       44.400                                 44.400
  441 Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng Lần                       44.400                                 44.400
  442 Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO Lần                       44.400                                 44.400
  443 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO Lần                       44.400                                 44.400
  444 Kỹ thuật sử dụng nẹp bàn chân FO Lần                       44.400                                 44.400
  445 Phụ cấp lấy dị vật trong mũi không gây mê . Lần    
  446 Phụ cấp Sinh thiết màng phổi Lần    
  447 Phụ cấp Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng Lần    
  448 Phụ cấp Nội soi bàng quang không sinh thiết Lần    
  449 Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú Lần                     499.000                               499.000
  450 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao siêu âm Lần                  6.402.000                            6.402.000
  451 Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm Lần                  6.402.000                            6.402.000
  452 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng Lần                       78.000                                 78.000
  453 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm Lần                  6.402.000                            6.402.000
  454 Thụt tháo phân; Lần                       78.000                                 78.000
  455 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm Lần                  6.402.000                            6.402.000
  456 Phụ cấp Nắn găm kirschner trong gãy Pouteau-Colles (gây mê) (chưa bao gồm đinh) Lần    
  457 Phụ cấp Thở máy (01 ngày điều trị) Lần    
  458 Phụ cấp Đặt nội khí quản Lần    
  459 Phụ cấp Cấp cứu ngừng tuần hoàn Lần    
  460 Phụ cấp Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm Lần    
  461 Phụ cấp Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp Lần    
  462 Phụ cấp đặt ống thông bàng quang Lần    
  463 Phụ cấp Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò viêm xương vùng hàm mặt. Lần    
  464 Đo thị giác 2 mắt Lần                       58.600                                 58.600
  465 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm Lần                  6.402.000                            6.402.000
  466 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm Lần                  6.402.000                            6.402.000
  467 Tiêm khớp gối Lần                       86.400                                 86.400
  468 Tiêm khớp háng Lần                       86.400                                 86.400
  469 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm Lần                  6.402.000                            6.402.000
  470 Lấy calci kết mạc Lần                       33.000                                 33.000
  471 áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc Lần                       53.700                                 53.700
  472 Mở bao sau đục bằng laser Lần                     244.000                               244.000
  473 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường Lần                     245.400                               245.400
  474 Phụ cấp dẫn lưu màng phổi tối thiểu Lần    
  475 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện Lần                     307.000                               307.000
  476 Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) Lần                     967.000                               967.000
  477 Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu Lần                     967.000                               967.000
  478 Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu Lần                     967.000                               967.000
  479 Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP Lần                  1.061.000                            1.061.000
  480 Tiêm khớp cổ chân Lần                       86.400                                 86.400
  481 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm Lần                  6.402.000                            6.402.000
  482 Tiêm khớp bàn ngón chân Lần                       86.400                                 86.400
  483 Tiêm khớp cổ tay Lần                       86.400                                 86.400
  484 Tiêm khớp bàn ngón tay Lần                       86.400                                 86.400
  485 Tiêm khớp đốt ngón tay Lần                       86.400                                 86.400
  486 Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao siêu âm Lần                  6.402.000                            6.402.000
  487 Tiêm khớp khuỷu tay Lần                       86.400                                 86.400
  488 Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao siêu âm Lần                  6.402.000                            6.402.000
  489 Tiêm khớp vai Lần                       86.400                                 86.400
  490 Tiêm khớp ức đòn Lần                       86.400                                 86.400
  491 Phụ cấp Nhổ răng đơn giản Lần                                 112.500
  492 Phụ cấp Nhổ răng khó Lần                                 175.000
  493 Phụ cấp bơm rửa màng phổi trong tràn mủ màng phổi Lần    
  494 Phụ cấp bóp bóng Ambu, thổi ngạt (1 giờ) Lần    
  495 Phụ cấp cố định nẹp vít gẫy liền lồi cầu; trên lồi cầu cách tay Lần    
  496 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm Lần                  6.402.000                            6.402.000
  497 Phụ cấp Phẫu thuật chữa ngáy Lần    
  498 Phụ cấp sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim nhịp nhanh. Lần    
  499 Phụ cấp tiêm ngoài màng cứng. Lần    
  500 Phụ cấp đo áp lực ổ bụng qua bàng quang. Lần    
  501 Phụ cấp tiêm cạnh cột sống Lần    
  502 Phụ cấp sinh thiết trực tràng Lần    
  503 Phụ cấp Sinh thiết amidan Lần    
  504 Phụ cấp Sinh thiết u vùng khoang miệng Lần    
  505 Tiêm khớp ức - sườn Lần                       86.400                                 86.400
  506 Tiêm khớp đòn- cùng vai Lần                       86.400                                 86.400
  507 Đo thị giác tương phản Lần                       58.600                                 58.600
  508 Đo độ lác Lần                       58.600                                 58.600
  509 Phụ cấp Lấy dị vật tai Lần    
  510 phụ cấp Một đơn vị Cercon (1 răng) Lần                                 240.000
  511 phụ cấp Một đơn vị Titan sứ (1 răng) Lần                                 240.000
  512 phụ cấp Một đơn vị Titan sứ (trên 2 răng) Lần    
  513 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement Lần                     324.000                               324.000
  514 Phục hồi cổ răng bằng Composite Lần                     324.000                               324.000
  515 Tiêm khớp ức đòn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     126.000                               126.000
  516 Phụ cấp Mài răng làm cầu chụp, hàm khung từ 2 răng trở lên Lần    
  517 Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn Lần                     257.000                               257.000
  518 Nội soi bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể Lần                     454.000                               454.000
  519 Đặt catheter lọc máu cấp cứu Lần                  1.113.000                            1.113.000
  520 Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu Lần                  6.774.000                            6.774.000
  521 Đặt ống thông dạ dày Lần                       85.400                                 85.400
  522 Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) Lần                     904.000                               904.000
  523 Xuyên đinh kéo liên tục (chưa bao gồm đinh) Lần                                 260.000
  524 Ghi đáp ứng thính giác thân não (ABR) Lần                     176.000                               176.000
  525 Khâu rách cùng đồ âm đạo Lần                  1.810.000                            1.810.000
  526 Khâu vòng cổ tử cung. Lần                     536.000                               536.000
  527 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [tổn thương nông] Lần                     224.000                               224.000
  528 Đo khúc xạ máy. Lần                         8.800                                   8.800
  529 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30cm] Lần                       79.600                                 79.600
  530 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [tổn thương sâu] Lần                     244.000                               244.000
  531 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] Lần                     431.000                               431.000
  532 Rửa dạ dày cấp cứu Lần                     106.000                               106.000
  533 Rửa bàng quang Lần                     185.000                               185.000
  534 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] Lần                     227.000                               227.000
  535 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] Lần                     174.000                               174.000
  536 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây tê] Lần                     187.000                               187.000
  537 Nội soi sinh thiết u vòm [gây mê] Lần                  1.543.000                            1.543.000
  538 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần                     346.000                               346.000
  539 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần                     683.000                               683.000
  540 Nội soi dạ dày-tá tràng điều trị chảy máu do ổ loét bằng tiêm xơ tại đơn vị hồi sức tích cực Lần                  2.191.000                            2.191.000
  541 Chọc hút u giáp có hướng dẫn của siêu âm Lần                     144.000                               144.000
  542 Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm Lần                     234.000                               234.000
  543 Dẫn lưu bể thận tối thiểu Lần                  1.684.000                            1.684.000
  544 Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận Lần                  1.684.000                            1.684.000
  545 Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da Lần                  1.684.000                            1.684.000
  546 Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu Lần                  1.684.000                            1.684.000
  547 Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt Lần                  1.684.000                            1.684.000
  548 Phẫu thuật chữa cương cứng dương vật Lần                  1.684.000                            1.684.000
  549 Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản Lần                  1.684.000                            1.684.000
  550 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo Lần                     369.000                               369.000
  551 Sinh thiết gai rau Lần                  1.136.000                            1.136.000
  552 Tiêm hóa chất vào nhân ung thư nguyên bào nuôi Lần                     235.000                               235.000
  553 Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung Lần                     235.000                               235.000
  554 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo Lần                     370.000                               370.000
  555 Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     808.000                               808.000
  556 Sinh thiết phần mềm bằng kim bắn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     808.000                               808.000
  557 Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     978.000                               978.000
  558 Sinh thiết da bằng kim chuyên dụng (biopsy punch) Lần                     121.000                               121.000
  559 Sinh thiết tuyến nứớc bọt Lần                     121.000                               121.000
  560 Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     547.000                               547.000
  561 Siêu âm can thiệp - chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng Lần                     547.000                               547.000
  562 Siêu âm can thiệp - chọc hút mủ ổ áp xe gan Lần                     547.000                               547.000
  563 Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                  2.058.000                            2.058.000
  564 Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe Lần                  2.058.000                            2.058.000
  565 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm Lần                  2.058.000                            2.058.000
  566 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 6, 7 hàm dưới] Lần                     769.000                               769.000
  567 Lấy dị vật âm đạo Lần                     541.000                               541.000
  568 Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên Lần                     300.000                               300.000
  569 Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) Lần                     300.000                               300.000
  570 Thông vòi nhĩ Lần                       81.900                                 81.900
  571 Bơm hơi vòi nhĩ Lần                     111.000                               111.000
  572 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm Lần                     343.000                               343.000
  573 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục Lần                     316.000                               316.000
  574 Chụp mạch với ICG Lần                     230.000                               230.000
  575 Điện chẩm kích thích Lần                     382.000                               382.000
  576 Điện di điều trị Lần                       17.600                                 17.600
  577 Điện đông thể mi Lần                     439.000                               439.000
  578 Đo nhãnáp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) Lần                       23.700                                 23.700
  579 Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm Lần                       28.000                                 28.000
  580 Đo thị trường chu biên Lần                       28.000                                 28.000
  581 Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm Lần                       55.000                                 55.000
  582 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu Lần                       45.700                                 45.700
  583 Chích áp xe tuyến Bartholin Lần                     783.000                               783.000
  584 Chích áp xe vú Lần                     206.000                               206.000
  585 Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng Lần                     805.000                               805.000
  586 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay) Lần                  2.664.000                            2.664.000
  587 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (bao gồm kim sinh thiết nhiều lần) Lần                  1.359.000                            1.359.000
  588 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa bao gồm kim sinh thiết một lần) Lần                     229.000                               229.000
  589 Phẫu thuật thoát vị đùi đùi nghẹt Lần                  3.157.000                            3.157.000
  590 Đo nhĩ lượng.. Lần                       24.600                                 24.600
  591 Chích áp xe tầng sinh môn Lần                     781.000                               781.000
  592 Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm Lần                  2.155.000                            2.155.000
  593 Chọc hút tế bào xương dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     145.000                               145.000
  594 Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     145.000                               145.000
  595 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm Lần                     104.000                               104.000
  596 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     145.000                               145.000
  597 Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm Lần                     145.000                               145.000
  598 Chọc hút dịch ổ khớp dưới hướng dẫn siêu âm Lần                     145.000                               145.000
  599 Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     145.000                               145.000
  600 Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần                     719.000                               719.000
  601 Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần                     719.000                               719.000
  602 Chọc hút tế bào tuyến giáp Lần                     104.000                               104.000
  603 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm Lần                     144.000                               144.000
  604 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     658.000                               658.000
  605 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính Lần                  1.179.000                            1.179.000
  606 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng Lần                     640.000                               640.000
  607 Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi Lần                     183.000                               183.000
  608 Lọc máu hấp phụ phân tử tái tuần hoàn (gan nhân tạo - MARS) Lần                  2.308.000                            2.308.000
  609 Chích mủ mắt Lần                     429.000                               429.000
  610 Phục hồi thân răng có chốt Lần                                 481.000
  611 Sửa hàm Lần                                 180.000
  612 Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ Lần                     183.000                               183.000
  613 Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ Lần                     183.000                               183.000
  614 Nội soi khí phế quản lấy dị vật Lần                  3.243.000                            3.243.000
  615 Bẻ cuốn mũi Lần                     120.000                               120.000
  616 Lấy cao răng [Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm] Lần                       70.900                                 70.900
  617 Chọc dò ổ bụng cấp cứu Lần                     131.000                               131.000
  618 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị [ dưới hướng dẫn siêu âm] Lần                     169.000                               169.000
  619 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục Lần                     183.000                               183.000
  620 Hút dịch khớp vai Lần                     109.000                               109.000
  621 Hút nang bao hoạt dịch Lần                     109.000                               109.000
  622 Hút dịch khớp khuỷu Lần                     109.000                               109.000
  623 Hút đờm hầu họng Lần                       10.000                                 10.000
  624 Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc Lần                  1.597.000                            1.597.000
  625 Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây tê] Lần                  2.547.000                            2.547.000
  626 Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần Lần                  2.807.000                            2.807.000
  627 Nhổ răng sữa; Lần                       33.600                                 33.600
  628 Tiêm dưới kết mạc Lần                       44.600                                 44.600
  629 Chích rạch màng nhĩ. Lần                       58.000                                 58.000
  630 Vá nhĩ đơn thuần Lần                  3.585.000                            3.585.000
  631 Sinh thiết niêm mạc Lần                     121.000                               121.000
  632 Sinh thiết u họng miệng Lần                     121.000                               121.000
  633 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [tổn thương sâu] Lần                     286.000                               286.000
  634 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản Lần                     172.000                               172.000
  635 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] Lần                     244.000                               244.000
  636 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] Lần                     286.000                               286.000
  637 Khâu giác mạc [đơn thuần] Lần                     750.000                               750.000
  638 Bơm thông lệ đạo [1 mắt] Lần                       57.200                                 57.200
  639 Bơm thông lệ đạo [2 mắt] Lần                       89.900                                 89.900
  640 Cầm máu mũi bằng Merocel [1 bên] Lần                     201.000                               201.000
  641 Nội soi sinh thiết u vòm [gây tê] Lần                     500.000                               500.000
  642 Thủ thuật nong vòi nhĩ Lần                       35.000                                 35.000
  643 Chọc dò túi cùng Douglas Lần                     267.000                               267.000
  644 Dẫn lưu cùng đồ Douglas Lần                     798.000                               798.000
  645 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... Lần                     146.000                               146.000
  646 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Lần                     458.000                               458.000
  647 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi [ngoại trú] Lần                       30.000                                 30.000
  648 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản [ngoại trú] Lần                       30.000                                 30.000
  649 Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da Lần                     640.000                               640.000
  650 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu Lần                     234.000                               234.000
  651 Dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                  2.191.000                            2.191.000
  652 Nội soi sinh thiết u hốc mũi Lần                     278.000                               278.000
  653 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp Lần                     161.000                               161.000
  654 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có hướng dẫn của siêu âm Lần                     214.000                               214.000
  655 Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ Lần                     104.000                               104.000
  656 Chọc hút tế bào xương bằng kim nhỏ Lần                     104.000                               104.000
  657 Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ Lần                     104.000                               104.000
  658 Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     145.000                               145.000
  659 Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     145.000                               145.000
  660 Lọc huyết tương (Plasmapheresis) Lần                  1.597.000                            1.597.000
  661 Mở khí quản cấp cứu Lần                     704.000                               704.000
  662 Mở khí quản thường quy Lần                     704.000                               704.000
  663 Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng Lần                     704.000                               704.000
  664 Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê) Lần                     704.000                               704.000
  665 Dẫn lưu đài bể thận qua da. Lần                     904.000                               904.000
  666 Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     904.000                               904.000
  667 Bơm thuốc thanh quản Lần                       20.000                                 20.000
  668 Tiêm nhân Chorio. Lần                     225.000                               225.000
  669 Bơm rửa lệ đạo Lần                       35.000                                 35.000
  670 Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng [Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson] Lần                     150.000                               150.000
  671 Hút dịch khớp gối Lần                     109.000                               109.000
  672 Hút dịch khớp háng Lần                     109.000                               109.000
  673 Hút dịch khớp cổ chân Lần                     109.000                               109.000
  674 Hút dịch khớp cổ tay Lần                     109.000                               109.000
  675 Khâu giác mạc [phức tạp] Lần                  1.060.000                            1.060.000
  676 Lấy dị vật giác mạc sâu [sâu, một mắt gây tê] Lần                     314.000                               314.000
  677 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây tê] Lần                     150.000                               150.000
  678 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây mê] Lần                     660.000                               660.000
  679 Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) Lần                     906.000                               906.000
  680 Sinh thiết màng phổi mù . Lần                     418.000                               418.000
  681 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                  1.078.000                            1.078.000
  682 Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da Lần                     249.000                               249.000
  683 Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe gan Lần                  2.058.000                            2.058.000
  684 Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây tê/gây mê Lần                     265.000                               265.000
  685 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần                     683.000                               683.000
  686 Đốt sóng cao tần điều trị các u tạng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần                  1.679.000                            1.679.000
  687 Đốt nhiệt cao tần điều trị ung thư gan qua hướng dẫn của siêu âm, qua phẫu thuật nội soi Lần                  1.179.000                            1.179.000
  688 Đốt sóng cao tần điều trị u gan dưới hướng dẫn siêu âm Lần                  1.179.000                            1.179.000
  689 Đốt sóng cao tần điều trị các u tạng dưới hướng dẫn siêu âm Lần                  1.179.000                            1.179.000
  690 Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (RFA) dưới hướng dẫn siêu âm Lần                  1.179.000                            1.179.000
  691 Đo sức cản của mũi.. Lần                       91.600                                 91.600
  692 Đo thính lực đơn âm. Lần                       39.600                                 39.600
  693 Khí dung vòm họng trong điều trị ung thư vòm Lần                       17.600                                 17.600
  694 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) Lần                       17.600                                 17.600
  695 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) Lần                       17.600                                 17.600
  696 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán Lần                       49.200                                 49.200
  697 Đo phản xạ cơ bàn đạp.. Lần                       24.600                                 24.600
  698 Đo thính lực trên ngưỡng Lần                       54.200                                 54.200
  699 Đốt họng hạt bằng nhiệt Lần                       75.000                                 75.000
  700 Cắt chỉ khâu giác mạc [ngoại trú] Lần                       30.000                                 30.000
  701 Cắt chỉ khâu kết mạc [ngoại trú] Lần                       30.000                                 30.000
  702 Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - lấy sỏi đường, giun đường mật Lần                  2.663.000                            2.663.000
  703 Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - cắt cơ oddi Lần                  2.663.000                            2.663.000
  704 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu Lần                     386.000                               386.000
  705 Tháo bột các loại (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                       38.000                                 49.500
  706 Tiêm trong da (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                       10.000                                 10.000
  707 Đốt sóng cao tần điều trị u gan dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần                  1.679.000                            1.679.000
  708 Phụ cấp Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) Lần    
  709 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần                       60.000                                 60.000
  710 Nhét bấc mũi trước Lần                     107.000                               107.000
  711 Phương pháp Proetz Lần                       52.900                                 52.900
  712 Khí dung thuốc giãn phế quản Lần                       17.600                                 17.600
  713 Khí dung mũi họng Lần                       17.600                                 17.600
  714 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng Lần                       17.600                                 17.600
  715 Làm thuốc tai Lần                       20.000                                 20.000
  716 Phụ cấp Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm Lần    
  717 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện Lần                     307.000                               307.000
  718 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện Lần                     307.000                               307.000
  719 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện Lần                     307.000                               307.000
  720 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện Lần                     307.000                               307.000
  721 Tiêm gân nhị đầu khớp vai Lần                       86.400                                 86.400
  722 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn Lần                       82.100                                 82.100
  723 Nội soi màng phổi sinh thiết Lần                  5.760.000                            5.760.000
  724 Nội soi phế quản dưới gây mê [có sinh thiết] Lần                  1.743.000                            1.743.000
  725 Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm Lần                     203.000                               203.000
  726 Chích rạch áp xe nhỏ Lần                     173.000                               173.000
  727 Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) Lần                       86.400                                 86.400
  728 Tiêm bắp thịt (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần                       10.000                                 10.000
  729 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần                     210.000                               210.000
  730 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần                     305.000                               305.000
  731 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần                     703.000                               703.000
  732 Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con Lần                  5.627.000                            5.627.000
  733 Sinh thiết trung thất dưới cắt lớp vi tính Lần                  1.872.000                            1.872.000
  734 Sinh thiết phổi/màng phổi dưới cắt lớp vi tính Lần                  1.872.000                            1.872.000
  735 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm Lần                     808.000                               808.000
  736 Điện võng mạc. Lần                       86.500                                 86.500
  737 Đếm tế bào nội mô giác mạc Lần                     129.000                               129.000
  738 Chụp  bản đồ giác mạc Lần                     129.000                               129.000
  739 Đo đường kính giác mạc Lần                       49.600                                 49.600
  740 Đo độ lồi Lần                       49.600                                 49.600
  741 Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel Lần                       49.600                                 49.600
  742 Đo khúc xạ giác mạc Javal Lần                       34.000                                 34.000
  743 Soi góc tiền phòng. Lần                       49.600                                 49.600
  744 Lấy cao răng [Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm] Lần                     124.000                               124.000
  745 Thận nhân tạo thường qui Lần                     543.000                               543.000
  746 Thận nhân tạo cấp cứu Lần                  1.515.000                            1.515.000
  747 Điện nhãn cầu Lần                       86.500                                 86.500
  748 Điều trị laser hồng ngoại Lần                       27.000                                 27.000
  749 Tập nhược thị Lần                       27.000                                 27.000
  750 Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) Lần                     393.000                               393.000
  751 Đo độ dày giác mạc Lần                     129.000                               129.000
  752 Tiêm hậu nhãn cầu Lần                       44.600                                 44.600
  753 Vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn) Lần                  3.085.000                            3.085.000
  754 Test thử cảm giác giác mạc. Lần                       36.900                                 36.900
  755 Tháo dầu Silicon nội nhãn Lần                     745.000                               745.000
  756 Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid...) Lần                       44.600                                 44.600
  757 Tiêm nhu mô giác mạc Lần                       44.600                                 44.600
  758 Tiêm cạnh nhãn cầu Lần                       44.600                                 44.600
  759 Lấy dị vật họng miệng Lần                       40.000                                 40.000
  760 Lấy dị vật hạ họng Lần                       40.000                                 40.000
  761 Mở sào bào - thượng nhĩ Lần                  3.585.000                            3.585.000
  762 Nắn, bó bột gãy xương hàm Lần                     386.000                               386.000
  763 Dẫn lưu nang thận dưới hướng dẫn siêu âm Lần                  2.191.000                            2.191.000
  764 Chích nhọt ống tai ngoài Lần                     173.000                               173.000
  765 Sinh thiết gan ghép dưới cắt lớp vi tính Lần                  1.872.000                            1.872.000
  766 Sinh thiết gan dưới cắt lớp vi tính Lần                  1.872.000                            1.872.000
  767 Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hoá (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng) Lần                     812.000                               812.000
  768 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín Lần                     576.000                               576.000
  769 Rửa dạ dày sơ sinh Lần                     106.000                               106.000
  770 Rửa bàng quang lấy máu cục Lần                     185.000                               185.000
  771 Nong hẹp thực quản, tâm vị qua nội soi Lần                  2.239.000                            2.239.000
  772 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn Lần                     244.000                            1.120.000
  773 Nội soi nong hẹp thực quản Lần                  2.239.000                            2.239.000
  774 Nong niệu đạo và đặt sonde đái Lần                     228.000                               228.000
  775 Nối thông động- tĩnh mạch Lần                  1.142.000                            1.142.000
  776 Nối thông động- tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo Lần                  1.357.000                            1.357.000
  777 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] Lần                     109.000                               109.000
  778 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài < 30 cm nhiễm trùng] Lần                     129.000                               129.000
  779 Nhét bấc mũi sau Lần                     107.000                               107.000
  780 Hút rửa mũi, xoang sau mổ Lần                     135.000                               135.000
  781 Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa Lần                  2.191.000                            2.191.000
  782 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu Lần                  2.191.000                            2.191.000
  783 Rút sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận Lần                     172.000                               172.000
  784 Rút sonde dẫn lưu bể thận qua da Lần                     172.000                               172.000
  785 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe Lần                     172.000                               172.000
  786 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi Lần                     918.000                               918.000
  787 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) Lần                     549.000                               549.000
  788 Lọc màng bụng liên tục 24 h bằng máy [thẩm phân phúc mạc] Lần                     938.000                               938.000
  789 Phụ cấp Chọc rửa màng phổi Lần    
  790 Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán Lần                     200.000                               200.000
  791 Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) Lần                     300.000                               300.000
  792 Mở thông bàng quang trên xương mu Lần                     360.000                               360.000
  793 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ Lần                     203.000                               203.000
  794 Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp Lần                     203.000                               203.000
  795 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới Lần                     151.000                               151.000
  796 Đo niệu dòng đồ Lần                       54.200                                 54.200
  797 Chọc dò dịch màng phổi Lần                     131.000                               131.000
  798 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm Lần                     131.000                               131.000
  799 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     169.000                               169.000
  800 Siêu âm can thiệp - Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm Lần                     169.000                               169.000
  801 Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục Lần                     169.000                               169.000
  802 Thở máy bằng xâm nhập Lần                     533.000                               533.000
  803 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) Lần                     533.000                               533.000
  804 Chọc hút nước tiểu trên xương mu Lần                     104.000                               104.000
  805 Khai thông động mạch vành bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp Lần                     533.000                               533.000
  806 Khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp Lần                     533.000                               533.000
  807 Khai thông động mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị tắc mạch phổi cấp Lần                     533.000                               533.000
  808 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần                     640.000                               640.000
  809 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài Lần                     640.000                               640.000
  810 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch điều trị sốc bỏng Lần                     640.000                               640.000
  811 Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu Lần                  1.113.000                            1.113.000
  812 Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch dưới đòn để lọc máu Lần                  1.113.000                            1.113.000
  813 Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu Lần                  1.113.000                            1.113.000
  814 Dẫn lưu áp xe khoang Retzius Lần                  1.684.000                            1.684.000
  815 Lọc và tách huyết tương chọn lọc Lần                  1.597.000                            1.597.000
  816 Lấy dị vật giác mạc sâu [nông, một mắt gây tê] Lần                       75.300                                 75.300
  817 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê [gây tê] Lần                     250.000                               250.000
  818 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê [gây mê] Lần                     713.000                               713.000
  819 Chích áp xe quanh Amidan [gây mê] Lần                     713.000                               713.000
  820 Chích áp xe quanh Amidan [gây tê] Lần                     250.000                               250.000
  821 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây tê] Lần                     449.000                               449.000
  822 Nghiệm pháp Atropin Lần                                 500.000
  823 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu [ngoại trú] Lần                       30.000                                 30.000
  824 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 4, 5] Lần                     539.000                               539.000
  825 Chích áp xe phần mềm lớn; Lần                     173.000                               173.000
  826 Đặt catheter động mạch [theo dõi huyết áp liên tục] Lần                  1.354.000                            1.354.000
  827 Nội soi phế quản dưới gây mê [không sinh thiết] Lần                  1.443.000                            1.443.000
  828 Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây mê] Lần                  3.243.000                            3.243.000
  829 Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu Lần                              38                                 35.000
  830 Test giãn phế quản (broncho modilator test) Lần                     165.000                               165.000
  831 Tiêm hội chứng DeQuervain Lần                       86.400                                 86.400
  832 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo Lần                  1.525.000                            1.525.000
  833 Chọc hút khí màng phổi Lần                     136.000                               136.000
  834 Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim Lần                     234.000                               234.000
  835 Chọc dò màng ngoài tim Lần                     234.000                               234.000
  836 Dẫn lưu màng ngoài tim Lần                     234.000                               234.000
  837 Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm Lần                     170.000                               170.000
  838 Lấy dị vật giác mạc sâu [nông, một mắt gây mê] Lần                     640.000                               640.000
  839 Tiêm ngoài màng cứng Lần                     301.000                               301.000
  840 Chọc hút dịch vành tai Lần                       47.900                                 47.900
  841 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây mê] Lần                     508.000                               508.000
  842 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] Lần                     660.000                               660.000
  843 Lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc (Hemodiafiltration Online: HDF-Online) (Hoặc: Thẩm tách siêu lọc máu HDF-Online)) Lần                  1.478.000                            1.478.000
  844 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] Lần                     172.000                               172.000
  845 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] Lần                     224.000                               224.000
  846 Soi đáy mắt cấp cứu Lần                       49.600                                 49.600
  847 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường Lần                       49.600                                 49.600
  848 Soi đáy mắt trực tiếp Lần                       49.600                                 49.600
  849 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung Lần                     109.000                               109.000
  850 Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực Lần                     968.000                               968.000
  851 Nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ Lần                     228.000                               228.000
  852 Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - thắt trĩ bằng vòng cao su Lần                     228.000                               228.000
  853 Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ Lần                     228.000                               228.000
  854 Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang Lần                     372.000                               372.000
  855 Phụ cấp Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) Lần    
  856 Nội soi phế quản ống mềm [Điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp] Lần                     854.000                               854.000
  857 Nội soi màng phổi để chẩn đoán Lần                     403.000                               403.000
  858 Nội soi khớp vai chẩn đoán (có sinh thiết) Lần                     483.000                               483.000
  859 Sốc điện điều trị rung nhĩ Lần                     968.000                               968.000
  860 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua trực tràng dưới hướng dẫn siêu âm Lần                     589.000                               589.000
  861 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm nội soi đường trực tràng Lần                     589.000                               589.000
  862 Sinh thiết móng Lần                     285.000                               285.000
  863 Thụt giữ Lần                       78.000                                 78.000
  864 Nội soi chích (tiêm) keo điều trị dãn tĩnh mạch phình vị Lần                  2.191.000                            2.191.000
  865 Chọc dịch tuỷ sống Lần                     100.000                               100.000
  866 Phẫu thuật thoát vị rốn nghẹt Lần                  3.157.000                            3.157.000
  867 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 1, 2, 3] Lần                     409.000                               409.000
  868 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng 6,7 hàm trên] Lần                     899.000                               899.000
  869 Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay Lần                       86.400                                 86.400
  870 Tiêm gân gấp ngón tay Lần                       86.400                                 86.400
  871 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ Lần                     360.000                               360.000
  872 Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán Lần                  1.743.000                            1.743.000
  873 Bơm rửa phế quản Lần                  1.443.000                            1.443.000
  874 Sinh thiết hốc mũi Lần                     121.000                               121.000
  875 Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai Lần                       86.400                                 86.400
  876 Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) Lần                       86.400                                 86.400
  877 Tiêm gân gót Lần                       86.400                                 86.400
  878 Tiêm cân gan chân Lần                       86.400                                 86.400
  879 Tiêm cạnh cột sống cổ Lần                       86.400                                 86.400
  880 Tiêm cạnh cột sống thắt lưng Lần                       86.400                                 86.400
  881 Tiêm cạnh cột sống ngực Lần                       86.400                                 86.400
  882 Đặt nội khí quản 2 nòng Lần                     555.000                            1.113.000
  883 Thay ống nội khí quản Lần                     555.000                            1.113.000
  884 Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da Lần                     198.000                               198.000
  885 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da Lần                     181.000                               181.000
  886 Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng Lần                     314.000                               314.000
  887 Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng Lần                     314.000                               314.000
  888 Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng Lần                     314.000                               314.000
  889 Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng Lần                     314.000                               314.000
  890 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn Lần                     314.000                               314.000
  891 Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA tại chỗ Lần                     214.000                               214.000
  892 Điều trị hạt cơm bằng Plasma Lần                     332.000                               332.000
  893 Điều trị giãn mạch máu bằng IPL Lần                     427.000                               427.000
  894 Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL Lần                     427.000                               427.000
  895 Điều trị sẹo lồi bằng IPL Lần                     427.000                               427.000
  896 Điều trị trứng cá bằng IPL Lần                     427.000                               427.000
  897 Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 Lần                     307.000                               307.000
  898 Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 Lần                     307.000                               307.000
  899 Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 Lần                     307.000                               307.000
  900 Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 Lần                     307.000                               307.000
  901 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 Lần                     307.000                               307.000
  902 Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 Lần                     307.000                               307.000
  903 Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 Lần                     307.000                               307.000
  904 Điều trị sùi mào gà bằng Plasma Lần                     307.000                               307.000
  905 Điều trị u mềm treo bằng Plasma Lần                     307.000                               307.000
  906 Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma Lần                     307.000                               307.000
  907 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma Lần                     307.000                               307.000
  908 Điều trị sẩn cục bằng Plasma Lần                     307.000                               307.000
  909 Điều trị bớt sùi bằng Plasma Lần                     307.000                               307.000
  910 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện Lần                     307.000                               307.000
  911 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện Lần                     307.000                               307.000
  912 Phụ cấp Nhét bấc mũi Lần    
  913 Nội soi thanh quản treo cắt hạt xơ Lần                     278.000                               278.000
  914 Nội soi thanh quản cắt papilloma Lần                     278.000                               278.000
  915 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị Lần                     131.000                               131.000
  916 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần                  1.113.000                            1.113.000
  917 Phụ cấp Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể Lần    
  918 Phục cấp Thay băng điều trị vết bỏng từ 40% - 60% diện tích cơ thể Lần    
  919 Phụ cấp Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể Lần    
  920 Phụ cấpThay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể Lần    
  921 Phụ cấpThay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể Lần    
  922 Phụ cấp Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm Lần    
  923 Phụ cấp Làm thuốc tai Lần    
  924 Phụ cấp Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp Lần    
  925 Phụ cấp Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1cm Lần    
  926 Nạo viêm (gây tê tại buồng tiểu phẫu) Lần                                 180.000
  927 Mở màng phổi cấp cứu Lần                     583.000                               583.000
  928 Mở màng phổi tối thiểu bằng troca Lần                     583.000                               583.000
  929 Mở màng phổi tối thiểu Lần                     583.000                               583.000
  930 Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch Lần                  1.973.000                            1.973.000
  931 Nẹp bột các loại, không nắn (chi dưới - bột liền) Lần                                 120.000
  932 Phụ cấp Chích áp xe thành sau họng Lần    
  933 Phụ cấp Chích áp xe quanh Amidan Lần    
  934 Phụ cấp Cầm máu mũi bằng Merocel Lần    
  935 Tạo mỏm cụt 1 ngón tay hoặc 1 ngón chân Lần                                 220.000
  936 Phụ cấp Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm (Dưới) Lần                                 260.000
  937 Phụ cấp Phục hồi cổ răng bằng Composite, GIC Lần    
  938 Phụ cấp Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite Lần    
  939 Phụ cấp Chọc dịch tủy sống Lần    
  940 Phụ cấp Phương pháp Proetz Lần    
  941 Lọc màng bụng cấp cứu liên tục Lần                     549.000                               549.000
  942 Phụ cấp Chọc rửa xoang hàm Lần    
  943 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu Lần                     430.000                               430.000
  944 Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh Lần                     301.000                               301.000
  945 Phụ cấp Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm Lần    
  946 Phụ cấp Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm Lần    
  947 Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp Lần                     583.000                               583.000
  948 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm Lần                       84.300                                 84.300
  949 Dẫn lưu áp xe phổi Lần                     583.000                               583.000
  950 Phụ cấp Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) Lần    
  951 Nắn, bó bột gãy mâm chày Lần                     320.000                               320.000
  952 Điều trị hạ Kali/Canxi máu Lần                                 180.000
  953 Phụ cấp Bơm thuốc thanh quản Lần    
  954 Phụ cấp Chích rạch màng nhĩ Lần    
  955 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc Lần                       75.600                                 75.600
  956 Phụ cấp Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần                                 112.500
  957 Phụ cấp Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần    
  958 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi Lần                     131.000                               131.000
  959 Phụ cấp Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần    
  960 Phụ cấp Lấy dị vật mũi Lần    
  961 Bơm rửa khoang màng phổi Lần                     203.000                               203.000

   

  Số lượt xem: 909 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227)3 834 281 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com