Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ Kỹ thuật cao

| 08:12 | 12/12/2017

Biểu giá dịch vụ Kỹ thuật cao

  STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP Giá YC
  1 Dịch Vụ Kỹ THuật Cao        
  2 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh viêm tụy cấp Lần 2200000 2173000  
  3 Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF)  Lần 2200000 2173000  
  4 Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn       Lần 2200000 2173000  
  5 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh ARDS Lần 2200000 2173000  
  6 Tay dao siêu âm mổ nội soi Lần   4750000  
  7 Dây dao siêu âm mổ nội soi Lần   660000  
  8 Tay dao siêu âm mổ mở Lần   4750000  
  9 Dây dao siêu âm mổ mở Lần   660000  
  10 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy đa tạng Lần 2200000 2173000  
  11 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) Lần 2200000 2173000  
  12 Cắt u máu tủy sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tuỷ Lần   6852000  
  13 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn Lần 2200000 2173000  
  14 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy thận cấp do tiêu cơ vân nặng Lần 2200000 2173000  
  15 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối Lần 5080000 4981000  
  16 Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh suy đa tạng                       Lần 2200000 2173000  
  17 Cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc Lần 2912000 2838000  
  18 Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng nẹp vít qua cuống lối sau Lần 5272000 5140000  
  19 Cố định cột sống và cánh chậu Lần 5272000 5140000  
  20 Phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn Lần 2912000 2838000  
  21 Phẫu thuật nội soi điều trị teo thực quản bẩm sinh Lần 5894000 5727000  
  22 Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản bằng dạ dày Lần 5894000 5727000  
  23 Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản bằng đại tràng Lần 5894000 5727000  
  24 Tán sỏi ngoài cơ thể Lần 2380000 2362000  
  25 Cắt thực quản nội soi ngực và bụng Lần 5754000 5611000  
  26 Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống qua đường sau Lần 8755000 8478000  
  27 Phẫu thuật chỉnh gù cột sống qua đường sau Lần 8755000 8478000  
  28 Phẫu thuật chỉnh vẹo CS đường trước và hàn khớp Lần 8755000 8478000  
  29 Phẫu thuật chỉnh gù CS đường trước và hàn khớp Lần 8755000 8478000  
  30 Phẫu thuật cố định C1-C2 điều trị mất vững C1-C2 Lần 5150000 5039000  
  31 Phẫu thuật cố định chẩm cổ, ghép xương với mất vững cột sống cổ cao do các nguyên nhân (gãy chân cung, gãy mõm nha, vỡ C1 …) Lần 5150000 5039000  
  32 Phẫu thuật vít trực tiếp mỏm nha trong điều trị gãy mỏm nha Lần 5150000 5039000  
  33 Buộc vòng cố định C1-C2 lối sau Lần 5150000 5039000  
  34 Kết hợp xương nẹp vít cột sống cổ lối sau Lần 5150000 5039000  
  35 Phẫu thuật chỉnh hình lao cột sống cổ có ghép xương và nẹp vít phía trước Lần 5150000 5039000  
  36 Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt 2 bên Lần 5514000 5336000  
  37 Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng hệ thống định vị (Navigation) Lần 5272000 5140000  
  38 Phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng sử dụng hệ thống nẹp bán động Lần 5272000 5140000  
  39 Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng – cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF) Lần 5272000 5140000  
  40 Phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng qua da Lần 5272000 5140000  
  41 Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học có bóng Lần 5345000 5181000  
  42 Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học có lồng titan Lần 5345000 5181000  
  43 Bơm ciment qua đường ngoài cuống vào thân đốt sống Lần 5345000 5181000  
  44 Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt số 8 Lần 5514000 5336000  
  45 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch Diβ Lần 5030000 4887000  
  46 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + nạo hạch D2 Lần 5030000 4887000  
  47 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày hình ống Lần 5030000 4887000  
  48 Đặt dẫn lưu đường mật, đặt stent đường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm C- ARM Lần 1856000 1789000  
  49 Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống Lần 5272000 5140000  
  50 Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng vít loãng xương Lần 5272000 5140000  
  51 Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm Lần 2912000 2838000  
  52 Phẫu thuật nội soi điều trị xoắn dạ dày có kèm cắt dạ dày Lần 5030000 4887000  
  53 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình Lần 5030000 4887000  
  54 Phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày Lần 5030000 4887000  
  55 Phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày Lần 5030000 4887000  
  56 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch Diα Lần 5030000 4887000  
  57 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D2 Lần 5030000 4887000  
  58 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D3 Lần 5030000 4887000  
  59 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày Lần 5030000 4887000  
  60 Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ Lần 2224000 2153000  
  61 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách Lần 5030000 4887000  
  62 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch Di Lần 5030000 4887000  
  63 Phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất, gần mù Lần 2912000 2838000  
  64 Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL Lần 2642000 2615000  
  65 Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt số 6 - 9 Lần 5514000 5336000  
  66 Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt số 7 Lần 5514000 5336000  
  67 Phẫu thuật Longo Lần 2224000 2153000  
  68 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách + nạo hạch D2 Lần 5030000 4887000  
  69 Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang Lần 6021000 5910000  
  70 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè tự thân Lần 4200000 4101000  
  71 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng Lần 4200000 4101000  
  72 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV-V Lần 5532000 5255000  
  73 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII-VIII Lần 5532000 5255000  
  74 Phẫu thuật nội soi cắt gan không điển hình Lần 5532000 5255000  
  75 Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt gan thùy trái Lần 5532000 5255000  
  76 PTNS cắt nang đường mật Lần 3261000 3130000  
  77 Phẫu thuật điều trị rò mê nhĩ Lần 6005000 5862000  
  78 Phẫu thuật cắt u dây thần kinh VII Lần 6005000 5862000  
  79 Cắt u dây thần kinh số VIII Lần 6005000 5862000  
  80 Phẫu thuật cắt dây thần kinh tiền đình Lần 6005000 5862000  
  81 Phẫu thuật ghép giác mạc lần hai trở lên Lần 3294000 3223000  
  82 Ghép giác mạc xuyên Lần 3294000 3223000  
  83 Ghép giác mạc có vành củng mạc Lần 3294000 3223000  
  84 Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp gối Lần 3208000 3109000  
  85 Phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm Lần 3208000 3109000  
  86 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng+ nạo vét hạch Lần 3261000 3130000  
  87 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo+ nạo vét hạch Lần 3261000 3130000  
  88 Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh Vidienne Lần 7683000 7479000  
  89 Phẫu thuật cắt hạ họng - thanh quản toàn phần Lần 6749000 6582000  
  90 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân tứ đầu Lần 4200000 4101000  
  91 Phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước Lần 4200000 4101000  
  92 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau Lần 4200000 4101000  
  93 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng kỹ thuật hai bó Lần 4200000 4101000  
  94 Phẫu thuật chỉnh sửa góc hàm xương hàm dưới Lần 3491000 3407000  
  95 Phẫu thuật cắt chỉnh cằm Lần 3491000 3407000  
  96 Phẫu thuật vỡ tim do chấn thương ngực kín Lần 13725000 13460000  
  97 Phẫu thuật nội soi cắt lách bán phần Lần 4330000 4187000  
  98 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng Lần 4191000 4072000  
  99 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel Lần 4191000 4072000  
  100 Cắt u lành thực quản nội soi bụng Lần 4191000 4072000  
  101 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng Lần 4191000 4072000  
  102 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi đường mật trong và ngoài gan có dẫn lưu Kehr Lần 3761000 3630000  
  103 Nối khí quản tận - tận Lần 7881000 7729000  
  104 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng Lần 5080000 4981000  
  105 Phẫu thuật thay khớp gối do lao Lần 5080000 4981000  
  106 Phẫu thuật thay khớp háng bán phần Lần 3708000 3609000  
  107 Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng Lần 5080000 4981000  
  108 Phẫu thuật nội soi điều trị apxe gan Lần 3261000 3130000  
  109 Phẫu thuật nội soi điều trị nang gan đơn thuần Lần 3261000 3130000  
  110 Phẫu thuật nội soi khâu cầm máu vỡ gan Lần 3261000 3130000  
  111 Phẫu thuật ghép xương với khung nẹp hợp kim tức thì sau cắt đoạn xương hàm dưới Lần 2446000 2335000  
  112 Phẫu thuật ghép xương tự thân tự do tức thì sau cắt đoạn xương hàm dưới Lần 4008000 3869000  
  113 Phẫu thuật ghép xương bằng vật liệu thay thế tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên Lần 5108000 4969000  
  114 Cắt u máu – bạch mạch vùng hàm mặt Lần 3046000 2935000  
  115 Cắt u máu, u bạch mạch vùng phức tạp, khó Lần 3046000 2935000  
  116 Cắt u mạch máu lớn trên 10 cm vùng sàn miệng, dưới hàm, cạnh cổ Lần 2953000 2858000  
  117 Phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt Lần 4070000 3903000  
  118 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang Lần 4191000 4072000  
  119 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông Lần 4191000 4072000  
  120 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng Lần 4191000 4072000  
  121 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng Lần 4191000 4072000  
  122 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng+ nạo vét hạch Lần 3261000 3130000  
  123 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp+ nạo vét hạch Lần 3261000 3130000  
  124 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn+ nạo vét hạch+ nạo vét hạch Lần 3261000 3130000  
  125 Phẫu thuật nội soi cắt u thận Lần 4261000 4130000  
  126 Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản Lần 4261000 4130000  
  127 Phẫu thuật nội soi cắt u thận lành tính Lần 4261000 4130000  
  128 Phẫu thuật nội soi cắt u thận ác tính Lần 4261000 4130000  
  129 Phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản do u đường bài xuất Lần 4261000 4130000  
  130 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V-VI Lần 5532000 5255000  
  131 Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + nối ống mật chủ - hỗng tràng Lần 3761000 3630000  
  132 Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật Lần 3761000 3630000  
  133 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng Lần 4191000 4072000  
  134 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn Lần 4191000 4072000  
  135 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo Lần 4191000 4072000  
  136 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn + nạo vét hạch Lần 3261000 3130000  
  137 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII Lần 5532000 5255000  
  138 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy Lần 10031000 9840000  
  139 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy + cắt lách Lần 10031000 9840000  
  140 Phẫu thuật nội soi cắt thân và đuôi tụy Lần 10031000 9840000  
  141 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân xương bánh chè đồng loại 1 bó Lần 4200000 4101000  
  142 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 1 bó Lần 4200000 4101000  
  143 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 2 bó Lần 4200000 4101000  
  144 Phẫu thuật nội soi tái tạo đồng thời nhiều dây chằng (chéo trước, chéo sau) bằng gân đồng loại Lần 4200000 4101000  
  145 Phẫu thuật điều trị dính khớp thái dương hàm 1 bên bằng ghép vật liệu thay thế Lần 3746000 3600000  
  146 Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy Lần 10031000 9840000  
  147 Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp hang Lần 3208000 3109000  
  148 Đặt máy khử rung tự động Lần 1595000 1524000  
  149 Đặt máy tạo nhịp tạm thời với điện cực trong buồng tim Lần 1595000 1524000  
  150 Đặt máy tạo nhịp Lần 1595000 1524000  
  151 Đặt máy tạo nhịp phá rung Lần 1595000 1524000  
  152 Phẫu thuật điều trị vỡ eo động mạch chủ Lần 14468000 14042000  
  153 Phẫu thuật cấp cứu lồng ngực có dùng máy tim phổi nhân tạo Lần 14468000 14042000  
  154 Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch cảnh Lần 14468000 14042000  
  155 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng Lần 4191000 4072000  
  156 Phẫu thuật nội soi nối tắt ruột non - ruột non Lần 4191000 4072000  
  157 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non Lần 4191000 4072000  
  158 Phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ ruột non Lần 4191000 4072000  
  159 Phẫu thuật nội soi cắt manh tràng Lần 4191000 4072000  
  160 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải Lần 4191000 4072000  
  161 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng Lần 4191000 4072000  
  162 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải + nạo vét hạch Lần 3261000 3130000  
  163 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở + nạo vét hạch rộng Lần 3261000 3130000  
  164 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông+ nạo vét hạch Lần 3261000 3130000  
  165 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VIII Lần 5532000 5255000  
  166 Cắt u họng - thanh quản bằng laser Lần 6690000 6616000  
  167 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng + nạo vét hạch Lần 3261000 3130000  
  168 Phẫu thuật thay khớp gối bán phần Lần 4580000 4481000  
  169 Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị các rối loạn nhịp chậm Lần 1595000 1524000  
  170 Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị tái đồng bộ tim (CRT) Lần 1595000 1524000  
  171 Cấy máy phá rung tự động (ICD) Lần 1595000 1524000  
  172 Phẫu thuật nội soi cắt gan phải Lần 5532000 5255000  
  173 Phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy sau Lần 5532000 5255000  
  174 Phẫu thuật nội soi cắt gan thùy trái Lần 5532000 5255000  
  175 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVA Lần 5532000 5255000  
  176 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVB Lần 5532000 5255000  
  177 Phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng trong dãn não thất Lần 4080000 3981000  
  178 Phẫu thuật lấy bỏ dẫn lưu não thất (ổ bụng, tâm nhĩ) hoặc dẫn lưu nang dịch não tủy (ổ bụng, não thất) Lần 4080000 3981000  
  179 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V Lần 5532000 5255000  
  180 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI Lần 5532000 5255000  
  181 Phẫu thuật điều trị dính khớp thái dương hàm 1 bên bằng ghép xương - sụn tự thân Lần 3746000 3600000  
  182 Phẫu thuật nội soi lấy u Lần 7110000 6967000  
  183 Phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm Lần 3208000 3109000  
  184 Phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối Lần 3208000 3109000  
  185 Phẫu thuật nội soi điều trị vỡ xương bánh chè Lần 3208000 3109000  
  186 Phẫu thuật nội soi gỡ dính khớp gối Lần 3208000 3109000  
  187 Phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân Lần 3208000 3109000  
  188 Phẫu thuật nội soi hàn khớp dưới sên Lần 3208000 3109000  
  189 Phẫu thuật nội soi cắt u xơ vòm mũi Lần 8489000 8322000  
  190 Phẫu thuật khoét mê nhĩ Lần 6005000 5862000  
  191 Phẫu thuật chỉnh sửa thân xương hàm dưới Lần 3491000 3407000  
  192 Phẫu thuật nội soi cắt eo thận móng ngựa Lần 4261000 4130000  
  193 Phẫu thuật nội soi cắt thận bán phần Lần 4261000 4130000  
  194 Phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc Lần 4261000 4130000  
  195 Phẫu thuật nội soi bít lấp rò dịch não tủy ở mũi Lần 7110000 6967000  
  196 Phẫu thuật nội soi nối dạ dày - hỗng tràng Lần 4191000 4072000  
  197 Phẫu thuật nội soi nối dạ dày - hỗng tràng, nối túi mật-hỗng tràng Lần 4191000 4072000  
  198 Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng Lần 4191000 4072000  
  199 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng Lần 4191000 4072000  
  200 Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi Lần 9361000 9209000  
  201 Phẫu thuật nội soi nối tắt hồi tràng - đại tràng ngang Lần 4191000 4072000  
  202 Phẫu thuật nội soi nối tắt đại tràng - đại tràng Lần 4191000 4072000  
  203 Phẫu thuật nội soi Điều trị Megacolon (phẫu thuật Soave đường hậu môn một thì) Lần 4191000 4072000  
  204 Phẫu thuật nội soi đóng hậu môn nhân tạo Lần 4191000 4072000  
  205 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng Lần 4191000 4072000  
  206 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn Lần 4191000 4072000  
  207 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn trực tràng trong điều trị sa trực tràng Lần 4191000 4072000  
  208 Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non Lần 4191000 4072000  
  209 Phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trong chấn thương sọ não (CTSN) Lần 4080000 3981000  
  210 Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo. Lần 3701000 7227000  
  211 Phẫu thuật tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vạt da cơ Lần 4018000 3900000  
  212 Tái tạo bộ phận sinh dục bằng vi phẫu thuật sử dụng vạt tự do Lần 4874000 4675000  
  213 Chuyển vạt da có nối hoặc ghép mạch vi phẫu Lần 4874000 4675000  
  214 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang + nạo vét hạch Lần 3261000 3130000  
  215 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái+ nạo vét hạch Lần 3261000 3130000  
  216 Phẫu thuật nội soi tạo hình mỏm cùng vai Lần 3208000 3109000  
  217 Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai theo phương pháp Latarjet Lần 3208000 3109000  
  218 Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai Lần 3208000 3109000  
  219 Phẫu thuật nội soi khâu khoảng gian chóp xoay Lần 3208000 3109000  
  220 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp Lần 4191000 4072000  
  221 Phẫu thuật nội soi cắt gan trái Lần 5532000 5255000  
  222 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV Lần 5532000 5255000  
  223 Phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy trước Lần 5532000 5255000  
  224 Phẫu thuật nội soi cắt gan thùy phải Lần 5532000 5255000  
  225 Phẫu thuật nội soi cắt gan trung tâm Lần 5532000 5255000  
  226 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy I Lần 5532000 5255000  
  227 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy II Lần 5532000 5255000  
  228 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy III Lần 5532000 5255000  
  229 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI-VII-VIII Lần 5532000 5255000  
  230 Phẫu thuật điều trị vỡ phế quản do chấn thương ngực Lần 12126000 12015000  
  231 Phẫu thuật nội soi điều trị khớp gối bằng gân đồng loại (nội soi tái tạo dây chằng chéo trước, chéo sau, mổ mở tái tạo dây chằng bên chầy, bên mác) Lần 4200000 4101000  
  232 Phẫu thuật điều trị vết thương – chấn thương khí quản cổ Lần 12126000 12015000  
  233 Phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản cổ - ngực cao Lần 12126000 12015000  
  234 Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến yên qua đường mũi Lần 5386000 5220000  
  235 Phẫu thuật nội soi cắt bán  phần lách trong chấn thương Lần 4330000 4187000  
  236 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái Lần 4191000 4072000  
  237 Phẫu thuật Laser cắt u nang lành tính đáy lưỡi, hạ họng, màn hầu, Amygdale Lần 7121000 7031000  
  238 Phẫu thuật nội soi cắt u mũi xoang Lần 8949000 8782000  
  239 Phẫu thuật nội soi cắt u xơ mạch vòm mũi họng Lần 8489000 8322000  
  240 Phẫu thuật tạo hình hộp sọ trong hẹp hộp sọ Lần 5514000 5336000  
  241 Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học qua cuống Lần 5345000 5181000  
  242 Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực Lần 3208000 3109000  
  243 Phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền trên từ trước ra sau Lần 3208000 3109000  
  244 Phẫu thuật nội soi điều trị thoái khớp cùng đòn Lần 3208000 3109000  
  245 Phẫu thuật nội soi cắt đầu dài gân nhị đầu Lần 3208000 3109000  
  246 Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay Lần 3208000 3109000  
  247 Phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp khuỷu Lần 3208000 3109000  
  248 Phẫu thuật nội soi ghép sụn xương tự thân Lần 3208000 3109000  
  249 Kết hợp xương cột sống cổ lối trước Lần 5150000 5039000  
  250 Phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp Lần 3208000 3109000  
  251 Phẫu thuật nội soi đính lại điểm bám gân nhị đầu Lần 4200000 4101000  
  252 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân xương bánh chè đồng loại 2 bó Lần 4200000 4101000  
  253 Phẫu thuật nội soi giải phóng lỗ liên hợp cột sống cổ Lần 3208000 3109000  
  254 Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực đường trước trong vẹo cột sống Lần 3208000 3109000  
  255 Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực Lần 3208000 3109000  
  256 Phẫu thuật nội soi lấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đường sau Lần 3208000 3109000  
  257 Phẫu thuật nội soi điều trị gãy xương vùng khuỷu Lần 3208000 3109000  
  258 Phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền ổ cối Lần 3208000 3109000  
  259 Phẫu thuật nội soi khoan kích thích tủy Lần 3208000 3109000  
  260 Phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng chèn ép trước cổ chân Lần 3208000 3109000  
  261 Phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân Lần 3208000 3109000  
  262 Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững bánh chè Lần 4200000 4101000  
  263 Ghép giác mạc tự thân Lần 3294000 3223000  
  264 Ghép giác mạc nhân tạo Lần 3294000 3223000  
  265 Nội soi phế quản - đặt stent khí, phế quản Lần 7078000 6911000  
  266 Sinh thiết cơ tim Lần 1746000 1702000  
  267 Nội soi đặt bộ Stent thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng Lần 1133000 1107000  
  268 Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim Lần 2965000 2795000  
  269 Thay huyết tương sử dụng albumin Lần 1624000 1597000  
  270 Thay huyết tương sử dụng huyết tương Lần 1624000 1597000  
  271 Lọc máu thay huyết tương Lần 1624000 1597000  
  272 Siêu lọc máu liên tục cấp cứu (SCUF) cho người bệnh quá tải thể tích. Lần 2200000 2173000  
  273 Siêu lọc máu chậm liên tục (SCUF) Lần 2200000 2173000  

  Số lượt xem: 1288 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com

  Bán Gốm Sứ Bát Tràng Online