Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ Kỹ thuật cao

| 08:12 | 12/12/2017

Biểu giá dịch vụ Kỹ thuật cao

  STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP
  1 Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF)  Lần             2,212,000                   2,173,000
  2 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh viêm tụy cấp Lần             2,212,000                   2,173,000
  3 Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn       Lần             2,212,000                   2,173,000
  4 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh ARDS Lần             2,212,000                   2,173,000
  5 Tay dao siêu âm mổ nội soi Lần                     4,750,000
  6 Dây dao siêu âm mổ mở Lần                        660,000
  7 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy đa tạng Lần             2,212,000                   2,173,000
  8 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) Lần             2,212,000                   2,173,000
  9 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy thận cấp do tiêu cơ vân nặng Lần             2,212,000                   2,173,000
  10 Cắt u máu tủy sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tuỷ Lần                     6,852,000
  11 Dây dao siêu âm mổ nội soi Lần                        660,000
  12 Tay dao siêu âm mổ mở Lần                     4,750,000
  13 SMS                            -                                  -  
  14 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối Lần             5,122,000                   4,981,000
  15 Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh suy đa tạng                       Lần             2,212,000                   2,173,000
  16 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn Lần             2,212,000                   2,173,000
  17 Cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc Lần             2,943,000                   2,838,000
  18 Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng nẹp vít qua cuống lối sau Lần             5,328,000                   5,140,000
  19 Cố định cột sống và cánh chậu Lần             5,328,000                   5,140,000
  20 Phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn Lần             2,943,000                   2,838,000
  21 Phẫu thuật nội soi điều trị teo thực quản bẩm sinh Lần             5,964,000                   5,727,000
  22 Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản bằng dạ dày Lần             5,964,000                   5,727,000
  23 Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản bằng đại tràng Lần             5,964,000                   5,727,000
  24 Tán sỏi ngoài cơ thể Lần             2,388,000                   2,362,000
  25 Cắt thực quản nội soi ngực và bụng Lần             5,814,000                   5,611,000
  26 Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống qua đường sau Lần             8,871,000                   8,478,000
  27 Phẫu thuật chỉnh gù cột sống qua đường sau Lần             8,871,000                   8,478,000
  28 Phẫu thuật chỉnh vẹo CS đường trước và hàn khớp Lần             8,871,000                   8,478,000
  29 Phẫu thuật chỉnh gù CS đường trước và hàn khớp Lần             8,871,000                   8,478,000
  30 Phẫu thuật cố định C1-C2 điều trị mất vững C1-C2 Lần             5,197,000                   5,039,000
  31 Phẫu thuật cố định chẩm cổ, ghép xương với mất vững cột sống cổ cao do các nguyên nhân (gãy chân cung, gãy mõm nha, vỡ C1 …) Lần             5,197,000                   5,039,000
  32 Phẫu thuật vít trực tiếp mỏm nha trong điều trị gãy mỏm nha Lần             5,197,000                   5,039,000
  33 Buộc vòng cố định C1-C2 lối sau Lần             5,197,000                   5,039,000
  34 Kết hợp xương nẹp vít cột sống cổ lối sau Lần             5,197,000                   5,039,000
  35 Phẫu thuật chỉnh hình lao cột sống cổ có ghép xương và nẹp vít phía trước Lần             5,197,000                   5,039,000
  36 Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt 2 bên Lần             5,589,000                   5,336,000
  37 Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng hệ thống định vị (Navigation) Lần             5,328,000                   5,140,000
  38 Phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng sử dụng hệ thống nẹp bán động Lần             5,328,000                   5,140,000
  39 Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng – cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF) Lần             5,328,000                   5,140,000
  40 Phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng qua da Lần             5,328,000                   5,140,000
  41 Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học có bóng Lần             5,413,000                   5,181,000
  42 Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học có lồng titan Lần             5,413,000                   5,181,000
  43 Bơm ciment qua đường ngoài cuống vào thân đốt sống Lần             5,413,000                   5,181,000
  44 Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt số 8 Lần             5,589,000                   5,336,000
  45 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch Diβ Lần             5,090,000                   4,887,000
  46 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + nạo hạch D2 Lần             5,090,000                   4,887,000
  47 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày hình ống Lần             5,090,000                   4,887,000
  48 Đặt dẫn lưu đường mật, đặt stent đường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm C- ARM Lần             1,885,000                   1,789,000
  49 Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống Lần             5,328,000                   5,140,000
  50 Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng vít loãng xương Lần             5,328,000                   5,140,000
  51 Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm Lần             2,943,000                   2,838,000
  52 Phẫu thuật nội soi điều trị xoắn dạ dày có kèm cắt dạ dày Lần             5,090,000                   4,887,000
  53 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình Lần             5,090,000                   4,887,000
  54 Phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày Lần             5,090,000                   4,887,000
  55 Phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày Lần             5,090,000                   4,887,000
  56 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch Diα Lần             5,090,000                   4,887,000
  57 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D2 Lần             5,090,000                   4,887,000
  58 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D3 Lần             5,090,000                   4,887,000
  59 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày Lần             5,090,000                   4,887,000
  60 Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ Lần             2,254,000                   2,153,000
  61 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách Lần             5,090,000                   4,887,000
  62 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch Di Lần             5,090,000                   4,887,000
  63 Phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất, gần mù Lần             2,943,000                   2,838,000
  64 Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL Lần             2,654,000                   2,615,000
  65 Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt số 6 - 9 Lần             5,589,000                   5,336,000
  66 Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt số 7 Lần             5,589,000                   5,336,000
  67 Phẫu thuật Longo Lần             2,254,000                   2,153,000
  68 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách + nạo hạch D2 Lần             5,090,000                   4,887,000
  69 Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang Lần             6,068,000                   5,910,000
  70 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè tự thân Lần             4,242,000                   4,101,000
  71 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng Lần             4,242,000                   4,101,000
  72 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV-V Lần             5,648,000                   5,255,000
  73 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII-VIII Lần             5,648,000                   5,255,000
  74 Phẫu thuật nội soi cắt gan không điển hình Lần             5,648,000                   5,255,000
  75 Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt gan thùy trái Lần             5,648,000                   5,255,000
  76 PTNS cắt nang đường mật Lần             3,316,000                   3,130,000
  77 Phẫu thuật điều trị rò mê nhĩ Lần             6,065,000                   5,862,000
  78 Phẫu thuật cắt u dây thần kinh VII Lần             6,065,000                   5,862,000
  79 Cắt u dây thần kinh số VIII Lần             6,065,000                   5,862,000
  80 Phẫu thuật cắt dây thần kinh tiền đình Lần             6,065,000                   5,862,000
  81 Phẫu thuật ghép giác mạc lần hai trở lên Lần             3,324,000                   3,223,000
  82 Ghép giác mạc xuyên Lần             3,324,000                   3,223,000
  83 Ghép giác mạc có vành củng mạc Lần             3,324,000                   3,223,000
  84 Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp gối Lần             3,250,000                   3,109,000
  85 Phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm Lần             3,250,000                   3,109,000
  86 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng+ nạo vét hạch Lần             3,316,000                   3,130,000
  87 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo+ nạo vét hạch Lần             3,316,000                   3,130,000
  88 Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh Vidienne Lần             7,768,000                   7,479,000
  89 Phẫu thuật cắt hạ họng - thanh quản toàn phần Lần             6,819,000                   6,582,000
  90 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân tứ đầu Lần             4,242,000                   4,101,000
  91 Phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước Lần             4,242,000                   4,101,000
  92 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau Lần             4,242,000                   4,101,000
  93 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng kỹ thuật hai bó Lần             4,242,000                   4,101,000
  94 Phẫu thuật chỉnh sửa góc hàm xương hàm dưới Lần             3,527,000                   3,407,000
  95 Phẫu thuật cắt chỉnh cằm Lần             3,527,000                   3,407,000
  96 Phẫu thuật vỡ tim do chấn thương ngực kín Lần           13,836,000                 13,460,000
  97 Phẫu thuật nội soi cắt lách bán phần Lần             4,390,000                   4,187,000
  98 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  99 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel Lần             4,241,000                   4,072,000
  100 Cắt u lành thực quản nội soi bụng Lần             4,241,000                   4,072,000
  101 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  102 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi đường mật trong và ngoài gan có dẫn lưu Kehr Lần             3,816,000                   3,630,000
  103 Nối khí quản tận - tận Lần             7,944,000                   7,729,000
  104 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng Lần             5,122,000                   4,981,000
  105 Phẫu thuật thay khớp gối do lao Lần             5,122,000                   4,981,000
  106 Phẫu thuật thay khớp háng bán phần Lần             3,750,000                   3,609,000
  107 Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng Lần             5,122,000                   4,981,000
  108 Phẫu thuật nội soi điều trị apxe gan Lần             3,316,000                   3,130,000
  109 Phẫu thuật nội soi điều trị nang gan đơn thuần Lần             3,316,000                   3,130,000
  110 Phẫu thuật nội soi khâu cầm máu vỡ gan Lần             3,316,000                   3,130,000
  111 Phẫu thuật ghép xương với khung nẹp hợp kim tức thì sau cắt đoạn xương hàm dưới Lần             2,493,000                   2,335,000
  112 Phẫu thuật ghép xương tự thân tự do tức thì sau cắt đoạn xương hàm dưới Lần             4,066,000                   3,869,000
  113 Phẫu thuật ghép xương bằng vật liệu thay thế tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên Lần             5,166,000                   4,969,000
  114 Cắt u máu – bạch mạch vùng hàm mặt Lần             3,093,000                   2,935,000
  115 Cắt u máu, u bạch mạch vùng phức tạp, khó Lần             3,093,000                   2,935,000
  116 Cắt u mạch máu lớn trên 10 cm vùng sàn miệng, dưới hàm, cạnh cổ Lần             2,993,000                   2,858,000
  117 Phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt Lần             4,140,000                   3,903,000
  118 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang Lần             4,241,000                   4,072,000
  119 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông Lần             4,241,000                   4,072,000
  120 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  121 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  122 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng+ nạo vét hạch Lần             3,316,000                   3,130,000
  123 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp+ nạo vét hạch Lần             3,316,000                   3,130,000
  124 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn+ nạo vét hạch+ nạo vét hạch Lần             3,316,000                   3,130,000
  125 Phẫu thuật nội soi cắt u thận Lần             4,316,000                   4,130,000
  126 Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản Lần             4,316,000                   4,130,000
  127 Phẫu thuật nội soi cắt u thận lành tính Lần             4,316,000                   4,130,000
  128 Phẫu thuật nội soi cắt u thận ác tính Lần             4,316,000                   4,130,000
  129 Phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản do u đường bài xuất Lần             4,316,000                   4,130,000
  130 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V-VI Lần             5,648,000                   5,255,000
  131 Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + nối ống mật chủ - hỗng tràng Lần             3,816,000                   3,630,000
  132 Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật Lần             3,816,000                   3,630,000
  133 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  134 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn Lần             4,241,000                   4,072,000
  135 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo Lần             4,241,000                   4,072,000
  136 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn + nạo vét hạch Lần             3,316,000                   3,130,000
  137 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII Lần             5,648,000                   5,255,000
  138 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy Lần           10,110,000                   9,840,000
  139 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy + cắt lách Lần           10,110,000                   9,840,000
  140 Phẫu thuật nội soi cắt thân và đuôi tụy Lần           10,110,000                   9,840,000
  141 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân xương bánh chè đồng loại 1 bó Lần             4,242,000                   4,101,000
  142 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 1 bó Lần             4,242,000                   4,101,000
  143 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 2 bó Lần             4,242,000                   4,101,000
  144 Phẫu thuật nội soi tái tạo đồng thời nhiều dây chằng (chéo trước, chéo sau) bằng gân đồng loại Lần             4,242,000                   4,101,000
  145 Phẫu thuật điều trị dính khớp thái dương hàm 1 bên bằng ghép vật liệu thay thế Lần             3,806,000                   3,600,000
  146 Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy Lần           10,110,000                   9,840,000
  147 Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp hang Lần             3,250,000                   3,109,000
  148 Đặt máy khử rung tự động Lần             1,625,000                   1,524,000
  149 Đặt máy tạo nhịp tạm thời với điện cực trong buồng tim Lần             1,625,000                   1,524,000
  150 Đặt máy tạo nhịp Lần             1,625,000                   1,524,000
  151 Đặt máy tạo nhịp phá rung Lần             1,625,000                   1,524,000
  152 Phẫu thuật điều trị vỡ eo động mạch chủ Lần           14,645,000                 14,042,000
  153 Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch cảnh Lần           14,645,000                 14,042,000
  154 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng Lần             4,241,000                   4,072,000
  155 Phẫu thuật nội soi nối tắt ruột non - ruột non Lần             4,241,000                   4,072,000
  156 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non Lần             4,241,000                   4,072,000
  157 Phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ ruột non Lần             4,241,000                   4,072,000
  158 Phẫu thuật nội soi cắt manh tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  159 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải Lần             4,241,000                   4,072,000
  160 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng Lần             4,241,000                   4,072,000
  161 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải + nạo vét hạch Lần             3,316,000                   3,130,000
  162 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở + nạo vét hạch rộng Lần             3,316,000                   3,130,000
  163 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông+ nạo vét hạch Lần             3,316,000                   3,130,000
  164 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VIII Lần             5,648,000                   5,255,000
  165 Cắt u họng - thanh quản bằng laser Lần             6,721,000                   6,616,000
  166 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng + nạo vét hạch Lần             3,316,000                   3,130,000
  167 Phẫu thuật thay khớp gối bán phần Lần             4,622,000                   4,481,000
  168 Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị các rối loạn nhịp chậm Lần             1,625,000                   1,524,000
  169 Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị tái đồng bộ tim (CRT) Lần             1,625,000                   1,524,000
  170 Cấy máy phá rung tự động (ICD) Lần             1,625,000                   1,524,000
  171 Phẫu thuật nội soi cắt gan phải Lần             5,648,000                   5,255,000
  172 Phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy sau Lần             5,648,000                   5,255,000
  173 Phẫu thuật nội soi cắt gan thùy trái Lần             5,648,000                   5,255,000
  174 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVA Lần             5,648,000                   5,255,000
  175 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVB Lần             5,648,000                   5,255,000
  176 Phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng trong dãn não thất Lần             4,122,000                   3,981,000
  177 Phẫu thuật lấy bỏ dẫn lưu não thất (ổ bụng, tâm nhĩ) hoặc dẫn lưu nang dịch não tủy (ổ bụng, não thất) Lần             4,122,000                   3,981,000
  178 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V Lần             5,648,000                   5,255,000
  179 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI Lần             5,648,000                   5,255,000
  180 Phẫu thuật điều trị dính khớp thái dương hàm 1 bên bằng ghép xương - sụn tự thân Lần             3,806,000                   3,600,000
  181 Phẫu thuật nội soi lấy u Lần             7,170,000                   6,967,000
  182 Phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm Lần             3,250,000                   3,109,000
  183 Phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối Lần             3,250,000                   3,109,000
  184 Phẫu thuật nội soi điều trị vỡ xương bánh chè Lần             3,250,000                   3,109,000
  185 Phẫu thuật nội soi gỡ dính khớp gối Lần             3,250,000                   3,109,000
  186 Phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân Lần             3,250,000                   3,109,000
  187 Phẫu thuật nội soi hàn khớp dưới sên Lần             3,250,000                   3,109,000
  188 Phẫu thuật nội soi cắt u xơ vòm mũi Lần             8,559,000                   8,322,000
  189 Phẫu thuật khoét mê nhĩ Lần             6,065,000                   5,862,000
  190 Phẫu thuật chỉnh sửa thân xương hàm dưới Lần             3,527,000                   3,407,000
  191 Phẫu thuật nội soi cắt eo thận móng ngựa Lần             4,316,000                   4,130,000
  192 Phẫu thuật nội soi cắt thận bán phần Lần             4,316,000                   4,130,000
  193 Phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc Lần             4,316,000                   4,130,000
  194 Phẫu thuật nội soi bít lấp rò dịch não tủy ở mũi Lần             7,170,000                   6,967,000
  195 Phẫu thuật nội soi nối dạ dày - hỗng tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  196 Phẫu thuật nội soi nối dạ dày - hỗng tràng, nối túi mật-hỗng tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  197 Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  198 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  199 Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi Lần             9,424,000                   9,209,000
  200 Phẫu thuật nội soi nối tắt hồi tràng - đại tràng ngang Lần             4,241,000                   4,072,000
  201 Phẫu thuật nội soi nối tắt đại tràng - đại tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  202 Phẫu thuật nội soi Điều trị Megacolon (phẫu thuật Soave đường hậu môn một thì) Lần             4,241,000                   4,072,000
  203 Phẫu thuật nội soi đóng hậu môn nhân tạo Lần             4,241,000                   4,072,000
  204 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  205 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn Lần             4,241,000                   4,072,000
  206 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn trực tràng trong điều trị sa trực tràng Lần             4,241,000                   4,072,000
  207 Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non Lần             4,241,000                   4,072,000
  208 Phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trong chấn thương sọ não (CTSN) Lần             4,122,000                   3,981,000
  209 Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo. Lần             3,732,000                   7,227,000
  210 Phẫu thuật tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vạt da cơ Lần             4,068,000                   3,900,000
  211 Tái tạo bộ phận sinh dục bằng vi phẫu thuật sử dụng vạt tự do Lần             4,957,000                   4,675,000
  212 Chuyển vạt da có nối hoặc ghép mạch vi phẫu Lần             4,957,000                   4,675,000
  213 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang + nạo vét hạch Lần             3,316,000                   3,130,000
  214 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái+ nạo vét hạch Lần             3,316,000                   3,130,000
  215 Phẫu thuật nội soi tạo hình mỏm cùng vai Lần             3,250,000                   3,109,000
  216 Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai theo phương pháp Latarjet Lần             3,250,000                   3,109,000
  217 Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai Lần             3,250,000                   3,109,000
  218 Phẫu thuật nội soi khâu khoảng gian chóp xoay Lần             3,250,000                   3,109,000
  219 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp Lần             4,241,000                   4,072,000
  220 Phẫu thuật nội soi cắt gan trái Lần             5,648,000                   5,255,000
  221 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV Lần             5,648,000                   5,255,000
  222 Phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy trước Lần             5,648,000                   5,255,000
  223 Phẫu thuật nội soi cắt gan thùy phải Lần             5,648,000                   5,255,000
  224 Phẫu thuật nội soi cắt gan trung tâm Lần             5,648,000                   5,255,000
  225 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy I Lần             5,648,000                   5,255,000
  226 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy II Lần             5,648,000                   5,255,000
  227 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy III Lần             5,648,000                   5,255,000
  228 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI-VII-VIII Lần             5,648,000                   5,255,000
  229 Phẫu thuật điều trị vỡ phế quản do chấn thương ngực Lần           12,173,000                 12,015,000
  230 Phẫu thuật nội soi điều trị khớp gối bằng gân đồng loại (nội soi tái tạo dây chằng chéo trước, chéo sau, mổ mở tái tạo dây chằng bên chầy, bên mác) Lần             4,242,000                   4,101,000
  231 Phẫu thuật điều trị vết thương – chấn thương khí quản cổ Lần           12,173,000                 12,015,000
  232 Phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản cổ - ngực cao Lần           12,173,000                 12,015,000
  233 Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến yên qua đường mũi Lần             5,455,000                   5,220,000
  234 Phẫu thuật nội soi cắt bán  phần lách trong chấn thương Lần             4,390,000                   4,187,000
  235 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái Lần             4,241,000                   4,072,000
  236 Phẫu thuật Laser cắt u nang lành tính đáy lưỡi, hạ họng, màn hầu, Amygdale Lần             7,159,000                   7,031,000
  237 Phẫu thuật nội soi cắt u mũi xoang Lần             9,019,000                   8,782,000
  238 Phẫu thuật nội soi cắt u xơ mạch vòm mũi họng Lần             8,559,000                   8,322,000
  239 Phẫu thuật tạo hình hộp sọ trong hẹp hộp sọ Lần             5,589,000                   5,336,000
  240 Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học qua cuống Lần             5,413,000                   5,181,000
  241 Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực Lần             3,250,000                   3,109,000
  242 Phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền trên từ trước ra sau Lần             3,250,000                   3,109,000
  243 Phẫu thuật nội soi điều trị thoái khớp cùng đòn Lần             3,250,000                   3,109,000
  244 Phẫu thuật nội soi cắt đầu dài gân nhị đầu Lần             3,250,000                   3,109,000
  245 Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay Lần             3,250,000                   3,109,000
  246 Phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp khuỷu Lần             3,250,000                   3,109,000
  247 Phẫu thuật nội soi ghép sụn xương tự thân Lần             3,250,000                   3,109,000
  248 Kết hợp xương cột sống cổ lối trước Lần             5,197,000                   5,039,000
  249 Phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp Lần             3,250,000                   3,109,000
  250 Phẫu thuật nội soi đính lại điểm bám gân nhị đầu Lần             4,242,000                   4,101,000
  251 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân xương bánh chè đồng loại 2 bó Lần             4,242,000                   4,101,000
  252 Phẫu thuật nội soi giải phóng lỗ liên hợp cột sống cổ Lần             3,250,000                   3,109,000
  253 Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực đường trước trong vẹo cột sống Lần             3,250,000                   3,109,000
  254 Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực Lần             3,250,000                   3,109,000
  255 Phẫu thuật nội soi lấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đường sau Lần             3,250,000                   3,109,000
  256 Phẫu thuật nội soi điều trị gãy xương vùng khuỷu Lần             3,250,000                   3,109,000
  257 Phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền ổ cối Lần             3,250,000                   3,109,000
  258 Phẫu thuật nội soi khoan kích thích tủy Lần             3,250,000                   3,109,000
  259 Phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng chèn ép trước cổ chân Lần             3,250,000                   3,109,000
  260 Phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân Lần             3,250,000                   3,109,000
  261 Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững bánh chè Lần             4,242,000                   4,101,000
  262 Ghép giác mạc tự thân Lần             3,324,000                   3,223,000
  263 Ghép giác mạc nhân tạo Lần             3,324,000                   3,223,000
  264 Nội soi phế quản - đặt stent khí, phế quản Lần             7,148,000                   6,911,000
  265 Sinh thiết cơ tim Lần             1,765,000                   1,702,000
  266 Nội soi đặt bộ Stent thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng Lần             1,144,000                   1,107,000
  267 Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim Lần             3,035,000                   2,795,000
  268 Thay huyết tương sử dụng albumin Lần             1,636,000                   1,597,000
  269 Thay huyết tương sử dụng huyết tương Lần             1,636,000                   1,597,000
  270 Lọc máu thay huyết tương Lần             1,636,000                   1,597,000
  271 Siêu lọc máu liên tục cấp cứu (SCUF) cho người bệnh quá tải thể tích. Lần             2,212,000                   2,173,000
  272 Siêu lọc máu chậm liên tục (SCUF) Lần             2,212,000                   2,173,000

  Số lượt xem: 1796 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  Tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn cho cán bộ làm việc tại khoa cách ly Tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn cho cán bộ làm việc tại khoa cách ly
  Hội thảo trực tuyến cập nhật chẩn đoán, điều trị và phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19) Hội thảo trực tuyến cập nhật chẩn đoán, điều trị và phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19)
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 tại Bệnh viện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 tại Bệnh viện
  ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ XXIX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ XXIX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
  Tiếp đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tiếp đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Lớp đào tạo thở máy ở bệnh nhân viêm phổi do nhiễm virus Corona chủng mới Lớp đào tạo thở máy ở bệnh nhân viêm phổi do nhiễm virus Corona chủng mới
  Hội thảo trực tuyến chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid –19 Hội thảo trực tuyến chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid –19
  Hội nghị cán bộ viên chức – người lao động Bệnh viện trực tuyến Hội nghị cán bộ viên chức – người lao động Bệnh viện trực tuyến
  Tổ chức tiếp nhận người bệnh và người nhà người bệnh từ Bệnh viện Bạch Mai trở về Tổ chức tiếp nhận người bệnh và người nhà người bệnh từ Bệnh viện Bạch Mai trở về
  Hội nghị tập huấn trực tuyến phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do SARS-COV-2 Hội nghị tập huấn trực tuyến phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do SARS-COV-2
  Liên đoàn lao động tỉnh tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Liên đoàn lao động tỉnh tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện
  Công tác xã hội tại Bệnh viện – Nối những nhịp cầu yêu thương Công tác xã hội tại Bệnh viện – Nối những nhịp cầu yêu thương
  Mổ cứu sống bệnh nhân hoại tử ruột do tắc hoàn toàn động mạch mạc treo tràng trên Mổ cứu sống bệnh nhân hoại tử ruột do tắc hoàn toàn động mạch mạc treo tràng trên
  Lớp đào tạo mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện Lớp đào tạo mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện
  Triển khai xây dựng phòng áp lực âm điều trị riêng cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong thời gian sớm nhất Triển khai xây dựng phòng áp lực âm điều trị riêng cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong thời gian sớm nhất

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com

  Bán Gốm Sứ Bát Tràng Online