Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ Thủ thuật

| 09:30 | 12/12/2017

Biểu giá dịch vụ Thủ thuật

  STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP Giá YC
    THỦ THUẬT        
  1 Phụ cấp tiêm tiêm điểm bám gân/cân Lần      
  2 Phụ cấp khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp Lần      
  3 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn Lần 114000 110000  
  4 Phụ cấp khai thông động mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị tắc mạch phổi cấp Lần      
  5 Phụ cấp Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant  Lần   112500  
  6 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay [gây mê] Lần 330000 320000  
  7 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [gây mê] Lần 330000 320000  
  8 Phụ cấp thông tim chẩn đoán (Dưới DSA) Lần      
  9 Nắn, bó bột trật khớp gối [gây mê]   256000 250000  
  10 Phụ cấp khai thông động mạch vành bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp Lần      
  11 Nong và đặt stent các động mạch khác Lần 6781000 6696000  
  12 Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant  Lần   2500000  
  13 Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant Lần   2500000  
  14 Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant  Lần   2500000  
  15 Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên Implant Lần   5000000  
  16 Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant Lần   4800000  
  17 Phụ cấp Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant Lần   112500  
  18 Phụ cấp Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant Lần   112500  
  19 Nắn, bó bột trật khớp vai [gây mê] Lần 316000 310000  
  20 Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant Lần   4800000  
  21 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi [gây mê] Lần 620000 611000  
  22 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) Lần 10800 10000  
  23 Phụ cấp Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên Implant Lần   112500  
  24 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay [gây mê] Lần 330000 320000  
  25 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi [gây mê] Lần 620000 611000  
  26 Thận nhân tạo cấp cứu [sử dụng AVF có sẵn] lần 1533000 1385000  
  27 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [gây mê] Lần 330000 320000  
  28 Phụ cấp lọc huyết tương Lần      
  29 Thay băng vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] Lần 81600 79600  
  30 Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio Lần 1910000 1873000  
  31 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) Lần 15200 23300  
  32 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) Lần 10800 10000  
  33 Thay băng vết mổ [chiều dài ≤ 15cm] Lần 56800 55000  
  34 Phụ cấp Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant Lần   112500  
  35 Phụ cấp Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant Lần   112500  
  36 Phụ cấp Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant Lần   112500  
  37 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [gây mê] Lần 330000 320000  
  38 Nắn, bó bột trật khớp háng  [gây mê] Lần 710000 701000  
  39 Chụp đáy mắt không huỳnh quang Lần   211000  
  40 Thận nhân tạo cấp cứu [sử dụng catheter có sẵn] Lần 1533000 1385000  
  41 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [gây mê] Lần 330000 320000  
  42 Phụ cấp hàm giả tháo lắp Lần   112500  
  43 Một răng Lần   165000  
  44 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [gây mê] Lần 330000 320000  
  45 Phụ cấp nắn, bó bột gãy mâm chày        
  46 Phụ cấp Khâu vết thương vùng môi Lần      
  47 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần 114000 110000  
  48 Khâu vết thương vùng môi Lần 1211000 1136000  
  49 Phụ cấp hàm giả tháo nắp toàn phần nhựa dẻo một hàm Lần   112500  
  50 Chụp mạch ký huỳnh quang Lần   230000  
  51 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [gây mê] Lần 330000 320000  
  52 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [gây mê] Lần 330000 320000  
  53 Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant  Lần   2500000  
  54 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [gây mê] Lần 620000 611000  
  55 Thông tim chẩn đoán (Dưới DSA) Lần 5881000 5796000  
  56 Nhổ chân răng vĩnh viễn Lần 187000 180000  
  57 Nhổ chân răng sữa Lần 36200 33600  
  58 Phụ cấp Nhổ chân răng vĩnh viễn Lần      
  59 Phụ cấp Nhổ chân răng sữa Lần      
  60 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên [bệnh nhân ngoại trú] Lần 21000 20000  
  61 Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube Lần 747000 713000  
  62 Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu Lần 747000 713000  
  63 Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông đường mật qua da để chụp đường mật có phối hợp dưới C-ARM Lần 568000 541000  
  64 Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 123000 118000  
  65 Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay Lần 90000 86400  
  66 Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối Lần 90000 86400  
  67 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần 385000 369000  
  68 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần 604000 575000  
  69 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần 604000 575000  
  70 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường Lần 242000 233000  
  71 Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường Lần 385000 369000  
  72 Cắt bỏ chắp có bọc Lần 77600 75600  
  73 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu Lần 338000 337000  
  74 Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) Lần 80100 75300  
  75 Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương Lần 51700 49600  
  76 Soi đáy mắt bằng Schepens Lần 51700 49600  
  77 Đo độ sâu tiền phòng Lần 192000 191000  
  78 Test thử nhược cơ Lần 192000 191000  
  79 Test kéo cơ cưỡng bức Lần 192000 191000  
  80 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm] Lần 176000 172000  
  81 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] Lần 233000 224000  
  82 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] Lần 253000 244000  
  83 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] Lần 299000 286000  
  84 Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] Lần 111000 109000  
  85 Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng] Lần 132000 129000  
  86 Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] Lần 177000 174000  
  87 Thay băng vết mổ [Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] Lần 236000 227000  
  88 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ Lần 182000 173000  
  89 Chụp tuỷ bằng MTA Lần 260000 248000  
  90 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay Lần 101000 98600  
  91 Nhổ răng thừa Lần 203000 194000  
  92 Phụ cấp Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên [bệnh nhân ngoại trú] Lần      
  93 Phụ cấp Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube Lần      
  94 Phụ cấp Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu Lần      
  95 Phụ cấp Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần      
  96 Phụ cấp Nội soi khớp gối điều trị nội soi kết hợp mở tối thiểu ổ khớp lấy dị vật Lần      
  97 Phụ cấp Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay Lần      
  98 Phụ cấp Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối Lần      
  99 Phụ cấp Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần      
  100 Phụ cấp Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần      
  101 Phụ cấp Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường Lần      
  102 Phụ cấp Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường Lần      
  103 Phụ cấp Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường Lần      
  104 Phụ cấp Cắt bỏ chắp có bọc Lần      
  105 Phụ cấp Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) Lần      
  106 Phụ cấp Đo độ sâu tiền phòng Lần      
  107 Phụ cấp Test thử nhược cơ Lần      
  108 Phụ cấp Test kéo cơ cưỡng bức Lần      
  109 Phụ cấp Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm] Lần      
  110 Phụ cấp Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] Lần      
  111 Phụ cấp Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] Lần      
  112 Phụ cấp Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] Lần      
  113 Phụ cấp chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ Lần      
  114 Phụ cấp Chụp tuỷ bằng MTA Lần      
  115 Phụ cấp Nhổ răng vĩnh viễn lung lay Lần      
  116 Phụ cấp Nhổ răng thừa Lần      
  117 Rút sonde modelage qua đường nội soi bàng quang Lần 886000 870000  
  118 Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang Lần 886000 870000  
  119 Nội soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi Lần 886000 870000  
  120 Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang Lần 886000 870000  
  121 Phụ cấp Nội soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi Lần      
  122 Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết) Lần 519000 506000  
  123 Nội soi bàng quang để sinh thiết  bàng quang đa điểm Lần 641000 621000  
  124 Phụ cấp Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang Lần      
  125 Phụ cấp Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết) Lần      
  126 Nắn, bó bột trật khớp vai Lần 316000 310000  
  127 Nắn răng xoay 60 độ (Chưa bao gồm mini Implant) Lần   1180000  
  128 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt từng phần cung răng. Lần   3500000  
  129 Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp phức tạp. Lần   1500000  
  130 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng đơn giản. Lần   5000000  
  131 Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng phức tạp (kéo răng ngầm…). Lần   6500000  
  132 Mũ chụp kim loại Lần   230000  
  133 Một đơn vị sứ kim loại. Lần   700000  
  134 Cầu sứ kim loại 3 đơn vị. Lần   1800000  
  135 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Headgear (đã bao gồm Headgear ). Lần   2000000  
  136 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Facemask (đã bao gồm Facemask). Lần   2500000  
  137 Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp đơn giản. Lần   900000  
  138 Phụ cấp Phụ cấp Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính Lần      
  139 Phụ cấp Nắn, bó bột bàn tay (bột liền) Lần      
  140 Phụ cấp Nắn, bó bột bàn chân (bột liền) Lần      
  141 Phụ cấp Sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán Lần      
  142 Phụ cấp Nắn gãy hai xương cẳng chân Lần      
  143 Một đơn vị Cercon Lần   5000000  
  144 Phụ cấp Phẫu thuật điều trị tắc tá tràng các loại Lần      
  145 Phụ cấp Điều trị tủy răng số 4, 5 Lần      
  146 Phụ cấp Điều trị tủy răng số 1, 2, 3 Lần      
  147 Phụ cấp Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm Lần      
  148 Phụ cấp Cắt gan khâu vết thương mạch máu: tĩnh mạch trên gan Lần      
  149 Phụ cấp Cắt gan khâu vết thương mạch máu; tĩnh mạch chủ dưới Lần      
  150 Phụ cấp Nắn, bó bột trật khớp vai Lần      
  151 Hàm giả tháo nắp bán phần nhựa dẻo một hàm (chưa tính răng) Lần   950000  
  152 Hàm giả tháo nắp toàn phần nhựa dẻo một hàm (chưa tính răng) Lần   1210000  
  153 Tẩy trắng răng một hàm bằng đèn (chưa bao gồm thuốc) Lần   620000  
  154 Phụ cấp Sinh thiết cơ tim (chưa bao gồm dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim) Lần      
  155 Phụ cấp Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm Lần      
  156 Phụ cấp Cắt lách bệnh lý do xơ lách Lần      
  157 Phụ cấp Lấy vòng trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ Lần      
  158 Phụ cấp Khâu tử cung do nạo thủng Lần      
  159 Phụ cấp Tiêm truyền hóa chất độc tế bào đường tĩnh mạch, đông mạch điều trị ung thư(chưa bao gồm thuốc) Lần      
  160 Phụ cấp Tiêm khớp. Lần      
  161 Phụ cấp Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn Lần      
  162 Phụ cấp Cắt u màng não nền sọ. Lần      
  163 Một đơn vị Titan sứ Lần   2500000  
  164 Phụ cấp Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte Lần      
  165 Phụ cấp Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho 02 lần đầu tiên) Lần      
  166 Phụ cấp Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho những lần tiếp theo) Lần      
  167 Phụ cấp Nội soi bàng quang  và gắp dị vật Lần      
  168 Phụ cấp Nội soi bàng quang  lấy máu cục… Lần      
  169 Phụ cấp Chọc hút  u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính Lần      
  170 Phụ cấp Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm ( gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) Lần      
  171 Phụ cấp Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm vú Lần      
  172 Phụ cấp Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) Lần      
  173 Phụ cấp Điều trị rối loạn nhịp bắng sóng cao tần (chưa bao gồm dụng cụ thăm dò và điều trị RF) Lần      
  174 Phụ cấp Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim) Lần      
  175 Phụ cấp Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính ( phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) Lần      
  176 Phụ cấp Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm Lần      
  177 Phụ cấp Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) Lần      
  178 Phụ cấp Nắn trật khớp khuỷu chân (bột liền) Lần      
  179 Phụ cấp Nắn gẫy hai xương cẳng tay Lần      
  180 Phụ cấp Nắn trật khớp háng (bột liền) Lần      
  181 Phụ cấp Nắn trật khớp khuỷu tay Lần      
  182 Phụ cấp Nắn, bó bột xương đùi (bột liền) Lần      
  183 Phụ cấp chích áp xe phần mềm lớn. Lần      
  184 Phụ cấp Soi ruột non +/- sinh thiết Lần      
  185 Phụ cấp Nong thực quản qua nội soi (tùy theo loại dụng cụ nong) Lần      
  186 Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP Lần 1180000 1061000  
  187 Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP Lần 1180000 1061000  
  188 Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh  phong bằng chiếu Laser Hé- Né Lần 205000 187000  
  189 Điều trị đau do zona bằng chiếu Laser Hé- Né Lần 205000 187000  
  190 Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da Lần 277000 259000  
  191 Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn Lần 277000 259000  
  192 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) Lần 277000 259000  
  193 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 Lần 658000 600000  
  194 Múc nội nhãn Lần 532000 516000  
  195 Chọc rửa xoang hàm Lần 274000 265000  
  196 Phụ cấp Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng Lần      
  197 Phụ cấp sinh thiết vòm mũi họng. Lần      
  198 Phụ cấp soi thực quản bằng ống mềm. Lần      
  199 Phụ cấp thông vòi nhĩ nội soi. Lần      
  200 Phụ cấp đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm Lần      
  201 Phụ cấp Đặt ống thông dạ dày Lần      
  202 Thay băng điều trị vết thương mạn tính [Áp dụng đối với bệnh Pemphigus/ Pemphigoid/ Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh/ Vết loét bàn chân do đái tháo đường] Lần 242000 233000  
  203 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường Lần 242000 233000  
  204 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) [Áp dụng với bệnh nhân ngoại trú] Lần 56800 55000  
  205 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài ≤ 15cm] Lần 56800 55000  
  206 Thay canuyn mở khí quản Lần 245000 241000  
  207 Cấy chỉ Lần 141000 174000  
  208 Phụ cấp Nặn tuyến bờ mi Lần      
  209 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi [nặn tuyến bờ mi] Lần 34600 33000  
  210 Nâng sàn hốc mắt Lần 2736000 2689000  
  211 Phụ cấp nhét meche mũi. Lần      
  212 Phụ cấp Đặt stent động mạch vành Lần      
  213 Phụ cấp Nong động mạch ngoại biên Lần      
  214 Phụ cấp nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (1 bên). Lần      
  215 Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở người lớn Lần 1362000 1301000  
  216 Thay băng điều trị vết bỏng từ 40 % - 60% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần 856000 825000  
  217 Thay băng điều trị vết bỏng từ 40% - 60% diện tích cơ thể ở người lớn Lần 856000 825000  
  218 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần 539000 519000  
  219 Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở người lớn Lần 539000 519000  
  220 phụ cấp Điều trị tủy răng số 6 hàm dưới Lần      
  221 phụ cấp Nắn răng xoay 60 độ (Chưa bao gồm mini Implant) Lần   112500  
  222 Phụ cấp Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) Lần      
  223 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần 405000 392000  
  224 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn Lần 405000 392000  
  225 Lấy dị vật kết mạc Lần 63600 61600  
  226 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm Lần 104000 97900  
  227 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần 240000 235000  
  228 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn Lần 240000 235000  
  229 Phụ cấp Nhét bấc mũi trước cầm máu. Lần      
  230 Phụ cấp Trích màng nhĩ. Lần      
  231 Phụ cấp cầm máu mũi bằng Meroxeo. Lần      
  232 Phụ cấp nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo (1 bên). Lần      
  233 Tiêm dưới da (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần 11000 10000  
  234 Tiêm tĩnh mạch (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần 11000 10000  
  235 Phụ cấp Ghi điện tâm đồ qua chuyển đạo thực quản Lần      
  236 Phụ cấp chọc dò màng tim Lần      
  237 Phụ cấp rửa dạ dày Lần      
  238 Phụ cấp Đặt Catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục Lần      
  239 Phụ cấp Đặt Catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) Lần      
  240 Phụ cấp Đặt từ trường điều trị viêm xương tuỷ, gãy xương đã cố định Lần      
  241 Phụ cấp Nẹp bột các loại, không nắn Lần   63000  
  242 Phụ cấp cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn Lần      
  243 Phẫu thuật ghép màng sinh học bề mặt nhãn cầu Lần 1029000 1004000  
  244 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần 95200 90900  
  245 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam Lần 95200 90900  
  246 Phụ cấp Thông vòi nhĩ Lần      
  247 Phụ cấp Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục Lần      
  248 Phụ cấp Nắn, bó bột gãy xương gót Lần      
  249 Phụ cấp Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống (bột liền) Lần      
  250 Phụ cấp chọc hút hạch Lần      
  251 phụ cấp Một đơn vị sứ kim loại Lần   240000  
  252 phụ cấp Khâu vỡ gan do chất thương, vết thương gan Lần      
  253 Xác định sơ đồ song thị Lần 62300 58600  
  254 Đo biên độ điều tiết Lần 62300 58600  
  255 Nẹp bột các loại, không nắn (chi trên - bột liền) Lần   70000  
  256 Lấy dị vật giác mạc [sâu một mắt gây mê] Lần 852000 829000  
  257 Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) Lần 729000 704000  
  258 Rửa chất nhân tiền phòng Lần 729000 704000  
  259 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn Lần 658000 600000  
  260 Phụ cấp chọc dò túi cùng Douglas Lần      
  261 Điều trị viêm da cơ địa bằng máy Acthyderm Lần 1100000 1082000  
  262 Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi (mắt thỏ) cho người bệnh phong Lần 2148000 2041000  
  263 Nối thông lệ mũi nội soi Lần 1029000 1004000  
  264 Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển Lần 2220000 2173000  
  265 Mở bao sau bằng phẫu thuật Lần 579000 554000  
  266 Phụ cấp Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm Lần      
  267 Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở trẻ em Lần 1362000 1301000  
  268 Phụ cấp Lấy u lành dưới 3 cm Lần      
  269 Phụ cấp Lấy u lành trên 3 cm Lần      
  270 Phụ cấp Soi bàng quang lấy dị vật, sỏi Lần      
  271 Phụ cấp Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia b) Lần      
  272 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite Lần 243000 234000  
  273 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite Lần 243000 234000  
  274 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam Lần 243000 234000  
  275 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não Lần 141000 174000  
  276 Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược Lần 141000 174000  
  277 Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng Lần 141000 174000  
  278 Cấy chỉ điều trị sa dạ dày Lần 141000 174000  
  279 Cấy chỉ châm điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng Lần 141000 174000  
  280 Cấy chỉ điều trị mày đay Lần 141000 174000  
  281 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị vẩy nến Lần 141000 174000  
  282 Cấy chỉ điều trị giảm thính lực Lần 141000 174000  
  283 Cấy chỉ điều trị giảm thị lực Lần 141000 174000  
  284 Cấy chỉ điều trị hội chứng tự kỷ Lần 141000 174000  
  285 Cấy chỉ điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em Lần 141000 174000  
  286 Cấy chỉ điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não Lần 141000 174000  
  287 phụ cấp Một trụ thép. Lần      
  288 phụ cấp Một chụp thép cầu nhựa. Lần      
  289 phụ cấp Cầu nhựa 3 đơn vị. Lần      
  290 phụ cấp Cầu sứ kim loại 3 đơn vị. Lần      
  291 Phụ cấp Chọc dò, sinh thiết gan qua siêu âm Lần      
  292 Phụ cấp Sinh thiết cổ tử cung, âm đạo Lần      
  293 Phụ cấp Đốt mụn cóc (4 -5 tổn thương) Lần      
  294 Phụ cấp soi hạ họng lấy dị vật Lần      
  295 Khâu cò mi, tháo cò Lần 394000 380000  
  296 Nắn sai khớp thái dương hàm Lần 102000 100000  
  297 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần 243000 234000  
  298 Cấy chỉ châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não Lần 141000 174000  
  299 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông Lần 141000 174000  
  300 Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu Lần 141000 174000  
  301 Cấy chỉ điều trị mất ngủ Lần 141000 174000  
  302 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp; Lần 227000 218600  
  303 Cấy chỉ điều trị nấc Lần 141000 174000  
  304 Phụ cấp Tẩy tàn nhang, nốt ruồi (4 tổn thương trở lên) Lần      
  305 Phụ cấp Đốt điện u vàng , ú nhú sinh dục (4 - 5 tổn thương) Lần      
  306 Phụ cấp Đánh bờ mi Lần      
  307 Đặt ống nội khí quản Lần 564000 555000  
  308 Phụ cấp Kỹ thuật điều trị bớt máu, bớt sắc tố đường kính 1 - 5cm/01 lần bằng laser CO2 Lần      
  309 Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) Lần 551000 533000  
  310 Thông bàng quang Lần 88700 85400  
  311 Đặt sonde bàng quang Lần 88700 85400  
  312 Thụt tháo Lần 80900 78000  
  313 Đặt ống thông hậu môn Lần 80900 78000  
  314 Tiêm khớp ức - sườn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  315 Tiêm khớp đòn- cùng vai dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  316 Tiêm khớp thái dương hàm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  317 Truyền tĩnh mạch [áp dụng với người bệnh ngoại trú] Lần 21000 20000  
  318 Phụ cấp Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) Lần      
  319 Điều trị bằng dòng giao thoa Lần 28500 28000  
  320 Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) Lần 333000 328000  
  321 Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống Lần 201000 197000  
  322 Phụ cấp Chọc dịch màng ngoài tim Lần      
  323 Phụ cấp Mở khí quản Lần      
  324 phụ cấp Điều trị tủy răng số 4 Lần      
  325 Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc Lần 1228000 1177000  
  326 Gọt giác mạc đơn thuần Lần 759000 734000  
  327 Phụ cấp đốt cuốn mũi Lần      
  328 Lạnh đông điều trị ung thư võng mạc Lần 1714000 1690000  
  329 Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc Lần 1714000 1690000  
  330 Lạnh đông thể mi Lần 1714000 1690000  
  331 Laser điều trị U nguyên bào võng mạc Lần 402000 393000  
  332 Lấy máu làm huyết thanh Lần 53200 49200  
  333 Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) Lần 720000 662000  
  334 Phụ cấp chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm Lần      
  335 Phụ cấp chọc hút u Lần      
  336 Phụ cấp đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm. Lần      
  337 Phụ cấp rửa phế quản phế nang toàn bộ phổi. Lần      
  338 Khâu da mi đơn giản Lần 798000 774000  
  339 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp Lần 208000 199000  
  340 Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant Lần 208000 199000  
  341 Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement Lần 208000 199000  
  342 Phụ cấp Tán sỏi qua nội soi (sỏi niệu quản) Lần      
  343 Phụ cấp Nhổ răng số 8 bình thường Lần   175000  
  344 Phụ cấp Nắn, bó bột trật khớp gối Lần      
  345 Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em Lần 31800 30700  
  346 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) Lần 29400 28400  
  347 Phụ cấp Nội soi bàng quang có sinh thiết Lần      
  348 Phụ cấp Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) Lần      
  349 Phụ cấp Thay ống dẫn lưu thận, bàng quang Lần      
  350 Phụ cấp Nong niệu đạo và đặt thông đái Lần      
  351 Phụ cấp Tán sỏi ngoài cơ thể bằng súng xung (thủy điện lực) Lần      
  352 Phụ cấp Đặt Catheter động mạch quay Lần      
  353 Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp Lần 208000 199000  
  354 Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp Lần 208000 199000  
  355 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình Lần 141000 174000  
  356 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy Lần 141000 174000  
  357 Cấy chỉ điều trị hen phế quản Lần 141000 174000  
  358 Cấy chỉ điều trị huyết áp thấp Lần 141000 174000  
  359 Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên Lần 141000 174000  
  360 Cấy chỉ điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính Lần 141000 174000  
  361 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn Lần 141000 174000  
  362 Cấy chỉ điều trị thất vận ngôn Lần 141000 174000  
  363 Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống Lần 141000 174000  
  364 Cấy chỉ điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não Lần 141000 174000  
  365 Cấy chỉ điều trị hội chứng ngoại tháp Lần 141000 174000  
  366 Cấy chỉ điều trị khàn tiếng Lần 141000 174000  
  367 Cấy chỉ điều trị liệt chi trên Lần 141000 174000  
  368 Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới Lần 141000 174000  
  369 Phụ cấp đặt máy tạo nhịp tạm thời trong tim Lần      
  370 Phụ cấp Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản (chưa bao gồm stent) Lần      
  371 Tiêm khớp cùng chậu Lần 90000 86400  
  372 Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  373 Tiêm khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  374 Tiêm khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  375 Tiêm khớp bàn ngón chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  376 Tiêm khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  377 Tiêm khớp bàn ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  378 Tiêm khớp đốt ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  379 Tiêm khớp khuỷu tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  380 Phụ cấp Bít ống liên nhĩ/thông liên thất/bít ống động mạch bằng dụng cụ (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ thông) Lần      
  381 Khâu phủ kết mạc Lần 631000 614000  
  382 Rửa cùng đồ Lần 40800 39000  
  383 Đo sắc giác Lần 64100 60000  
  384 Siêu âm bán phần trước Lần 204000 195000  
  385 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) Lần 58300 55400  
  386 Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang Lần 141000 174000  
  387 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiêu hóa Lần 141000 174000  
  388 Sinh thiết tổ chức mi Lần 150000 150000  
  389 Cấy chỉ điều trị táo bón kéo dài Lần 141000 174000  
  390 Sinh thiết tổ chức hốc mắt Lần 150000 150000  
  391 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp Lần 141000 174000  
  392 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai Lần 141000 174000  
  393 Tiêm khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  394 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [tổn thương nông] Lần 176000 172000  
  395 Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối Lần 47400 44400  
  396 Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối Lần 47400 44400  
  397 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) Lần 47400 44400  
  398 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị cong vẹo cột sống) Lần 47400 44400  
  399 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO Lần 47400 44400  
  400 Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO Lần 47400 44400  
  401 Sinh thiết tổ chức kết mạc Lần 150000 150000  
  402 Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp Lần 141000 174000  
  403 Cấy chỉ điều trị đau lưng Lần 141000 174000  
  404 Cấy chỉ điều trị đái dầm Lần 141000 174000  
  405 Cấy chỉ điều trị cơn động kinh cục bộ Lần 141000 174000  
  406 Cấy chỉ điều trị rối loạn kinh nguyệt Lần 141000 174000  
  407 Cấy chỉ điều trị đau bụng kinh Lần 141000 174000  
  408 Cấy chỉ điều trị sa tử cung Lần 141000 174000  
  409 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền mãn kinh Lần 141000 174000  
  410 Cấy chỉ điều trị di tinh Lần 141000 174000  
  411 Cấy chỉ điều trị liệt dương Lần 141000 174000  
  412 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiểu tiện không tự chủ Lần 141000 174000  
  413 Kỹ thuật sử dụng tay giả trên khuỷu Lần 47400 44400  
  414 Kỹ thuật sử dụng tay giả dưới khuỷu Lần 47400 44400  
  415 Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) Lần 47400 44400  
  416 Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng Lần 47400 44400  
  417 Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO Lần 47400 44400  
  418 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO Lần 47400 44400  
  419 Kỹ thuật sử dụng nẹp bàn chân FO Lần 47400 44400  
  420 Phụ cấp Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng Lần      
  421 Phụ cấp Nội soi bàng quang không sinh thiết Lần      
  422 Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú Lần 501000 499000  
  423 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao siêu âm Lần 6513000 6402000  
  424 Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm Lần 6513000 6402000  
  425 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng Lần 80900 78000  
  426 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm Lần 6513000 6402000  
  427 Thụt tháo phân; Lần 80900 78000  
  428 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm Lần 6513000 6402000  
  429 Phụ cấp Thở máy (01 ngày điều trị) Lần      
  430 Phụ cấp Đặt nội khí quản Lần      
  431 Phụ cấp Cấp cứu ngừng tuần hoàn Lần      
  432 Phụ cấp Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp Lần      
  433 Phụ cấp đặt ống thông bàng quang Lần      
  434 Phụ cấp Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò viêm xương vùng hàm mặt. Lần      
  435 Đo thị giác 2 mắt Lần 62300 58600  
  436 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm Lần 6513000 6402000  
  437 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm Lần 6513000 6402000  
  438 Tiêm khớp gối Lần 90000 86400  
  439 Tiêm khớp háng Lần 90000 86400  
  440 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm Lần 6513000 6402000  
  441 Lấy calci kết mạc Lần 34600 33000  
  442 áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc Lần 56300 53700  
  443 Mở bao sau đục bằng laser Lần 253000 244000  
  444 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường Lần 254000 245400  
  445 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện Lần 325000 307000  
  446 Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) Lần 1025000 967000  
  447 Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu Lần 1025000 967000  
  448 Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu Lần 1025000 967000  
  449 Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP Lần 1180000 1061000  
  450 Tiêm khớp cổ chân Lần 90000 86400  
  451 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm Lần 6513000 6402000  
  452 Tiêm khớp bàn ngón chân Lần 90000 86400  
  453 Tiêm khớp cổ tay Lần 90000 86400  
  454 Tiêm khớp bàn ngón tay Lần 90000 86400  
  455 Tiêm khớp đốt ngón tay Lần 90000 86400  
  456 Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao siêu âm Lần 6513000 6402000  
  457 Tiêm khớp khuỷu tay Lần 90000 86400  
  458 Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao siêu âm Lần 6513000 6402000  
  459 Tiêm khớp vai Lần 90000 86400  
  460 Tiêm khớp ức đòn Lần 90000 86400  
  461 Phụ cấp Nhổ răng đơn giản Lần   112500  
  462 Phụ cấp Nhổ răng khó Lần   175000  
  463 Phụ cấp bóp bóng Ambu, thổi ngạt (1 giờ) Lần      
  464 Phụ cấp cố định nẹp vít gẫy liền lồi cầu; trên lồi cầu cách tay Lần      
  465 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm Lần 6513000 6402000  
  466 Phụ cấp Phẫu thuật chữa ngáy Lần      
  467 Phụ cấp sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim nhịp nhanh. Lần      
  468 Phụ cấp tiêm ngoài màng cứng. Lần      
  469 Phụ cấp đo áp lực ổ bụng qua bàng quang. Lần      
  470 Phụ cấp tiêm cạnh cột sống Lần      
  471 Phụ cấp sinh thiết trực tràng Lần      
  472 Phụ cấp Sinh thiết u vùng khoang miệng Lần      
  473 Tiêm khớp ức - sườn Lần 90000 86400  
  474 Tiêm khớp đòn- cùng vai Lần 90000 86400  
  475 Đo thị giác tương phản Lần 62300 58600  
  476 Đo độ lác Lần 62300 58600  
  477 Phụ cấp Lấy dị vật tai Lần      
  478 phụ cấp Một đơn vị Cercon (1 răng) Lần   240000  
  479 phụ cấp Một đơn vị Titan sứ (1 răng) Lần   240000  
  480 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement Lần 333000 324000  
  481 Phục hồi cổ răng bằng Composite Lần 333000 324000  
  482 Tiêm khớp ức đòn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 130000 126000  
  483 Phụ cấp Mài răng làm cầu chụp, hàm khung từ 2 răng trở lên Lần      
  484 Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn Lần 283000 257000  
  485 Nội soi bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể Lần 463000 454000  
  486 Đặt catheter lọc máu cấp cứu Lần 1122000 1113000  
  487 Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu Lần 6800000 6774000  
  488 Đặt ống thông dạ dày Lần 88700 85400  
  489 Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) Lần 913000 904000  
  490 Xuyên đinh kéo liên tục (chưa bao gồm đinh) Lần   260000  
  491 Ghi đáp ứng thính giác thân não (ABR) Lần 177000 176000  
  492 Khâu rách cùng đồ âm đạo Lần 1872000 1810000  
  493 Khâu vòng cổ tử cung. Lần 545000 536000  
  494 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [tổn thương nông] Lần 233000 224000  
  495 Đo khúc xạ máy. Lần 9500 8800  
  496 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30cm] Lần 81600 79600  
  497 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [tổn thương sâu] Lần 253000 244000  
  498 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] Lần 442000 431000  
  499 Rửa dạ dày cấp cứu Lần 115000 106000  
  500 Rửa bàng quang Lần 194000 185000  
  501 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] Lần 236000 227000  
  502 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] Lần 177000 174000  
  503 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây tê] Lần 192000 187000  
  504 Nội soi sinh thiết u vòm [gây mê] Lần 1554000 1543000  
  505 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần 357000 346000  
  506 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần 697000 683000  
  507 Nội soi dạ dày-tá tràng điều trị chảy máu do ổ loét bằng tiêm xơ tại đơn vị hồi sức tích cực Lần 719000 2191000  
  508 Chọc hút u giáp có hướng dẫn của siêu âm Lần 149000 144000  
  509 Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm Lần 243000 234000  
  510 Dẫn lưu bể thận tối thiểu Lần 1731000 1684000  
  511 Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận Lần 1731000 1684000  
  512 Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da Lần 1731000 1684000  
  513 Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu Lần 1731000 1684000  
  514 Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt Lần 1731000 1684000  
  515 Phẫu thuật chữa cương cứng dương vật Lần 1731000 1684000  
  516 Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản Lần 1731000 1684000  
  517 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo Lần 378000 369000  
  518 Sinh thiết gai rau Lần 1145000 1136000  
  519 Tiêm hóa chất vào nhân ung thư nguyên bào nuôi Lần 246000 235000  
  520 Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung Lần 246000 235000  
  521 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo Lần 383000 370000  
  522 Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 822000 808000  
  523 Sinh thiết phần mềm bằng kim bắn dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 822000 808000  
  524 Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 995000 978000  
  525 Sinh thiết da bằng kim chuyên dụng (biopsy punch) Lần 124000 121000  
  526 Sinh thiết tuyến nứớc bọt Lần 124000 121000  
  527 Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 554000 547000  
  528 Siêu âm can thiệp - chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng Lần 554000 547000  
  529 Siêu âm can thiệp - chọc hút mủ ổ áp xe gan Lần 554000 547000  
  530 Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 590000 2058000  
  531 Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe Lần 590000 2058000  
  532 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm Lần 590000 2058000  
  533 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 6, 7 hàm dưới] Lần 787000 769000  
  534 Lấy dị vật âm đạo Lần 563000 541000  
  535 Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên Lần 308000 300000  
  536 Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) Lần 308000 300000  
  537 Thông vòi nhĩ Lần 85200 81900  
  538 Bơm hơi vòi nhĩ Lần 114000 111000  
  539 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm Lần 357000 343000  
  540 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục Lần 328000 316000  
  541 Chụp mạch với ICG Lần 248000 230000  
  542 Điện chẩm kích thích Lần 391000 382000  
  543 Điện di điều trị Lần 19600 17600  
  544 Điện đông thể mi Lần 463000 439000  
  545 Đo nhãnáp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) Lần 25300 23700  
  546 Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm Lần 28600 28000  
  547 Đo thị trường chu biên Lần 28600 28000  
  548 Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm Lần 57900 55000  
  549 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu Lần 47300 45700  
  550 Chích áp xe tuyến Bartholin Lần 817000 783000  
  551 Chích áp xe vú Lần 215000 206000  
  552 Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng Lần 858000 805000  
  553 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay) Lần 2673000 2664000  
  554 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (bao gồm kim sinh thiết nhiều lần) Lần 1368000 1359000  
  555 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa bao gồm kim sinh thiết một lần) Lần 238000 229000  
  556 Phẫu thuật thoát vị đùi đùi nghẹt Lần 3228000 3157000  
  557 Đo nhĩ lượng.. Lần 26600 24600  
  558 Chích áp xe tầng sinh môn Lần 799000 781000  
  559 Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm Lần 2181000 2155000  
  560 Chọc hút tế bào xương dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 150000 145000  
  561 Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 150000 145000  
  562 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm Lần 108000 104000  
  563 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 150000 145000  
  564 Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm Lần 150000 145000  
  565 Chọc hút dịch ổ khớp dưới hướng dẫn siêu âm Lần 150000 145000  
  566 Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 150000 145000  
  567 Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần 728000 719000  
  568 Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần 728000 719000  
  569 Chọc hút tế bào tuyến giáp Lần 108000 104000  
  570 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm Lần 149000 144000  
  571 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 672000 658000  
  572 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính Lần 1193000 1179000  
  573 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng Lần 649000 640000  
  574 Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi Lần 192000 183000  
  575 Lọc máu hấp phụ phân tử tái tuần hoàn (gan nhân tạo - MARS) Lần 2317000 2308000  
  576 Chích mủ mắt Lần 445000 429000  
  577 Phục hồi thân răng có chốt Lần   481000  
  578 Sửa hàm Lần   180000  
  579 Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ Lần 184000 183000  
  580 Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ Lần 184000 183000  
  581 Nội soi khí phế quản lấy dị vật Lần 3256000 3243000  
  582 Bẻ cuốn mũi Lần 129000 120000  
  583 Lấy cao răng [Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm] Lần 75200 70900  
  584 Chọc dò ổ bụng cấp cứu Lần 135000 131000  
  585 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị [ dưới hướng dẫn siêu âm] Lần 174000 169000  
  586 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục Lần 184000 183000  
  587 Hút dịch khớp vai Lần 113000 109000  
  588 Hút nang bao hoạt dịch Lần 113000 109000  
  589 Hút dịch khớp khuỷu Lần 113000 109000  
  590 Hút đờm hầu họng Lần 10800 10000  
  591 Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc Lần 1624000 1597000  
  592 Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây tê] Lần 2573000 2547000  
  593 Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần Lần 2833000 2807000  
  594 Nhổ răng sữa; Lần 36200 33600  
  595 Tiêm dưới kết mạc Lần 46700 44600  
  596 Chích rạch màng nhĩ. Lần 60200 58000  
  597 Vá nhĩ đơn thuần Lần 3680000 3585000  
  598 Sinh thiết niêm mạc Lần 124000 121000  
  599 Sinh thiết u họng miệng Lần 124000 121000  
  600 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [tổn thương sâu] Lần 299000 286000  
  601 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản Lần 176000 172000  
  602 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] Lần 253000 244000  
  603 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] Lần 299000 286000  
  604 Khâu giác mạc [đơn thuần] Lần 760000 750000  
  605 Bơm thông lệ đạo [1 mắt] Lần 58800 57200  
  606 Bơm thông lệ đạo [2 mắt] Lần 93100 89900  
  607 Cầm máu mũi bằng Merocel [1 bên] Lần 204000 201000  
  608 Nội soi sinh thiết u vòm [gây tê] Lần 509000 500000  
  609 Thủ thuật nong vòi nhĩ Lần 37000 35000  
  610 Chọc dò túi cùng Douglas Lần 276000 267000  
  611 Dẫn lưu cùng đồ Douglas Lần 824000 798000  
  612 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... Lần 155000 146000  
  613 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Lần 473000 458000  
  614 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi [ngoại trú] Lần 32000 30000  
  615 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản [ngoại trú] Lần 32000 30000  
  616 Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da Lần 649000 640000  
  617 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu Lần 243000 234000  
  618 Nội soi sinh thiết u hốc mũi Lần 286000 278000  
  619 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp Lần 164000 161000  
  620 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có hướng dẫn của siêu âm Lần 219000 214000  
  621 Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ Lần 108000 104000  
  622 Chọc hút tế bào xương bằng kim nhỏ Lần 108000 104000  
  623 Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ Lần 108000 104000  
  624 Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 150000 145000  
  625 Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 150000 145000  
  626 Lọc huyết tương (Plasmapheresis) Lần 1624000 1597000  
  627 Mở khí quản cấp cứu Lần 715000 704000  
  628 Mở khí quản thường quy Lần 715000 704000  
  629 Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng Lần 715000 704000  
  630 Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê) Lần 715000 704000  
  631 Dẫn lưu đài bể thận qua da. Lần 913000 904000  
  632 Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 913000 904000  
  633 Bơm thuốc thanh quản Lần 20400 20000  
  634 Tiêm nhân Chorio. Lần 234000 225000  
  635 Bơm rửa lệ đạo Lần 36200 35000  
  636 Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng [Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson] Lần 156000 150000  
  637 Hút dịch khớp gối Lần 113000 109000  
  638 Hút dịch khớp háng Lần 113000 109000  
  639 Hút dịch khớp cổ chân Lần 113000 109000  
  640 Hút dịch khớp cổ tay Lần 113000 109000  
  641 Khâu giác mạc [phức tạp] Lần 1097000 1060000  
  642 Lấy dị vật giác mạc sâu [sâu, một mắt gây tê] Lần 323000 314000  
  643 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây tê] Lần 154000 150000  
  644 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây mê] Lần 669000 660000  
  645 Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) Lần 940000 906000  
  646 Sinh thiết màng phổi mù . Lần 427000 418000  
  647 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 1096000 1078000  
  648 Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da Lần 258000 249000  
  649 Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe gan Lần 590000 2058000  
  650 Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây tê/gây mê Lần 274000 265000  
  651 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần 697000 683000  
  652 Đốt sóng cao tần điều trị các u tạng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần 1718000 1679000  
  653 Đốt nhiệt cao tần điều trị ung thư gan qua hướng dẫn của siêu âm, qua phẫu thuật nội soi Lần 1218000 1179000  
  654 Đốt sóng cao tần điều trị u gan dưới hướng dẫn siêu âm Lần 1218000 1179000  
  655 Đốt sóng cao tần điều trị các u tạng dưới hướng dẫn siêu âm Lần 1218000 1179000  
  656 Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (RFA) dưới hướng dẫn siêu âm Lần 1218000 1179000  
  657 Đo sức cản của mũi.. Lần 93600 91600  
  658 Đo thính lực đơn âm. Lần 41600 39600  
  659 Khí dung vòm họng trong điều trị ung thư vòm Lần 19600 17600  
  660 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) Lần 19600 17600  
  661 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) Lần 19600 17600  
  662 Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán Lần 53200 49200  
  663 Đo phản xạ cơ bàn đạp.. Lần 26600 24600  
  664 Đo thính lực trên ngưỡng Lần 58200 54200  
  665 Đốt họng hạt bằng nhiệt Lần 77900 75000  
  666 Cắt chỉ khâu giác mạc [ngoại trú] Lần 32000 30000  
  667 Cắt chỉ khâu kết mạc [ngoại trú] Lần 32000 30000  
  668 Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - lấy sỏi đường, giun đường mật Lần 2674000 2663000  
  669 Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - cắt cơ oddi Lần 2674000 2663000  
  670 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu Lần 395000 386000  
  671 Tháo bột các loại (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần 51900 49500  
  672 Tiêm trong da (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần 11000 10000  
  673 Đốt sóng cao tần điều trị u gan dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần 1718000 1679000  
  674 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần 62000 60000  
  675 Nhét bấc mũi trước Lần 113000 107000  
  676 Phương pháp Proetz Lần 56200 52900  
  677 Khí dung thuốc giãn phế quản Lần 19600 17600  
  678 Khí dung mũi họng Lần 19600 17600  
  679 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng Lần 19600 17600  
  680 Làm thuốc tai Lần 20400 20000  
  681 Phụ cấp Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm Lần      
  682 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện Lần 325000 307000  
  683 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện Lần 325000 307000  
  684 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện Lần 325000 307000  
  685 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện Lần 325000 307000  
  686 Tiêm gân nhị đầu khớp vai Lần 90000 86400  
  687 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn Lần 84600 82100  
  688 Nội soi màng phổi sinh thiết Lần 5780000 5760000  
  689 Nội soi phế quản dưới gây mê [có sinh thiết] Lần 1756000 1743000  
  690 Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm Lần 212000 203000  
  691 Chích rạch áp xe nhỏ Lần 182000 173000  
  692 Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) Lần 90000 86400  
  693 Tiêm bắp thịt (Áp dụng với người bệnh ngoại trú) Lần 11000 10000  
  694 Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần 219000 210000  
  695 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần 314000 305000  
  696 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần 717000 703000  
  697 Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con Lần 5831000 5627000  
  698 Sinh thiết trung thất dưới cắt lớp vi tính Lần 1892000 1872000  
  699 Sinh thiết phổi/màng phổi dưới cắt lớp vi tính Lần 1892000 1872000  
  700 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm Lần 822000 808000  
  701 Điện võng mạc. Lần 91800 86500  
  702 Đếm tế bào nội mô giác mạc Lần 132000 129000  
  703 Chụp  bản đồ giác mạc Lần 132000 129000  
  704 Đo đường kính giác mạc Lần 53300 49600  
  705 Đo độ lồi Lần 53300 49600  
  706 Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel Lần 53300 49600  
  707 Đo khúc xạ giác mạc Javal Lần 35600 34000  
  708 Soi góc tiền phòng. Lần 51700 49600  
  709 Lấy cao răng [Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm] Lần 131000 124000  
  710 Thận nhân tạo thường qui Lần 552000 543000  
  711 Thận nhân tạo cấp cứu Lần 1533000 1515000  
  712 Điện nhãn cầu Lần 91800 86500  
  713 Điều trị laser hồng ngoại Lần 30300 27000  
  714 Tập nhược thị Lần 30300 27000  
  715 Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) Lần   393000  
  716 Đo độ dày giác mạc Lần 132000 129000  
  717 Tiêm hậu nhãn cầu Lần 46700 44600  
  718 Vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn) Lần 3132000 3085000  
  719 Test thử cảm giác giác mạc. Lần 38800 36900  
  720 Tháo dầu Silicon nội nhãn Lần 779000 745000  
  721 Tiêm nhu mô giác mạc Lần 46700 44600  
  722 Tiêm cạnh nhãn cầu Lần 46700 44600  
  723 Lấy dị vật họng miệng Lần 40600 40000  
  724 Lấy dị vật hạ họng Lần 40600 40000  
  725 Mở sào bào - thượng nhĩ Lần 3680000 3585000  
  726 Nắn, bó bột gãy xương hàm Lần 395000 386000  
  727 Chích nhọt ống tai ngoài Lần 182000 173000  
  728 Sinh thiết gan ghép dưới cắt lớp vi tính Lần 1892000 1872000  
  729 Sinh thiết gan dưới cắt lớp vi tính Lần 1892000 1872000  
  730 Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hoá (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng) Lần 825000 812000  
  731 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín Lần 585000 576000  
  732 Rửa dạ dày sơ sinh Lần 115000 106000  
  733 Rửa bàng quang lấy máu cục Lần 194000 185000  
  734 Nong hẹp thực quản, tâm vị qua nội soi Lần 2266000 2239000  
  735 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn Lần 253000 1120000  
  736 Nội soi nong hẹp thực quản Lần 2266000 2239000  
  737 Nong niệu đạo và đặt sonde đái Lần 237000 228000  
  738 Nối thông động- tĩnh mạch Lần 1148000 1142000  
  739 Nối thông động- tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo Lần 1367000 1357000  
  740 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] Lần 111000 109000  
  741 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài < 30 cm nhiễm trùng] Lần 132000 129000  
  742 Nhét bấc mũi sau Lần 113000 107000  
  743 Hút rửa mũi, xoang sau mổ Lần 138000 135000  
  744 Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa Lần 719000 2191000  
  745 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu Lần 719000 2191000  
  746 Rút sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận Lần 176000 172000  
  747 Rút sonde dẫn lưu bể thận qua da Lần 176000 172000  
  748 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe Lần 176000 172000  
  749 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi Lần 936000 918000  
  750 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) Lần 558000 549000  
  751 Lọc màng bụng liên tục 24 h bằng máy [thẩm phân phúc mạc] Lần 956000 938000  
  752 Phụ cấp Chọc rửa màng phổi Lần      
  753 Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán Lần 209000 200000  
  754 Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) Lần 308000 300000  
  755 Mở thông bàng quang trên xương mu Lần 369000 360000  
  756 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ Lần   203000  
  757 Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp Lần 212000 203000  
  758 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới Lần 156000 151000  
  759 Đo niệu dòng đồ Lần 58200 54200  
  760 Chọc dò dịch màng phổi Lần 135000 131000  
  761 Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm Lần 135000 131000  
  762 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 174000 169000  
  763 Siêu âm can thiệp - Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm Lần 174000 169000  
  764 Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục Lần 174000 169000  
  765 Thở máy bằng xâm nhập Lần 551000 533000  
  766 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) Lần 551000 533000  
  767 Chọc hút nước tiểu trên xương mu Lần 108000 104000  
  768 Khai thông động mạch vành bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp Lần 542000 533000  
  769 Khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp Lần 542000 533000  
  770 Khai thông động mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị tắc mạch phổi cấp Lần 542000 533000  
  771 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 649000 640000  
  772 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài Lần 649000 640000  
  773 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch điều trị sốc bỏng Lần 649000 640000  
  774 Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu Lần 1122000 1113000  
  775 Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch dưới đòn để lọc máu Lần 1122000 1113000  
  776 Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu Lần 1122000 1113000  
  777 Dẫn lưu áp xe khoang Retzius Lần 1731000 1684000  
  778 Lọc và tách huyết tương chọn lọc Lần 1624000 1597000  
  779 Lấy dị vật giác mạc sâu [nông, một mắt gây tê] Lần 80100 75300  
  780 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê [gây tê] Lần 259000 250000  
  781 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê [gây mê] Lần 724000 713000  
  782 Chích áp xe quanh Amidan [gây mê] Lần 724000 713000  
  783 Chích áp xe quanh Amidan [gây tê] Lần 259000 250000  
  784 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [gây tê] Lần 475000 449000  
  785 Nghiệm pháp Atropin Lần 196000 500000  
  786 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu [ngoại trú] Lần 32000 30000  
  787 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 4, 5] Lần 557000 539000  
  788 Chích áp xe phần mềm lớn; Lần 182000 173000  
  789 Đặt catheter động mạch [theo dõi huyết áp liên tục] Lần 1363000 1354000  
  790 Nội soi phế quản dưới gây mê [không sinh thiết] Lần 1456000 1443000  
  791 Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây mê] Lần 3256000 3243000  
  792 Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu Lần   35000  
  793 Test giãn phế quản (broncho modilator test) Lần 170000 165000  
  794 Tiêm hội chứng DeQuervain Lần 90000 86400  
  795 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo Lần 1552000 1525000  
  796 Chọc hút khí màng phổi Lần 141000 136000  
  797 Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim Lần 243000 234000  
  798 Chọc dò màng ngoài tim Lần 243000 234000  
  799 Dẫn lưu màng ngoài tim Lần 243000 234000  
  800 Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm Lần 175000 170000  
  801 Lấy dị vật giác mạc sâu [nông, một mắt gây mê] Lần 657000 640000  
  802 Tiêm ngoài màng cứng Lần 313000 301000  
  803 Chọc hút dịch vành tai Lần 51200 47900  
  804 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây mê] Lần 512000 508000  
  805 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] Lần 669000 660000  
  806 Lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc (Hemodiafiltration Online: HDF-Online) (Hoặc: Thẩm tách siêu lọc máu HDF-Online)) Lần 1496000 1478000  
  807 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] Lần 176000 172000  
  808 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] Lần 233000 224000  
  809 Soi đáy mắt cấp cứu Lần 51700 49600  
  810 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường Lần 51700 49600  
  811 Soi đáy mắt trực tiếp Lần 51700 49600  
  812 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung Lần 115000 109000  
  813 Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực Lần 983000 968000  
  814 Nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ Lần 239000 228000  
  815 Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - thắt trĩ bằng vòng cao su Lần 239000 228000  
  816 Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ Lần 239000 228000  
  817 Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang Lần 381000 372000  
  818 Phụ cấp Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) Lần      
  819 Nội soi phế quản ống mềm [Điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp] Lần 876000 854000  
  820 Nội soi màng phổi để chẩn đoán Lần 429000 403000  
  821 Nội soi khớp vai chẩn đoán (có sinh thiết) Lần 494000 483000  
  822 Sốc điện điều trị rung nhĩ Lần 983000 968000  
  823 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua trực tràng dưới hướng dẫn siêu âm Lần 603000 589000  
  824 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm nội soi đường trực tràng Lần 603000 589000  
  825 Sinh thiết móng Lần 303000 285000  
  826 Thụt giữ Lần 80900 78000  
  827 Nội soi chích (tiêm) keo điều trị dãn tĩnh mạch phình vị Lần 719000 2191000  
  828 Chọc dịch tuỷ sống Lần 105000 100000  
  829 Phẫu thuật thoát vị rốn nghẹt Lần 3228000 3157000  
  830 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng số 1, 2, 3] Lần 418000 409000  
  831 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy [răng 6,7 hàm trên] Lần 917000 899000  
  832 Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay Lần 90000 86400  
  833 Tiêm gân gấp ngón tay Lần 90000 86400  
  834 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ Lần 369000 360000  
  835 Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán Lần 1756000 1743000  
  836 Bơm rửa phế quản Lần 1456000 1443000  
  837 Sinh thiết hốc mũi Lần 124000 121000  
  838 Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai Lần 90000 86400  
  839 Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) Lần 90000 86400  
  840 Tiêm gân gót Lần 90000 86400  
  841 Tiêm cân gan chân Lần 90000 86400  
  842 Tiêm cạnh cột sống cổ Lần 90000 86400  
  843 Tiêm cạnh cột sống thắt lưng Lần 90000 86400  
  844 Tiêm cạnh cột sống ngực Lần 90000 86400  
  845 Đặt nội khí quản 2 nòng Lần 564000 1113000  
  846 Thay ống nội khí quản Lần 564000 1113000  
  847 Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da Lần 203000 198000  
  848 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da Lần 191000 181000  
  849 Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng Lần 327000 314000  
  850 Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng Lần 327000 314000  
  851 Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng Lần 327000 314000  
  852 Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng Lần 327000 314000  
  853 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn Lần 327000 314000  
  854 Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA tại chỗ Lần 232000 214000  
  855 Điều trị hạt cơm bằng Plasma Lần 350000 332000  
  856 Điều trị giãn mạch máu bằng IPL Lần 445000 427000  
  857 Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL Lần 445000 427000  
  858 Điều trị sẹo lồi bằng IPL Lần 445000 427000  
  859 Điều trị trứng cá bằng IPL Lần 445000 427000  
  860 Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 Lần 325000 307000  
  861 Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 Lần 325000 307000  
  862 Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 Lần 325000 307000  
  863 Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 Lần 325000 307000  
  864 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 Lần 325000 307000  
  865 Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 Lần 325000 307000  
  866 Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 Lần 325000 307000  
  867 Điều trị sùi mào gà bằng Plasma Lần 325000 307000  
  868 Điều trị u mềm treo bằng Plasma Lần 325000 307000  
  869 Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma Lần 325000 307000  
  870 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma Lần 325000 307000  
  871 Điều trị sẩn cục bằng Plasma Lần 325000 307000  
  872 Điều trị bớt sùi bằng Plasma Lần 325000 307000  
  873 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện Lần 325000 307000  
  874 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện Lần 325000 307000  
  875 Phụ cấp Nhét bấc mũi Lần      
  876 Nội soi thanh quản treo cắt hạt xơ Lần 286000 278000  
  877 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị Lần 135000 131000  
  878 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng Lần 1122000 1113000  
  879 Phụ cấp Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm Lần      
  880 Phụ cấp Làm thuốc tai Lần      
  881 Nạo viêm (gây tê tại buồng tiểu phẫu) Lần   180000  
  882 Mở màng phổi cấp cứu Lần 592000 583000  
  883 Mở màng phổi tối thiểu bằng troca Lần 592000 583000  
  884 Mở màng phổi tối thiểu Lần 592000 583000  
  885 Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch Lần 2010000 1973000  
  886 Nẹp bột các loại, không nắn (chi dưới - bột liền) Lần   120000  
  887 Phụ cấp Chích áp xe thành sau họng Lần      
  888 Phụ cấp Cầm máu mũi bằng Merocel Lần      
  889 Tạo mỏm cụt 1 ngón tay hoặc 1 ngón chân Lần   220000  
  890 Phụ cấp Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm (Dưới) Lần   260000  
  891 Phụ cấp Phục hồi cổ răng bằng Composite, GIC Lần      
  892 Phụ cấp Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite Lần      
  893 Phụ cấp Chọc dịch tủy sống Lần      
  894 Phụ cấp Phương pháp Proetz Lần      
  895 Lọc màng bụng cấp cứu liên tục Lần 558000 549000  
  896 Phụ cấp Chọc rửa xoang hàm Lần      
  897 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu Lần 450000 430000  
  898 Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh Lần 313000 301000  
  899 Phụ cấp Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm Lần      
  900 Phụ cấp Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm Lần      
  901 Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp Lần 592000 583000  
  902 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm Lần 60600 84300  
  903 Dẫn lưu áp xe phổi Lần 592000 583000  
  904 Phụ cấp Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) Lần      
  905 Nắn, bó bột gãy mâm chày Lần 330000 320000  
  906 Điều trị hạ Kali/Canxi máu Lần   180000  
  907 Phụ cấp Bơm thuốc thanh quản Lần      
  908 Phụ cấp Chích rạch màng nhĩ Lần      
  909 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc Lần 77600 75600  
  910 Phụ cấp Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần   112500  
  911 Phụ cấp Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement Lần      
  912 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi Lần 135000 131000  
  913 Phụ cấp Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Lần      
  914 Phụ cấp Lấy dị vật mũi Lần      
  915 Bơm rửa khoang màng phổi Lần 212000 203000  

  Số lượt xem: 1562 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com

  Bán Gốm Sứ Bát Tràng Online