Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ CĐHA

| 09:10 | 12/12/2017

Biểu giá dịch vụ CĐHA

  STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP Giá YC
  1 ĐIỆN CƠ        
  2 Ghi điện cơ [chi dưới] Lần   126000  
  3 Phụ cấp ghi điện cơ lần      
  4 Ghi điện cơ Lần 127000 126000  
  5 Ghi điện cơ cấp cứu Lần 127000 126000  
  6 Ghi điện cơ [chi trên] Lần   126000  
  7 Điện cơ vùng đáy chậu (EMG) Lần 139000 136000  
  8 Đo điện thế kích thích bằng điện cơ Lần 127000 126000  
  9 Ghi điện cơ bằng điện cực kim Lần   126000  
  10 Điện cơ sợi đơn cực (SFEMG) Lần 127000 126000  
  11 GIẢI PHẪU BỆNH        
  12 Tế bào học đờm Lần 155000 147000  
  13 Tế bào học dịch màng bụng, màng tim Lần 155000 147000  
  14 Tế bào học nước tiểu Lần 155000 147000  
  15 Chọc hút các hạch Lần 252000 238000  
  16 Tế bào học dịch màng khớp Lần 155000 147000  
  17 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết Lần 321000 304000  
  18 Chọc hút mô mềm Lần 252000 238000  
  19 xét nghiệm tế bào các loại dịch Lần 155000 147000  
  20 Sinh thiết xương dưới cắt lớp vi tính Lần 1892000 1872000  
  21 Chọc hút tuyến nước bọt Lần 252000 238000  
  22 Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp Lần 252000 238000  
  23 Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy Lần 155000 147000  
  24 Chọc hút các khối u Lân 252000 238000  
  25 Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh Lần 521000 493000  
  26 Nội Soi Tai Mũi Họng        
  27 Nội soi Tai mũi họng [khám yêu cầu] Lần   350000  
  28 Nội soi Tai mũi họng [khám yêu cầu - chuyên khoa] Lần   200000  
  29 Nội soi mũi Lần 40000 50000  
  30 Nội soi tai Lần 40000 50000  
  31 Nội soi tai mũi họng Lần 103000 202000  
  32 Nội soi họng Lần 40000 50000  
  33 CHỤP X-QUANG        
  34 Chụp Xquang răng toàn cảnh Lần 64200 69000  
  35 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) lần  605000 594000  
  36 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng, chếch 3/4 trái - phải Lần 96200 94000  
  37 Chụp Xquang khớp khuỷu tay trái thẳng, nghiêng, chếch Lần 96200 94000  
  38 Chụp Xquang khớp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng, chếch Lần 96200 94000  
  39 Chụp Xquang xương cổ tay phải thẳng, nghiêng, chếch Lần 96200 94000  
  40 Chụp Xquang xương bàn ngón tay trái thẳng, nghiêng, chếch Lần 96200 94000  
  41 Chụp Xquang xương bàn ngón tay phải thẳng, nghiêng, chếch Lần 96200 94000  
  42 Chụp Xquang xương cổ chân trái thẳng, nghiêng, chếch Lần 96200 94000  
  43 Chụp Xquang xương cổ chân phải thẳng, nghiêng, chếch Lần 96200 94000  
  44 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân trái thẳng, nghiêng, chếch Lần 96200 94000  
  45 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân phải thẳng, nghiêng, chếch Lần 96200 94000  
  46 Chụp Xquang xương cổ tay trái thẳng, nghiêng, chếch Lần 96200 94000  
  47 Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) Lần 18300 69000 69000
  48 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng, nghiêng, chếch 3/4 trái - phải Lần 96200 94000  
  49 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, nghiêng, chếch Lần 96200 94000  
  50 Chụp Xquang Blondeau + Hirtz Lần 64200 69000  
  51 Chụp XQ cẳng chân phải thẳng. Lần 64200 69000  
  52 Chụp XQ sọ tiếp tuyến Lần 64200 69000  
  53 Chụp XQ đỉnh phổi ưỡn Lần 64200 69000  
  54 Chụp XQ khớp gối trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  55 Chụp XQ xương cẳng chân trái thẳng. Lần 64200 69000  
  56 Chụp XQ cổ chân phải thẳng. Lần 64200 69000  
  57 Chụp XQ xương cổ chân thẳng. Lần 64200 69000  
  58 Chụp XQ xương cổ chân trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  59 Chụp XQ xương gót phải thẳng. Lần 64200 69000  
  60 Chụp XQ xương gót phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  61 Chụp XQ xương gót trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  62 Chụp XQ xương bàn chân phải thẳng. Lần 64200 69000  
  63 Chụp XQ xương bàn chân phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  64 Chụp XQ xương bàn chân trái thẳng. Lần 64200 69000  
  65 Chụp XQ xương bàn chân trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  66 Chụp XQ khớp khuỷu tay phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  67 Chụp XQ ngực [tim phổi] nghiêng. Lần 64200 69000  
  68 Chụp XQ khớp gối phải thẳng. Lần 64200 69000  
  69 Chụp XQ xương đùi trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  70 Chụp XQ xương đùi trái thẳng. Lần 64200 69000  
  71 Chụp XQ khớp gối trái thẳng. Lần 64200 69000  
  72 Chụp XQ xương đùi phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  73 Chụp XQ khớp thái dương hàm hai bên. Lần 64200 69000  
  74 Chụp XQ xương bả vai phải thẳng. Lần 64200 69000  
  75 Chụp XQ xương bàn tay trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  76 Chụp XQ cột sống cùng cụt thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  77 Chụp XQ cột sống thắt lưng ngửa tối đa. Lần 64200 69000  
  78 Chụp XQ cột sống thắt lưng cúi tối đa. Lần 64200 69000  
  79 Chụp XQ cột sống cùng – cụt nghiêng. Lần 64200 69000  
  80 Chụp XQ cột sống thắt lưng nghiêng. Lần 64200 69000  
  81 Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch ¾ phải. Lần 64200 69000  
  82 Chụp XQ xương đùi phải thẳng. Lần 64200 69000  
  83 Chụp XQ bàn tay trái thẳng. Lần 64200 69000  
  84 Chụp XQ xương cánh tay phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  85 Chụp XQ xương bả vai trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  86 Chụp XQ cột sống cổ thẳng nghiêng. Lần 64200 69000  
  87 Chụp XQ cột sống cổ thẳng. Lần 64200 69000  
  88 Chụp XQ khớp vai phải thẳng. Lần 64200 69000  
  89 Chụp XQ khớp vai phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  90 Chụp XQ cột sống cổ thẳng nghiêng [thực quản thẳng]. Lần 64200 69000  
  91 Chụp XQ xương gót chân trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  92 Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch ¾ trái. Lần 64200 69000  
  93 Chụp XQ sọ nghiêng. Lần 64200 69000  
  94 Chụp XQ sọ thẳng. Lần 64200 69000  
  95 Chụp XQ khớp cùng chậu phải. Lần 64200 69000  
  96 Chụp XQ khớp khuỷu tay phải thẳng. Lần 64200 69000  
  97 Chụp XQ xương cẳng tay phải thẳng. Lần 64200 69000  
  98 Chụp XQ ổ bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng. Lần 64200 69000  
  99 Chụp XQ xương cánh tay phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  100 Chụp XQ cột sống ngực thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  101 Chụp XQ xương bả vai phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  102 Chụp XQ xương cẳng tay trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  103 Chụp XQ xương cổ tay phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  104 Chụp XQ xương cổ tay trái thẳng. Lần 64200 69000  
  105 Chụp XQ xương cổ tay trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  106 Chụp XQ xương ức: thẳng- nghiêng. Lần 64200 69000  
  107 Chụp Xquang Stenvers Lần 64200 69000  
  108 Chụp Xquang Hirtz Lần 64200 69000  
  109 Chụp Xquang Blondeau Lần 64200 69000  
  110 Chụp Xquang hàm chếch phải Lần 64200 69000  
  111 Chụp XQ xương bàn chân trái thẳng. Lần 64200 69000  
  112 Chụp XQ khung chậu nghiêng. Lần 64200 69000  
  113 Chụp XQ cột sống cổ nghiêng. Lần 64200 69000  
  114 Chụp XQ xương ức thẳng. Lần 64200 69000  
  115 Chụp XQ xương ức nghiêng. Lần 64200 69000  
  116 Chụp XQ khớp gối phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  117 Chụp XQ xương cổ tay phải thẳng. Lần 64200 69000  
  118 Chụp XQ xương bàn chân phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  119 Chụp XQ cột sống thắt lưng thẳng. Lần 64200 69000  
  120 Chụp XQ khớp vai trái thẳng. Lần 64200 69000  
  121 Chụp XQ mặt thấp hoặc mặt cao Lần 64200 69000  
  122 Chụp XQ khớp vai trái nghiêng hoặc chếch. Lần 64200 69000  
  123 Chụp XQ xương đòn trái thẳng hoặc chếch. Lần 64200 69000  
  124 Chụp XQ xương bàn tay trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  125 Chụp XQ xương cánh tay phải thẳng. Lần 64200 69000  
  126 Chụp XQ xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến. Lần 64200 69000  
  127 Chụp XQ mặt nghiêng. Lần 64200 69000  
  128 Chụp XQ mặt thẳng. Lần 64200 69000  
  129 Chụp XQ xương bả vai trái thẳng. Lần 64200 69000  
  130 Chụp Xquang ngực thẳng Lần 64200 69000  
  131 Chụp Xquang ngực chếch [tim phổi chếch] Lần 64200 69000  
  132 Chụp XQ xương gót chân trái thẳng. Lần 64200 69000  
  133 Chụp XQ khớp gối trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  134 Chụp XQ khớp háng phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  135 Chụp XQ xương cẳng chân phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  136 Chụp XQ xương cẳng chân trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  137 Chụp XQ xương đùi phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  138 Chụp XQ xương đùi trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  139 Chụp XQ xương gót chân phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  140 Chụp XQ xương cẳng tay trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  141 Chụp XQ xương cánh tay trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  142 Chụp XQ xương cổ tay phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  143 Chụp XQ đường mật qua Kehr [chưa có thuốc cản quang] Lần 236000 225000  
  144 Chụp Xquang Schuller tai trái. Lần 64200 69000  
  145 Chụp XQ xương cẳng chân trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  146 Chụp XQ khớp háng thẳng hai bên. Lần 64200 69000  
  147 Chụp XQ cột sống ngực thẳng. Lần 64200 69000  
  148 Chụp XQ khớp cùng chậu trái. Lần 64200 69000  
  149 Chụp XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị. Lần 64200 69000  
  150 Chụp XQ thực quản cổ nghiêng  [có uống thuốc cản quang] Lần 220000 209000  
  151 Chụp XQ xương bả vai phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  152 Chụp XQ khớp khuỷu tay trái thẳng. Lần 64200 69000  
  153 Chụp XQ khớp thái dương hàm trái. Lần 64200 69000  
  154 Chụp XQ khớp thái dương hàm phải. Lần 64200 69000  
  155 Chụp XQ xương bàn tay phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  156 Chụp XQ cột sống cổ chếch ¾ trái. Lần 64200 69000  
  157 Chụp XQ cột sống ngực nghiêng. Lần 64200 69000  
  158 Chụp XQ niệu đạo bàng quang ngược dòng. Lần 560000 549000  
  159 Chụp Xquang Schuller tai phải. Lần 64200 69000  
  160 Chụp XQ cột sống cổ chếch ¾ phải. Lần 64200 69000  
  161 Chụp XQ xương cánh tay trái thẳng. Lần 64200 69000  
  162 Chụp XQ xương cánh tay trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  163 Chụp XQ cột sống cổ chếch ¾ trái - phải. Lần 64200 69000  
  164 Chụp Xquang ruột non Lần 220000 209000  
  165 Chụp XQ xương bàn chân trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  166 Chụp XQ xương cẳng tay phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  167 Chụp XQ xương đòn phải. Lần 64200 69000  
  168 Chụp XQ khuỷu tay trái nghiêng. Lần 64200 69000  
  169 Chụp XQ xương cẳng tay phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  170 Chụp XQ xương cẳng tay trái thẳng. Lần 64200 69000  
  171 Chụp XQ xương bàn tay phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  172 Chụp XQ xương cổ tay trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  173 Chụp XQ khớp háng trái thẳng nghiêng. Lần 64200 69000  
  174 Chụp Xquang khung chậu thẳng. Lần 64200 69000  
  175 Chụp XQ khớp khuỷu tay trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  176 Chụp XQ mặt thẳng nghiêng. Lần 64200 69000  
  177 Chụp XQ cột sống thắt lưng thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  178 Chụp XQ cột sống thắt lưng cúi - ngửa tối đa. Lần 64200 69000  
  179 Chụp XQ hộp sọ thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  180 Chụp XQ khớp cổ chân phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  181 Chụp XQ xương khớp cổ chân trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  182 Chụp XQ bể thận-niệu quản xuôi dòng Lần 605000 594000  
  183 Chụp XQ niệu quản-bể thận ngược dòng Lần 560000 549000  
  184 Chụp XQ thực quản dạ dày Lần 220000 209000  
  185 Chụp XQ đại tràng Lần 260000 249000  
  186 Chụp XQ tuyến nước bọt Lần 382000 371000  
  187 Chụp XQ ống tuyến sữa Lần 382000 371000  
  188 Chụp XQ hốc mắt thẳng nghiêng. Lần 64200 69000  
  189 Chụp XQ xương cẳng chân phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  190 Chụp XQ xương bả vai thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  191 Chụp Xquang hàm chếch một bên [hàm chếch trái-  phải] Lần 64200 69000  
  192 Chụp Xquang Schuller [schuller tai 2 bên] Lần 64200 69000  
  193 Chụp XQ xương khớp cổ chân phải nghiêng. Lần 64200 69000  
  194 Chụp XQ hàm chếch trái. Lần 64200 69000  
  195 Chụp XQ xương bả vai trái thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  196 Chụp Xquang đường dò Lần 402000 391000  
  197 Chụp XQ xương cánh tay phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  198 Chụp XQ xương bàn tay phải thẳng. Lần 64200 69000  
  199 Chụp XQ khớp khuỷu tay phải thẳng - nghiêng. Lần 64200 69000  
  200 Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch ¾  trái - phải. Lần 64200 69000  
  335 SIÊU ÂM        
  336 Siêu âm tim cản âm Lần 254000 246000  
  337 Sinh thiết gan dưới hướng dẫn siêu âm Lần 995000 978000  
  338 Sinh thiết hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm Lần 822000 808000  
  339 Sinh thiết phần mềm dưới hướng dẫn siêu âm Lần 822000 808000  
  340 Chọc hút nang, tiêm xơ dưới hướng dẫn siêu âm Lần 427000 418000  
  341 Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 174000 169000  
  342 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 672000 658000  
  343 Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 995000 978000  
  344 Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 123000 118000  
  345 Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 123000 118000  
  346 Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 123000 118000  
  347 Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 123000 118000  
  348 Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 123000 118000  
  349 Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 123000 118000  
  350 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 150000 145000  
  351 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm Lần 822000 808000  
  352 Sinh thiết gan dưới hướng dẫn siêu âm Lần 995000 978000  
  353 Siêu âm can thiệp - chọc hút nang gan Lần 554000 547000  
  354 Siêu âm can thiệp - Chọc hút tế bào khối u gan, tụy, khối u ổ bụng bằng kim nhỏ Lần 554000 547000  
  355 Siêu âm can thiệp - Chọc hút và tiêm thuốc điều trị nang gan Lần 554000 547000  
  356 Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm Lần 150000 145000  
  357 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm Lần 149000 144000  
  358 Chọc nang tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm Lần 219000 214000  
  359 Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm Lần 175000 170000  
  360 Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 554000 547000  
  361 Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 150000 145000  
  362 Dẫn lưu các ổ dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn siêu âm Lần 590000 2058000  
  363 Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn của siêu âm Lần 590000 2058000  
  364 Siêu âm màu khớp khuỷu tay trái. Lần 42100 49000  
  365 Siêu âm ổ bụng (gan mật). Lần 42100 49000  
  366 Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng Lần 179000 176000  
  367 Siêu âm khớp. Lần 42100 49000  
  368 Siêu âm tuyến giáp Lần 42100 49000  
  369 Siêu âm hệ tiết niệu. Lần 42100 49000  
  370 Siêu âm phần mềm. Lần 42100 49000  
  371 Siêu âm hạch vùng cổ Lần 42100 49000  
  372 Siêu âm tim 4D Lần 454000 446000  
  373 Siêu âm tim qua thực quản Lần 802000 794000  
  374 Siêu âm Doppler xuyên sọ Lần   211000  
  375 Siêu âm tim, màng tim qua thực quản Lần 802000 794000  
  376 Siêu âm nội mạch Lần 1989000 1970000  
  377 Siêu âm màu khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) Lần 42100 49000  
  378 Siêu âm bẹn bìu Lần 42100 49000  
  379 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu Lần 42100 49000  
  380 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu Lần 42100 49000  
  381 Siêu âm tuyến vú hai bên Lần 42100 49000  
  382 Siêu âm tinh hoàn hai bên Lần 42100 49000  
  383 Siêu âm 3D/4D tim Lần 454000 446000  
  384 Siêu âm màu tuyến vú hai bên. Lần 42100 49000  
  385 Siêu âm màng phổi Lần 42100 49000  
  386 Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu Lần 42100 49000  
  387 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh Lần 42100 49000  
  388 Siêu âm tim cấp cứu tại giường Lần 219000 211000  
  389 Siêu âm màu bẹn bìu. Lần 42100 49000  
  390 Siêu âm màu ổ bụng. Lần 42100 49000  
  391 Siêu âm 3D/4D trực tràng Lần 179000 176000  
  392 Siêu âm màu khớp khuỷu tay phải Lần 42100 49000  
  393 Siêu âm Doppler mạch máu Lần 219000 211000  
  394 Siêu âm Doppler tim Lần 219000 211000  
  395 Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc) Lần 584000 576000  
  396 Siêu âm màu phần mềm. Lần 42100 49000  
  397 Siêu âm màu tuyến giáp. Lần 42100 49000  
  398 Siêu âm ổ bụng (gan mật, hệ tiết niệu) Lần 42100 49000  
  399 Siêu âm nhãn cầu Lần 42100 49000  
  400 Holter huyết áp Lần 196000 191000  
  401 Holter điện tâm đồ Lần 196000 191000  
  402 CHỤP MRI        
  403 Chụp MRI sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) Lần 2210000 2336000  
  404 Chụp MRI cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần 2210000 2336000  
  405 Chụp MRI khớp háng trái có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T). Lần 2210000 2336000  
  406 Chụp MRI cột sống cổ (0.2-1.5T) Lần 1308000 1754000  
  407 Chụp MRI sọ não (0.2-1.5T) Lần 1308000 1754000  
  408 Chụp MRI cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần 2210000 2336000  
  409 Chụp MRI cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần 2210000 2336000  
  410 Chụp MRI hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) Lần 2210000 2336000  
  411 Chụp MRI khớp gối trái có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) Lần 2210000 2336000  
  412 Chụp MRI khớp gối phải có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)  Lần 2210000 2336000  
  413 Chụp MRI khớp cùng - chậu có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) Lần 2210000 2336000  
  414 Chụp MRI hốc mắt và thần kinh thị giác (0.2-1.5T) Lần 1308000 1754000  
  415 Chụp MRI cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T) Lần 1308000 1754000  
  416 Chụp MRI khớp háng phải có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)  Lần 2210000 2336000  
  417 Chụp MRI khớp vai trái có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)  Lần 2210000 2336000  
  418 Chụp MRI khớp vai phải có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)  Lần 2210000 2336000  
  419 Chụp MRI khớp vai trái (0.2-1.5T)  Lần 1308000 1754000  
  420 Chụp MRI cột sống ngực (0.2-1.5T) Lần 1308000 1754000  
  421 Chụp MRI khớp háng trái (0.2-1.5T)  Lần 1308000 1754000  
  422 Chụp MRI khớp cùng chậu (0.2-1.5T) Lần 1308000 1754000  
  423 Chụp MRI khớp háng phải (0.2-1.5T)  Lần 1308000 1754000  
  424 Chụp MRI khớp vai phải (0.2-1.5T)  Lần 1308000 1754000  
  425 Chụp MRI khớp gối phải (0.2-1.5T)  Lần 1308000 1754000  
  426 Chụp MRI khớp gối trái (0.2-1.5T)  Lần 1308000 1754000  
  427 Chụp MRI xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) Lần 2210000 2336000  
  428 Chụp MRI xương và tủy xương (0.2-1.5T) Lần 1308000 1754000  
  429 CHỤP CT-SCANER        
  430 Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính lần 1176000 1159000  
  431 Dẫn lưu các ổ dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Lần 1176000 1159000  
  432 Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của chụp CLVT Lần 1892000 1872000  
  433 Chụp CLVT tiểu khung không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần 1442000 1431000  
  434 Sinh thiết phổi/màng phổi dưới cắt lớp vi tính Lần 1892000 1872000  
  435 Sinh thiết thận dưới cắt lớp vi tính Lần 1692000 1672000  
  436 Sinh thiết lách dưới cắt lớp vi tính Lần 1892000 1872000  
  437 Sinh thiết tạng hay khối ổ bụng dưới cắt lớp vi tính Lần 1692000 1672000  
  438 Chụp CLVT khớp gối trái có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 628000 970000  
  439 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần 628000 970000  
  440 Chụp CLVT khớp háng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)  Lần 1442000 1431000  
  441 Chụp CLVT khớp gối trái không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)  Lần 1442000 1431000  
  442 Chụp CLVT lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1442000 1431000  
  443 Chụp CLVT xoang mặt hướng AXIAL không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần 1442000 1431000  
  444 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần 519000 536000  
  445 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) Lần 519000 536000  
  446 Chụp CLVT xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 519000 536000  
  447 Chụp CLVT xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 628000 970000  
  448 Chụp CLVT xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1442000 1431000  
  449 Chụp CLVT xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  450 Chụp CLVT lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 519000 536000  
  451 Chụp CLVT khớp gối trái không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 519000 536000  
  452 Chụp CLVT khớp háng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 519000 536000  
  453 Chụp CLVT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 519000 536000  
  454 Chụp CLVT ổ bụng không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần 519000 536000  
  455 Chụp CLVT cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 519000 536000  
  456 Chụp CLVT khớp gối phải không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 519000 536000  
  457 Chụp CLVT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần 628000 970000  
  458 Chụp CLVT cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 519000 536000  
  459 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần 519000 536000  
  460 Chụp CLVT xoang mặt hướng AXIAL không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần 519000 536000  
  461 Chụp CLVT khớp háng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)  Lần 628000 970000  
  462 Chụp CLVT khớp gối phải có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)  Lần 628000 970000  
  463 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần 628000 970000  
  464 Chụp CLVT cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 628000 970000  
  465 Chụp CLVT cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 628000 970000  
  466 Chụp CLVT lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 628000 970000  
  467 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần 1442000 1431000  
  468 Chụp CLVT khớp gối phải không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)  Lần 1442000 1431000  
  469 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần 1442000 1431000  
  470 Chụp CLVT cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1442000 1431000  
  471 Chụp CLVT cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 628000 970000  
  472 Chụp CLVT xoang mặt hướng AXIAL có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần 628000 970000  
  473 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần 628000 970000  
  474 Chụp CLVT xoang mặt AXIAL có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần 1697000 2266000  
  475 Chụp CLVT cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  476 Chụp CLVT lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  477 Chụp CLVT xoang mặt hướng CORONAL có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần 1697000 2266000  
  478 Chụp CLVT cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  479 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  480 Chụp CLVT khớp gối trái có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)  Lần 1697000 2266000  
  481 Chụp CLVT khớp gối phải có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  482 Chụp CLVT động mạch chủ ngực (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  483 Chụp CLVT động mạch chủ bụng bao gồm cả thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  484 Chụp CLVT mạch máu chi trên (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  485 Chụp CLVT mạch máu chi dưới (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  486 Chụp CLVT cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  487 Chụp CLVT khớp háng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)  Lần 1697000 2266000  
  488 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  489 Chụp CLVT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần 1697000 2266000  
  490 Chụp CLVT động mạch vành, tim (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  491 Chụp CLVT mạch máu não (từ 64-128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  492 Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  493 Chụp CLVT động mạch phổi (từ 64- 128 dãy) Lần 1697000 2266000  
  494 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 64-128 dãy) Lần 1442000 1431000  
  495 Chụp CLVT cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1442000 1431000  
  496 Chụp CLVT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) Lần 1442000 1431000  
  497 Chụp CLVT ổ bụng không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy)  Lần 1442000 1431000  
  498 Chụp CLVT tiểu khung có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần 628000 970000  
  499 Chụp CLVT tiểu khung không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần 519000 536000  
  500 Chụp CLVT bụng-tiểu khung có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần 628000 970000  
  501 Chụp CLVT bụng-tiểu khung không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)  Lần 519000 536000  
  502 Chụp CLVT khớp cùng chậu không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 519000 536000  
  503 Chụp CLVT khớp cùng chậu có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)  Lần 628000 970000  
  504 Chụp CLVT khớp cổ chân trái không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)  Lần 519000 536000  
  505 Chụp CLVT khớp cổ chân phải không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 519000 536000  
  506 CĐHA KHÁC        
  507 Chụp và nút dị dạng mạch các tạng số hóa xóa nền Lần 9081000 8996000  
  508 Chụp và can thiệp mạch phổi số hóa xóa nền  Lần 9081000 8996000  
  509 Chụp động mạch vành Lần 5881000 5796000  
  510 Chụp và nút động mạch điều trị cầm máu các tạng số hóa xóa nền Lần 9081000 8996000  
  511 Chụp và nút mạch điều trị u gan số hóa xóa nền  Lần 9081000 8996000  
  512 NỘI SOI        
  513 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] Lần 717000 703000  
  514 Nội soi phế quản ống mềm [gây tê] Lần 749000 738000  
  515 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] Lần 314000 305000  
  516 Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên Lần 1160000 1152000  
  517 Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ Lần 2889000 2871000  
  518 Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất Lần 519000 506000  
  519 Siêu âm nội soi Lần 1160000 1152000  
  520 Nội soi ổ bụng có sinh thiết Lần 968000 937000  
  521 NS dạ dày - sinh thiết Lần 426000 410000  
  522 NS đại tràng cấp cứu Lần 300000 287000  
  523 NS trực tràng - sinh thiết Lần 287000 278000  
  524 Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng qua đường mũi Lần 568000 541000  
  525 NS trực tràng không sinh thiết Lần 186000 179000  
  526 Nội soi trực tràng ống mềm. Lần 186000 179000  
  527 NS đại tràng gây mê Lần 568000 541000  
  528 NS trực tràng cấp cứu Lần 186000 179000  
  529 Nội soi siêu âm dẫn lưu nang tụy Lần 2889000 2871000  
  530 Nội soi ổ bụng Lần 815000 793000  
  531 Nội soi mật tuỵ ngược dòng để đặt Stent đường mật tuỵ Lần 2674000 2663000  
  532 Nối thông động- tĩnh mạch có dịch chuyển mạch Lần 1348000 1342000  
  533 Nội soi bơm rửa bàng quang, lấy máu cục Lần 886000 870000  
  534 Nội soi niệu đạo, bàng quang chẩn đoán Lần 919000 906000  
  535 Nội soi niệu quản chẩn đoán Lần 919000 906000  
  536 Chọc hút, sinh thiết khối u trung thất qua siêu âm thực quản Lần 2889000 2871000  
  537 Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê Lần 286000 278000  
  538 Nội soi siêu âm trực tràng Lần 1160000 1152000  
  539 Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê Lần 286000 278000  
  540 NS dạ dày cấp cứu Lần 719000 2191000  
  541 Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê Lần 509000 500000  
  542 NS đại tràng không sinh thiết Lần 300000 287000  
  543 Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê Lần 509000 500000  
  544 NS đại tràng Sigma Lần 300000 287000  
  545 Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê Lần 509000 500000  
  546 Nội soi đại tràng sigma Lần 300000 287000  
  547 Nội soi hạ họng ống mềm sinh thiết u gây tê Lần 509000 500000  
  548 NS trực tràng - sinh thiết Lần 287000 278000  
  549 Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê Lần 240000 231000  
  550 NS dạ dày không sinh thiết Lần 240000 231000  
  551 Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê Lần 240000 231000  
  552 Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê Lần 503000 492000  
  553 NS đại tràng - sinh thiết Lần 401000 385000  
  554 Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán gây tê Lần 503000 492000  
  555 Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết Lần 401000 385000  
  556 Nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật gây tê Lần 856000 834000  
  557 Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết Lần 401000 385000  
  558 Nội soi thanh quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê Lần 503000 492000  
  559 Nội soi thanh quản ống mềm sinh thiết u gây tê Lần 509000 500000  
  560 NS đại tràng tiêm cầm máu Lần 566000 544000  
  561 Nội soi khí quản ống mềm chẩn đoán gây tê Lần 856000 834000  
  562 Nội soi đặt catherter bàng quang niệu quản để chụp UPR Lần 639000 626000  
  563 Nội soi khí quản ống mềm lấy dị vật gây tê Lần 856000 834000  
  564 Nội soi mật tuỵ ngược dòng để chẩn đoán bệnh lý đường mật tuỵ. Lần 2674000 2663000  
  565 Nội soi khí quản ống mềm sinh thiết u gây tê Lần 856000 834000  
  566 Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê Lần 749000 738000  
  567 Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết u gây tê Lần 1125000 1105000  
  568 NS cắt polyp  Lần 1029000 1010000  
  569 Nội soi khí phế quản cấp cứu Lần 1456000 1443000  
  570 Nội soi can thiệp - tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản Lần 719000 2191000  
  571 NS gắp dị vật ống tiêu hóa Lần 1691000 1678000  
  572 NS cắt polyp Lần 1691000 1678000  
  573 NS thắt TMTQ  Lần 719000 2191000  
  574 Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng Lần 2266000 2239000  
  575 NS gắp bã thức ăn Lần 719000 2191000  
  576 NS tiêm cầm máu Lần 719000 2191000  
  577 NS kẹp Clip Lần 719000 2191000  
  578 ĐIỆN TÂM ĐỒ        
  579 Điện tim thường Lần 32000 45900  
  580 Ghi điện tim cấp cứu tại giường Lần 32000 45900  
  581 Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ Lần 197000 187000  
  582 ĐIỆN NÃO ĐỒ        
  583 Ghi điện não đồ cấp cứu Lần 63000 69600  
  584 Ghi điện não đồ vi tính Lần 63000 69600  
  585 Ghi điện não đồ thông thường Lần 63000 69600  
  586 ĐO LOÃNG XƯƠNG        
  587 Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA [1 vị trí] Lần 81400 79500  
  588 Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] Lần 140000 139000  
  589 Đo mật độ xương bằng máy siêu âm Lần 81400 79500  
  590 THĂM DÒ CHỨC NĂNG KHÁC        
  591 Gây mê khác Lần 679000 632000  
  592 Điều trị các khối u bằng vi sóng (Microwave) Lần 1218000 1179000  
  593 Test chẩn đoán nhược cơ bằng điện sinh lý Lần 127000 126000  
  594 Test dung nạp Glucagon. Lần 37900 37400  
  595 Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều cao qua đêm Lần 418000 407000  
  596 Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều thấp qua đêm Lần 258000 247000  
  597 Đo tốc độ phản xạ Hoffmann và sóng F của thần kinh ngoại vi bằng điện cơ Lần 127000 126000  
  598 Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh cảm giác Lần 127000 126000  
  599 Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh vận động Lần 127000 126000  
  600 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 2 mẫu có định lượng Insulin kèm theo Lần 129000 128000  
  601 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén Lần 159000 158000  
  602 Nghiệm pháp kích thích Synacthen nhanh Lần 414000 411000  

  Số lượt xem: 1359 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com

  Bán Gốm Sứ Bát Tràng Online