Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ Xét nghiệm

| 09:12 | 12/12/2017

Biểu giá dịch vụ Xét nghiệm

  STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP Giá YC
    XÉT NGHIỆM        
  1 XN HUYẾT HỌC        
  2 Anti-HBs định lượng Lần   112000  
  3 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (laser) Lần 45800 44800  
  4 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần 80100 78400  
  5 HBsAg  (test nhanh) Lần 53000 51700  
  6 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần 80100 78400  
  7 HBsAg (ELISA) Lần 73900 72000  
  8 RPR định tính [huyết học] Lần 37800 36800  
  9 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần 80100 78400  
  10 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)   67400 66000  
  11 Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần 242000 237000  
  12 Định lượng Anti Xa Lần 251000 246000  
  13 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần 85800 84000  
  14 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard) Lần 205000 201000  
  15 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) Lần 74200 72600  
  16 Vận chuyển đơn vị máu Lần   17000  
  17 Nhóm máu hệ ABO Lần 38800 38000  
  18 Nhóm máu khó hệ ABO Lần 205000 201000  
  19 Nhóm máu hệ Rh(D) Lần 30800 30200  
  20 Nhóm máu hệ ABO để truyền máu toàn phần (khối hồng cầu, khối bạch cầu) Lần 22900 22400  
  21 Nhóm máu hệ ABO để truyền chế phẩm tiểu cầu (huyết tương) Lần 20500 20100  
  22 Định nhóm máu tại giường Lần 38800 38000  
  23 Số lượng và độ tập trung tiểu cầu Lần 34300 33600  
  24 Máu lắng Lần 34300 33600  
  25 Ký sinh trùng sốt rét trong máu Lần 36500 35800  
  26 Giun chỉ trong máu Lần 34300 33600  
  27 Hồng cầu có chấm ưa bazơ Lần 17100 16800  
  28 Mảnh vỡ hồng cầu Lần 17100 16800  
  29 Xét nghiệm hồng cầu lưới Lần 26200 25700  
  30 Phản ứng hòa hợp 22ºC Lần 28600 28000  
  31 Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR-RFLP Lần 590000 584000  
  32 Phát hiện kháng thể kháng tiểu cầu bằng kỹ thuật Flow-cytometry Lần 2125000 2115000  
  33 Rửa hồng cầu/ tiểu cầu bằng máy ly tâm lạnh Lần 134000 132000  
  34 Sức bền thẩm thấu hồng cầu Lần 37700 36900  
  35 Tìm tế bào Hargraves Lần 64000 62700  
  36 Tập trung bạch cầu Lần 28600 28000  
  37 Rút máu để điều trị Lần 230000 216000  
  38 Huyết đồ (laser) Lần 68700 67200  
  39 Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ Lần 528000 523000  
  40 Phụ cấp Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ  Lần      
  41 Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương) Lần 336000 330000  
  42 Xét nghiệm tế bào học tủy xương  Lần 146000 143000  
  43 Nhuộm Peroxydase (MPO) Lần 76600 75000  
  44 Nhuộm sudan den Lần 76600 75000  
  45 Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS) Lần 91600 89600  
  46 Xét nghiệm Đường-Ham Lần 68700 67200  
  47 Thời gian phục hồi Canxi Lần 30800 30200  
  48 Thời gian prothrombin - PT (Tỷ lệ Prothrombin) Lần 62900 61600  
  49 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT) Lần 40000 39200  
  50 Định lượng Fibrinogen  Lần 102000 100000  
  51 Thời gian máu chảy Lần 12500 12300  
  52 Co cục máu  Lần 14800 14500  
  53 Định lượng D-Dimer [Máu] Lần 251000 246000  
  54 Nghiệm pháp rượu Lần 28600 28000  
  55 Nghiệm pháp Von-Kaulla Lần 51500 50400  
  56 Kháng đông lưu hành ngoại sinh Lần 80100 78400  
  57 Phát hiện chất ức chế phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh Lần 356000 350000  
  58 Phát hiện chất ức chế không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh Lần 286000 280000  
  59 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động Lần 129000 126000  
  60 HCV Ab (ELISA) Lần 118000 115000  
  61 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng  Collagen/Epinephrine trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/Epi) Lần 862000 852000  
  62 Xác định kháng nguyên S của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần 217000 213000  
  63 Lọc bạch cầu trong khối hồng cầu Lần 567000 561000  
  64 Lympho cross match bằng kỹ thuật Flow-cytometry Lần 2184000 2174000  
  65 Điện di miễn dịch huyết thanh Lần 1013000 1005000  
  66 Điện di protein huyết thanh Lần 368000 360000  
  67 Định lượng G6PD Lần 80100 78400  
  68 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] Lần 80100 78400  
  69 Định lượng Plasminogen; Lần 205000 201000  
  70 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer)  bằng Collagen/ADP trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/ADP) Lần 862000 852000  
  71 Đếm số lượng tế bào gốc (stem cell, CD34) Lần 1760000 1750000  
  72 Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) Lần 48000 47000  
  73 Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc tử chị em Lần 498000 490000  
  74 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) Lần 40000 39200  
  75 Xét nghiệm CD55/59 bạch cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) Lần 871000 861000  
  76 Xét nghiệm CD55/59 hồng cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) Lần 564000 558000  
  77 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) - Ab Lần 1771000 1761000  
  78 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)- IgG Lần 1771000 1761000  
  79 Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) Lần 42900 42400  
  80 Xét nghiệm tế bào nước dịch não tủy Lần 91100 90100  
  81 Xét nghiệm tế bào nước dịch khớp Lần 91100 90100  
  82 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng tim Lần 91100 90100  
  83 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng phổi Lần 91100 90100  
  84 Xét nghiệm tế bào nước dịch màng bụng Lần 91100 90100  
  85 Anti ds DNA (ELISA) Lần 251000 246000  
  86 Anti Cardiolipin (ELISA) Lần 578000 571000  
  87 HBeAg (ELISA) Lần 94500 92000  
  88 HBeAb (ELISA) Lần 94500 92000  
  89 Đếm số lượng CD3 - CD4 - CD8 Lần 392000 385000  
  90 HIV Ab (test nhanh) Lần 53000 51700  
  91 HCV Ab  (test nhanh) Lần 53000 51700  
  92 Xét nghiệm tế bào nước dịch rửa phế quản Lần 91100 90100  
  93 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu Lần 42900 42400  
  94 Xác định kháng nguyên s của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) Lần 56900 55700  
  95 XN VI SINH        
  96 Rotavirus test nhanh Lần 176000 172000  
  97 Influenza virus A, B test nhanh Lần 168000 164000  
  98 Streptococcus pyogenes ASO Lần 41200 40200  
  99 Dengue NS1Ag test nhanh Lần 129000 126000  
  100 Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  101 Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc  Lần 810000 800000  
  102 Chlamydia giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  103 Leptospira PCR Lần 730000 720000  
  104 Ureaplasma urealyticum Real-time PCR Lần 730000 720000  
  105 Helicobacter pylori giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  106 Virus Ag miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  107 Virus giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  108 HBV genotype giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  109 Virus Ag miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  110 HIV DNA Real-time PCR Lần 730000 720000  
  111 HBV kháng thuốc giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  112 EV71 genotype giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  113 Dengue serotype PCR Lần 810000 800000  
  114 Enterovirus genotype giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  115 HPV genotype giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  116 Influenza virus A, B giải trình tự gene (*) Lần 2620000 2610000  
  117 Rubella virus giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  118 Vi nấm giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  119 MIC (cho 1 loại kháng sinh) [Vi khuẩn] Lần 182000 178000  
  120 MIC (cho 1 loại kháng sinh) [Vi nấm] Lần 182000 178000  
  121 Vi khuẩn kháng thuốc định tính Lần 194000 189000  
  122 Vi khuẩn kháng thuốc tự động Lần 194000 189000  
  123 Test nhanh H.Pylori (kháng thể) Lần   50000  
  124 RF Lần   37100  
  125 Rận mu nhuộm soi Lần 41200 40200  
  126 RPR định tính và định lượng Lần 86100 83900  
  127 RPR định tính Lần 37800 36800  
  128 Pneumocystis jirovecii nhuộm soi Lần 41200 40200  
  129  Sán dây soi tươi  Lần 41200 40200  
  130 Giun đũa chó, mèo soi mảnh sinh thiết Lần 41200 40200  
  131 Giun xoắn soi mảnh sinh thiết Lần 41200 40200  
  132 Trichomonas vaginalis nhuộm soi Lần 41200 40200  
  133 Vi nấm nhuộm soi Lần 41200 40200  
  134 Neisseria gonorrhoeae PCR Lần 460000 450000  
  135 Chlamydia PCR Lần 460000 450000  
  136 Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần 294000 287000  
  137 Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần 294000 287000  
  138 Mycoplasma hominis nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần 294000 287000  
  139 Ureaplasma urealyticum nuôi cấy, định danh, kháng thuốc Lần 294000 287000  
  140  Nấm nuôi cấy, định danh tự động   Lần 294000 287000  
  141 Trứng giun, sán soi tươi Lần 41200 40200  
  142 Trứng giun soi tập trung Lần 41200 40200  
  143 Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi Lần 41200 40200  
  144 Ghẻ nhuộm soi Lần 41200 40200  
  145  Sán lợn ấu trùng soi mảnh sinh thiết Lần 41200 40200  
  146 Gnathostoma ấu trùng soi mảnh sinh thiết Lần 41200 40200  
  147 AFB nhuộm huỳnh quang Lần 64900 63200  
  148  ASLO Lần 41200 40200  
  149 BK/JC virus Real-time PCR Lần 454000 444000  
  150 Dengue IgM miễn dịch bán tự động Lần 152000 149000  
  151 Dengue IgM/IgG test nhanh Lần 129000 126000  
  152 EBV EA-D IgG miễn dịch bán tự động Lần 200000 195000  
  153 HBV đo tải lượng  Lần 660000 650000  
  154 HCV đo tải lượng tự động Lần 1320000 1310000  
  155 HCV đo tải lượng  Lần 820000 810000  
  156  Nấm nuôi cấy, định danh PP thông thường Lần 236000 230000  
  157 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi Lần 67200 65500  
  158 Neisseria meningitidis nhuộm soi Lần 67200 65500  
  159 Helicobacter pylori nhuộm soi Lần 67200 65500  
  160 Treponema pallidum nhuộm soi Lần 67200 65500  
  161 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh  PP thông thường Lần 236000 230000  
  162 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh tự động Lần 294000 287000  
  163 Giun tròn chuột Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  164 Giun tròn chuột Ab miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  165 Sán lá gan nhỏ Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  166 Hồng cầu trong phân test nhanh Lần 64900 63200  
  167 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi Lần 37800 36800  
  168 Demodex soi tươi Lần 41200 40200  
  169 Rận mu soi tươi Lần 41200 40200  
  170 Ghẻ soi tươi Lần 41200 40200  
  171 Trichomonas vaginalis soi tươi Lần 41200 40200  
  172 Vi nấm soi tươi Lần 41200 40200  
  173 Giun lươn ấu trùng soi tươi Lần 41200 40200  
  174 Measles virus Ab miễn dịch bán tự động Lần 250000 245000  
  175 Measles virus Ab miễn dịch tự động Lần 250000 245000  
  176 Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc  Lần 730000 720000  
  177 Vi hệ đường ruột Lần 29400 28700  
  178 Vi khuẩn khẳng định Lần 460000 450000  
  179 Vi khuẩn nhuộm soi Lần 67200 65500  
  180 Mycobacterium tuberculosis PCR Lần 354000 345000  
  181 AFB  Lần 67200 65500  
  182 Mycobacterium leprae nhuộm soi Lần 67200 65500  
  183 Mycobacterium leprae mảnh sinh thiết Lần 67200 65500  
  184 Vibrio cholerae nhuộm soi Lần 67200 65500  
  185 Mantoux Lần 11800 11500  
  186 RSV Ab miễn dịch bán tự động Lần 141000 138000  
  187 Sán lá gan nhỏ Ab miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  188 Sán lợn Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  189 Sán lợn Ab miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  190 Sán dây chó Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  191 Sán dây chó Ab miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  192 Amip Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  193 Giun đầu gai Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  194 Giun đầu gai Ab miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  195 Sán lá phổi Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  196 Sán lá phổi Ab miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  197 Sán máng Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  198 Sán máng Ab miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  199 Giun lươn Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  200 Giun lươn Ab miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  201 Giun đũa chó, mèo Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  202 Giun đũa chó, mèo Ab miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  203 Giun xoắn Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  204 Giun xoắn Ab miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  205 HBV genotype Real-time PCR Lần 1560000 1550000  
  206 HPV genotype Real-time PCR Lần 1560000 1550000  
  207 Vibrio cholerae Real-time PCR Lần 730000 720000  
  208 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR Lần 730000 720000  
  209 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR hệ thống tự động Lần 730000 720000  
  210 Neisseria meningitidis Real-time PCR Lần 730000 720000  
  211 Chlamydia Real-time PCR Lần 730000 720000  
  212 Chlamydia Real-time PCR hệ thống tự động Lần 730000 720000  
  213 Helicobacter pylori Real-time PCR Lần 730000 720000  
  214 Mycoplasma pneumoniae Real-time PCR Lần 730000 720000  
  215 Mycoplasma hominis Real-time PCR Lần 730000 720000  
  216 Treponema pallidum Real-time PCR Lần 730000 720000  
  217 Virus Real-time PCR Lần 730000 720000  
  218 HIV đo tải lượng  Lần 730000 720000  
  219 Dengue Real-time PCR Lần 730000 720000  
  220 HSV Real-time PCR Lần 730000 720000  
  221 VZV Real-time PCR Lần 730000 720000  
  222 EBV Real-time PCR Lần 730000 720000  
  223 EV71 Real-time PCR Lần 730000 720000  
  224 Enterovirus Real-time PCR Lần 730000 720000  
  225 Adenovirus Real-time PCR Lần 730000 720000  
  226 RSV Real-time PCR Lần 730000 720000  
  227 Rubella virus Real-time PCR Lần 730000 720000  
  228 Vi khuẩn test nhanh Lần 236000 230000  
  229 Mycoplasma hominis test nhanh Lần 236000 230000  
  230 Treponema pallidum test nhanh Lần 236000 230000  
  231 Ureaplasma urealyticum test nhanh Lần 236000 230000  
  232 Virus test nhanh Lần 236000 230000  
  233 Cryptosporidium test nhanh Lần 236000 230000  
  234 Ký sinh trùng sốt rét Ag test nhanh Lần 236000 230000  
  235 Vi nấm test nhanh Lần 236000 230000  
  236 Vi khuẩn định danh giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  237 Vi khuẩn kháng thuốc giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  238 Vibrio cholerae giải trình tự gene Lần 2620000 2610000  
  239 Virus Ab miễn dịch tự động Lần 296000 290000  
  240 Vi khuẩn định danh PCR Lần 730000 720000  
  241 Vi khuẩn kháng thuốc PCR Lần 730000 720000  
  242 Virus PCR Lần 730000 720000  
  243 Coronavirus Real-time PCR Lần 730000 720000  
  244 Vi nấm PCR Lần 730000 720000  
  245 Dengue IgA test nhanh Lần 236000 230000  
  246 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh, kháng thuốc tự động Lần 294000 287000  
  247 Vibrio cholerae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc Lần 294000 287000  
  248 Vibrio cholerae soi tươi Lần 67200 65500  
  249 Treponema pallidum soi tươi Lần 67200 65500  
  250 Virus Ab miễn dịch bán tự động Lần 296000 290000  
  251 CRP Lần 21400 21200  
  252 XN SINH HÓA        
  253 Định lượng Transferin [Máu] Lần 64300 63600  
  254 Định lượng Calci ion hoá [Máu] Lần 16000 18000  
  255 Định lượng BNP [Máu]   578000 572000  
  256 Clo (dịch não tuỷ) Lần 22400 22200  
  257 AFP Lần 91100 90100  
  258 CA¹²⁵ Lần 138000 137000  
  259 CEA Lần 85800 84800  
  260 CK Lần 26800 26500  
  261 CRP hs Lần 53600 53000  
  262 Cyfra 21- 1 Lần 96500 95400  
  263 Điện giải đồ Lần 28900 28600  
  264 Bilirubin trực tiếp Lần 21400 21200  
  265 ALP Lần 21400 21200  
  266 AST (GOT) Lần 21400 21200  
  267 ALT (GPT) Lần 21400 21200  
  268 Bilirubin toàn phần Lần 21400 21200  
  269 Protein toàn phần Lần 21400 21200  
  270 Creatinin Lần 21400 21200  
  271 Globulin Lần 21400 21200  
  272 Glucose Lần 21400 21200  
  273 Phospho Lần 21400 21200  
  274 HbA1c Lần 100000 99600  
  275 IgE Lần 64300 63600  
  276 IgG Lần 64300 63600  
  277 IgM Lần 64300 63600  
  278 IgA Lần 64300 63600  
  279 Insulin Lần 80400 79500  
  280 Protein (dịch chọc dò) Lần 21400 21200  
  281 Khí máu Lần 214000 212000  
  282 CA 72 - 4 Lần 133000 132000  
  283 Calci toàn phần Lần 12800 12700  
  284 LDH Lần 26800 26500  
  285 CA 15 - 3 Lần 149000 148000  
  286 CA 19 - 9 Lần 138000 137000  
  287 Urê Lần 21400 21200  
  288 Acid Uric Lần 21400 21200  
  289 Albumin Lần 21400 21200  
  290 Cholesterol  Lần 26800 26500  
  291 GGT Lần 19200 20000  
  292 HDL-C Lần 26800 26500  
  293 LDL - C Lần 26800 26500  
  294 Triglycerid Lần 26800 26500  
  295 Amylase Lần 21400 21200  
  296 Cystatine C Lần 85800 84800  
  297 Ethanol (cồn) Lần 32100 31800  
  298 Mg Lần 32100 31800  
  299 Sắt Lần 32100 31800  
  300 Cholinesterase Lần 26800 26500  
  301 Ferritin Lần 80400 79500  
  302 CK-MB Lần 37500 37100  
  303 Cortisol Lần 91100 90100  
  304 Pre-albumin Lần 96500 95400  
  305 Vitamin B12 Lần 75000 74200  
  306 25OH Vitamin D (D3) Lần 289000 286000  
  307 Folate Lần 85800 84800  
  308 SCC Lần 203000 201000  
  309 β2 microglobulin Lần 75000 74200  
  310 Tg (Thyroglobulin) Lần 175000 174000  
  311 Pro-calcitonin Lần 396000 392000  
  312 ProBNP (NT-proBNP) Lần 406000 402000  
  313 TRAb Lần 406000 402000  
  314 Phản ứng Rivalta Lần 8400 8400  
  315 Anti-Tg Lần 268000 265000  
  316 Anti - TPO Lần 203000 201000  
  317 Lactat Lần 96500 95400  
  318 Lipase Lần 58900 58300  
  319 NSE Lần 192000 190000  
  320 PSA toàn phần Lần 91100 90100  
  321 Tế bào/trụ/tinh thể niệu Lần   3100  
  322 Troponin T Lần 75000 74200  
  323 TSH Lần 58900 58300  
  324 T4 Lần 64300 63600  
  325 FT4 Lần 64300 63600  
  326 Glucose (dịch não tuỷ) Lần 12800 12700  
  327 Pandy [dịch] Lần 8400 8400  
  328 Protein (dịch não tuỷ) Lần 10700 10600  
  329 T3 Lần 64300 63600  
  330 FT3 Lần 64300 63600  
  331 Amoniac Lần 75000 74200  
  332 XN MIỄN DỊCH        
  333 XN NƯỚC TIỂU        
  334 Định tính ma túy niệu Lần   60000  
  335 Protein (niệu) Lần 13800 13700  
  336 Glucose (niệu) Lần 13800 13700  
  337 Opiate (niệu) Lần 42900 42400  
  338 Morphin (niệu) Lần 42900 42400  
  339 Dưỡng chấp [niệu] Lần 21400 21200  
  340 Cortisol (niệu) Lần 91100 90100  
  341 MAU  Lần 42900 42400  
  342 Phospho (niệu) Lần 20300 20100  
  343 Porphyrin [niệu] Lần 51900 49000  
  344 Amylase (niệu) Lần 37500 37100  
  345 Tổng phân tích nước tiểu Lần 27300 37100  
  346 Urê (niệu) Lần 16000 15900  
  347 Axit Uric (niệu) Lần 16000 15900  
  348 Creatinin (niệu) Lần 16000 15900  
  349 Điện giải (niệu) Lần 28900 28600  
  350 Canxi (niệu) Lần 24500 24300  
  351 XN KHÁC        
  352 Phụ cấp SPECT tưới máu cơ tim Lần      
  353 Phụ cấp SPECT não Lần      
  354 Đo vận tốc lan truyền sóng mạch Lần 71500 67800  
  355 XN đường máu mao mạch Lần 15200 23300  
  356 Đo áp lực hậu môn trực tràng Lần 936000 907000  
  357 Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) Lần 71500 67800  
  358 Đo áp lực thẩm thấu máu Lần 91900 86800  
  359 Định tính chất độc bằng sắc ký khí - một lần Lần 1216000 1175000  
  360 Định lượng chất độc bằng sắc ký khí - một lần Lần 1241000 1200000  
  361 Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần Lần 111000 105000  
  362 Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz. Lần 4543000 4532000  
  363 Đo áp lực đồ bàng quang thủ công Lần   124000  
  364 Đo áp lực niệu đạo bằng máy Lần 135000 134000  
  365 Đo áp lực thẩm thấu niệu Lần 29300 27700  
  366 Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước Lần 502000 473000  
  367 Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học Lần 1980000 1954000  
  368 Đo áp lực bàng quang ở người bệnh nhi Lần 1925000 1896000  
  369 Đo lưu huyết não Lần 42600 40600  

  Số lượt xem: 1985 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com

  Bán Gốm Sứ Bát Tràng Online