Trang chủ > Hậu cần > Tài chính  

Tài chính

Biểu giá dịch vụ Kỹ thuật cao

| 08:12 | 12/12/2017

Biểu giá dịch vụ Kỹ thuật cao

  STT

  Tên dịch vụ

  Đơn vị tính

  Giá BH

  Giá VP

   
   

  1

  CHUYÊN KHOA

         

  2

  Dịch Vụ Kỹ THuật Cao

         

  3

  Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối

  Lần

  4.981.000

  3.000.000

   

  4

  Cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc

  Lần

  2.838.000

  2.000.000

   

  5

  Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng nẹp vít qua cuống lối sau

  Lần

  5.140.000

  2.500.000

   

  6

  Cố định cột sống và cánh chậu

  Lần

  5.140.000

  2.500.000

   

  7

  Phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn

  Lần

  2.838.000

  2.000.000

   

  8

  Phẫu thuật nội soi điều trị teo thực quản bẩm sinh

  Lần

  5.727.000

  -

   

  9

  Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản bằng dạ dày

  Lần

  5.727.000

  -

   

  10

  Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản bằng đại tràng

  Lần

  5.727.000

  -

   

  11

  Tán sỏi ngoài cơ thể

  Lần

  2.362.000

  1.500.000

   

  12

  Cắt thực quản nội soi ngực và bụng

  Lần

  5.611.000

  -

   

  13

  Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống qua đường sau

  Lần

  8.478.000

  -

   

  14

  Phẫu thuật chỉnh gù cột sống qua đường sau

  Lần

  8.478.000

  -

   

  15

  Phẫu thuật chỉnh vẹo CS đường trước và hàn khớp

  Lần

  8.478.000

  -

   

  16

  Phẫu thuật chỉnh gù CS đường trước và hàn khớp

  Lần

  8.478.000

  -

   

  17

  Phẫu thuật cố định C1-C2 điều trị mất vững C1-C2

  Lần

  5.039.000

  2.500.000

   

  18

  Phẫu thuật cố định chẩm cổ, ghép xương với mất vững cột sống cổ cao do các nguyên nhân (gãy chân cung, gãy mõm nha, vỡ C1 …)

  Lần

  5.039.000

  2.500.000

   

  19

  Phẫu thuật vít trực tiếp mỏm nha trong điều trị gãy mỏm nha

  Lần

  5.039.000

  2.500.000

   

  20

  Buộc vòng cố định C1-C2 lối sau

  Lần

  5.039.000

  2.500.000

   

  21

  Kết hợp xương nẹp vít cột sống cổ lối sau

  Lần

  5.039.000

  2.500.000

   

  22

  Phẫu thuật chỉnh hình lao cột sống cổ có ghép xương và nẹp vít phía trước

  Lần

  5.039.000

  2.500.000

   

  23

  Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt 2 bên

  Lần

  5.336.000

  2.500.000

   

  24

  Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng hệ thống định vị (Navigation)

  Lần

  5.140.000

  2.500.000

   

  25

  Phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng sử dụng hệ thống nẹp bán động

  Lần

  5.140.000

  2.500.000

   

  26

  Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng – cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF)

  Lần

  5.140.000

  2.500.000

   

  27

  Phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng qua da

  Lần

  5.140.000

  2.500.000

   

  28

  Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học có bóng

  Lần

  5.181.000

  -

   

  29

  Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học có lồng titan

  Lần

  5.181.000

  -

   

  30

  Bơm ciment qua đường ngoài cuống vào thân đốt sống

  Lần

  5.181.000

  560.000

   

  31

  Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt số 8

  Lần

  5.336.000

  2.500.000

   

  32

  Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch Diβ

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  33

  Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + nạo hạch D2

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  34

  Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày hình ống

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  35

  Đặt dẫn lưu đường mật, đặt stent đường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm C- ARM

  Lần

  1.789.000

  -

   

  36

  Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống

  Lần

  5.140.000

  2.500.000

   

  37

  Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng vít loãng xương

  Lần

  5.140.000

  2.500.000

   

  38

  Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm

  Lần

  2.838.000

  2.000.000

   

  39

  Phẫu thuật nội soi điều trị xoắn dạ dày có kèm cắt dạ dày

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  40

  Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  41

  Phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  42

  Phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  43

  Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch Diα

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  44

  Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D2

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  45

  Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D3

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  46

  Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  47

  Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ

  Lần

  2.153.000

  1.500.000

   

  48

  Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  49

  Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch Di

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  50

  Phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất, gần mù

  Lần

  2.838.000

  2.000.000

   

  51

  Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL

  Lần

  2.615.000

  2.000.000

   

  52

  Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt số 6 - 9

  Lần

  5.336.000

  2.500.000

   

  53

  Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt số 7

  Lần

  5.336.000

  2.500.000

   

  54

  Phẫu thuật Longo

  Lần

  2.153.000

  1.500.000

   

  55

  Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách + nạo hạch D2

  Lần

  4.887.000

  2.000.000

   

  56

  Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang

  Lần

  5.910.000

  5.000.000

   

  57

  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè tự thân

  Lần

  4.101.000

  -

   

  58

  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng

  Lần

  4.101.000

  -

   

  59

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV-V

  Lần

  5.255.000

  -

   

  60

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII-VIII

  Lần

  5.255.000

  -

   

  61

  Phẫu thuật nội soi cắt gan không điển hình

  Lần

  5.255.000

  -

   

  62

  Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt gan thùy trái

  Lần

  5.255.000

  -

   

  63

  PTNS cắt nang đường mật

  Lần

  3.130.000

  -

   

  64

  Phẫu thuật điều trị rò mê nhĩ

  Lần

  5.862.000

  4.800.000

   

  65

  Phẫu thuật cắt u dây thần kinh VII

  Lần

  5.862.000

  4.800.000

   

  66

  Cắt u dây thần kinh số VIII

  Lần

  5.862.000

  4.800.000

   

  67

  Phẫu thuật cắt dây thần kinh tiền đình

  Lần

  5.862.000

  4.800.000

   

  68

  Phẫu thuật ghép giác mạc lần hai trở lên

  Lần

  3.223.000

  2.000.000

   

  69

  Ghép giác mạc xuyên

  Lần

  3.223.000

  2.000.000

   

  70

  Ghép giác mạc có vành củng mạc

  Lần

  3.223.000

  2.000.000

   

  71

  Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp gối

  Lần

  3.109.000

  -

   

  72

  Phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm

  Lần

  3.109.000

  -

   

  73

  Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng+ nạo vét hạch

  Lần

  3.130.000

  2.580.000

   

  74

  Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo+ nạo vét hạch

  Lần

  3.130.000

  1.500.000

   

  75

  Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh Vidienne

  Lần

  7.479.000

  5.500.000

   

  76

  Phẫu thuật cắt hạ họng - thanh quản toàn phần

  Lần

  6.582.000

  4.500.000

   

  77

  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân tứ đầu

  Lần

  4.101.000

  -

   

  78

  Phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước

  Lần

  4.101.000

  -

   

  79

  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau

  Lần

  4.101.000

  -

   

  80

  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng kỹ thuật hai bó

  Lần

  4.101.000

  -

   

  81

  Phẫu thuật chỉnh sửa góc hàm xương hàm dưới

  Lần

  3.407.000

  2.000.000

   

  82

  Phẫu thuật cắt chỉnh cằm

  Lần

  3.407.000

  2.000.000

   

  83

  Phẫu thuật vỡ tim do chấn thương ngực kín

  Lần

  13.460.000

  -

   

  84

  Phẫu thuật nội soi cắt lách bán phần

  Lần

  4.187.000

  -

   

  85

  Phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  86

  Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel

  Lần

  4.072.000

  2.560.000

   

  87

  Cắt u lành thực quản nội soi bụng

  Lần

  4.072.000

  -

   

  88

  Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng

  Lần

  4.072.000

  2.560.000

   

  89

  Phẫu thuật nội soi lấy sỏi đường mật trong và ngoài gan có dẫn lưu Kehr

  Lần

  3.630.000

  3.000.000

   

  90

  Nối khí quản tận - tận

  Lần

  7.729.000

  6.000.000

   

  91

  Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng

  Lần

  4.981.000

  3.000.000

   

  92

  Phẫu thuật thay khớp gối do lao

  Lần

  4.981.000

  -

   

  93

  Phẫu thuật thay khớp háng bán phần

  Lần

  3.609.000

  2.500.000

   

  94

  Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng

  Lần

  4.981.000

  3.000.000

   

  95

  Phẫu thuật nội soi điều trị apxe gan

  Lần

  3.130.000

  2.500.000

   

  96

  Phẫu thuật nội soi điều trị nang gan đơn thuần

  Lần

  3.130.000

  1.700.000

   

  97

  Phẫu thuật nội soi khâu cầm máu vỡ gan

  Lần

  3.130.000

  2.500.000

   

  98

  Phẫu thuật ghép xương với khung nẹp hợp kim tức thì sau cắt đoạn xương hàm dưới

  Lần

  2.335.000

  1.000.000

   

  99

  Phẫu thuật ghép xương tự thân tự do tức thì sau cắt đoạn xương hàm dưới

  Lần

  3.869.000

  2.100.000

   

  100

  Phẫu thuật ghép xương bằng vật liệu thay thế tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên

  Lần

  4.969.000

  2.600.000

   

  101

  Cắt u máu – bạch mạch vùng hàm mặt

  Lần

  2.935.000

  1.800.000

   

  102

  Cắt u máu, u bạch mạch vùng phức tạp, khó

  Lần

  2.935.000

  1.800.000

   

  103

  Cắt u mạch máu lớn trên 10 cm vùng sàn miệng, dưới hàm, cạnh cổ

  Lần

  2.858.000

  1.800.000

   

  104

  Phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt

  Lần

  3.903.000

  2.000.000

   

  105

  Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  106

  Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  107

  Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  108

  Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng

  Lần

  4.072.000

  2.580.000

   

  109

  Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng+ nạo vét hạch

  Lần

  3.130.000

  1.500.000

   

  110

  Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp+ nạo vét hạch

  Lần

  3.130.000

  1.500.000

   

  111

  Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn+ nạo vét hạch+ nạo vét hạch

  Lần

  3.130.000

  1.500.000

   

  112

  Phẫu thuật nội soi cắt u thận

  Lần

  4.130.000

  3.000.000

   

  113

  Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản

  Lần

  4.130.000

  3.000.000

   

  114

  Phẫu thuật nội soi cắt u thận lành tính

  Lần

  4.130.000

  3.000.000

   

  115

  Phẫu thuật nội soi cắt u thận ác tính

  Lần

  4.130.000

  3.000.000

   

  116

  Phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản do u đường bài xuất

  Lần

  4.130.000

  3.000.000

   

  117

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V-VI

  Lần

  5.255.000

  -

   

  118

  Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + nối ống mật chủ - hỗng tràng

  Lần

  3.630.000

  2.000.000

   

  119

  Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật

  Lần

  3.630.000

  2.000.000

   

  120

  Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày + nối dạ dày-hỗng tràng

  Lần

  4.072.000

  2.560.000

   

  121

  Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn

  Lần

  4.072.000

  1.500.000

   

  122

  Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo

  Lần

  4.072.000

  1.500.000

   

  123

  Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn + nạo vét hạch

  Lần

  3.130.000

  1.500.000

   

  124

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII

  Lần

  5.255.000

  -

   

  125

  Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy

  Lần

  9.840.000

  -

   

  126

  Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy + cắt lách

  Lần

  9.840.000

  -

   

  127

  Phẫu thuật nội soi cắt thân và đuôi tụy

  Lần

  9.840.000

  -

   

  128

  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân xương bánh chè đồng loại 1 bó

  Lần

  4.101.000

  -

   

  129

  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 1 bó

  Lần

  4.101.000

  -

   

  130

  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 2 bó

  Lần

  4.101.000

  -

   

  131

  Phẫu thuật nội soi tái tạo đồng thời nhiều dây chằng (chéo trước, chéo sau) bằng gân đồng loại

  Lần

  4.101.000

  -

   

  132

  Phẫu thuật điều trị dính khớp thái dương hàm 1 bên bằng ghép vật liệu thay thế

  Lần

  3.600.000

  1.800.000

   

  133

  Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy

  Lần

  9.840.000

  -

   

  134

  Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp hang

  Lần

  3.109.000

  -

   

  135

  Đặt máy khử rung tự động

  Lần

  1.524.000

  850.000

   

  136

  Đặt máy tạo nhịp tạm thời với điện cực trong buồng tim

  Lần

  1.524.000

  850.000

   

  137

  Đặt máy tạo nhịp

  Lần

  1.524.000

  850.000

   

  138

  Đặt máy tạo nhịp phá rung

  Lần

  1.524.000

  850.000

   

  139

  Phẫu thuật điều trị vỡ eo động mạch chủ

  Lần

  14.042.000

  -

   

  140

  Phẫu thuật cấp cứu lồng ngực có dùng máy tim phổi nhân tạo

  Lần

  14.042.000

  -

   

  141

  Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch cảnh

  Lần

  14.042.000

  -

   

  142

  Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng

  Lần

  4.072.000

  2.530.000

   

  143

  Phẫu thuật nội soi nối tắt ruột non - ruột non

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  144

  Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  145

  Phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ ruột non

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  146

  Phẫu thuật nội soi cắt manh tràng

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  147

  Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  148

  Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  149

  Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải + nạo vét hạch

  Lần

  3.130.000

  1.500.000

   

  150

  Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở + nạo vét hạch rộng

  Lần

  3.130.000

  1.500.000

   

  151

  Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông+ nạo vét hạch

  Lần

  3.130.000

  1.500.000

   

  152

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VIII

  Lần

  5.255.000

  -

   

  153

  Cắt u họng - thanh quản bằng laser

  Lần

  6.616.000

  6.000.000

   

  154

  Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng + nạo vét hạch

  Lần

  3.130.000

  1.500.000

   

  155

  Phẫu thuật thay khớp gối bán phần

  Lần

  4.481.000

  -

   

  156

  Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị các rối loạn nhịp chậm

  Lần

  1.524.000

  850.000

   

  157

  Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị tái đồng bộ tim (CRT)

  Lần

  1.524.000

  850.000

   

  158

  Cấy máy phá rung tự động (ICD)

  Lần

  1.524.000

  850.000

   

  159

  Phẫu thuật nội soi cắt gan phải

  Lần

  5.255.000

  -

   

  160

  Phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy sau

  Lần

  5.255.000

  -

   

  161

  Phẫu thuật nội soi cắt gan thùy trái

  Lần

  5.255.000

  -

   

  162

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVA

  Lần

  5.255.000

  -

   

  163

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVB

  Lần

  5.255.000

  -

   

  164

  Phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng trong dãn não thất

  Lần

  3.981.000

  2.000.000

   

  165

  Phẫu thuật lấy bỏ dẫn lưu não thất (ổ bụng, tâm nhĩ) hoặc dẫn lưu nang dịch não tủy (ổ bụng, não thất)

  Lần

  3.981.000

  2.000.000

   

  166

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V

  Lần

  5.255.000

  -

   

  167

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI

  Lần

  5.255.000

  -

   

  168

  Phẫu thuật điều trị dính khớp thái dương hàm 1 bên bằng ghép xương - sụn tự thân

  Lần

  3.600.000

  1.800.000

   

  169

  Phẫu thuật nội soi lấy u

  Lần

  6.967.000

  5.000.000

   

  170

  Phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm

  Lần

  3.109.000

  -

   

  171

  Phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối

  Lần

  3.109.000

  -

   

  172

  Phẫu thuật nội soi điều trị vỡ xương bánh chè

  Lần

  3.109.000

  -

   

  173

  Phẫu thuật nội soi gỡ dính khớp gối

  Lần

  3.109.000

  -

   

  174

  Phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân

  Lần

  3.109.000

  -

   

  175

  Phẫu thuật nội soi hàn khớp dưới sên

  Lần

  3.109.000

  -

   

  176

  Nội soi khớp gối điều trị bào khớp

  Lần

  3.109.000

  -

   

  177

  Phẫu thuật nội soi cắt u xơ vòm mũi

  Lần

  8.322.000

  6.000.000

   

  178

  Phẫu thuật khoét mê nhĩ

  Lần

  5.862.000

  4.800.000

   

  179

  Phẫu thuật chỉnh sửa thân xương hàm dưới

  Lần

  3.407.000

  2.000.000

   

  180

  Phẫu thuật nội soi cắt eo thận móng ngựa

  Lần

  4.130.000

  3.000.000

   

  181

  Phẫu thuật nội soi cắt thận bán phần

  Lần

  4.130.000

  3.000.000

   

  182

  Phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc

  Lần

  4.130.000

  3.000.000

   

  183

  Phẫu thuật nội soi bít lấp rò dịch não tủy ở mũi

  Lần

  6.967.000

  5.000.000

   

  184

  Phẫu thuật nội soi nối dạ dày - hỗng tràng

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  185

  Phẫu thuật nội soi nối dạ dày - hỗng tràng, nối túi mật-hỗng tràng

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  186

  Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng + nối dạ dày-hỗng tràng

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  187

  Phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  188

  Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi

  Lần

  9.209.000

  7.000.000

   

  189

  Phẫu thuật nội soi nối tắt hồi tràng - đại tràng ngang

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  190

  Phẫu thuật nội soi nối tắt đại tràng - đại tràng

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  191

  Phẫu thuật nội soi Điều trị Megacolon (phẫu thuật Soave đường hậu môn một thì)

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  192

  Phẫu thuật nội soi đóng hậu môn nhân tạo

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  193

  Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  194

  Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  195

  Phẫu thuật nội soi cắt đoạn trực tràng trong điều trị sa trực tràng

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  196

  Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  197

  Phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trong chấn thương sọ não (CTSN)

  Lần

  3.981.000

  2.000.000

   

  198

  Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo.

  Lần

  7.227.000

  700.000

   

  199

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vạt da cơ

  Lần

  3.900.000

  1.950.000

   

  200

  Tái tạo bộ phận sinh dục bằng vi phẫu thuật sử dụng vạt tự do

  Lần

  4.675.000

  1.500.000

   

  201

  Chuyển vạt da có nối hoặc ghép mạch vi phẫu

  Lần

  4.675.000

  1.500.000

   

  202

  Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang + nạo vét hạch

  Lần

  3.130.000

  1.500.000

   

  203

  Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái+ nạo vét hạch

  Lần

  3.130.000

  1.500.000

   

  204

  Phẫu thuật nội soi tạo hình mỏm cùng vai

  Lần

  3.109.000

  -

   

  205

  Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai theo phương pháp Latarjet

  Lần

  3.109.000

  -

   

  206

  Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai

  Lần

  3.109.000

  -

   

  207

  Phẫu thuật nội soi khâu khoảng gian chóp xoay

  Lần

  3.109.000

  -

   

  208

  Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  209

  Phẫu thuật nội soi cắt gan trái

  Lần

  5.255.000

  -

   

  210

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV

  Lần

  5.255.000

  -

   

  211

  Phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy trước

  Lần

  5.255.000

  -

   

  212

  Phẫu thuật nội soi cắt gan thùy phải

  Lần

  5.255.000

  -

   

  213

  Phẫu thuật nội soi cắt gan trung tâm

  Lần

  5.255.000

  -

   

  214

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy I

  Lần

  5.255.000

  -

   

  215

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy II

  Lần

  5.255.000

  -

   

  216

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy III

  Lần

  5.255.000

  -

   

  217

  Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI-VII-VIII

  Lần

  5.255.000

  -

   

  218

  Phẫu thuật điều trị vỡ phế quản do chấn thương ngực

  Lần

  12.015.000

  -

   

  219

  Phẫu thuật nội soi điều trị khớp gối bằng gân đồng loại (nội soi tái tạo dây chằng chéo trước, chéo sau, mổ mở tái tạo dây chằng bên chầy, bên mác)

  Lần

  4.101.000

  -

   

  220

  Phẫu thuật điều trị vết thương – chấn thương khí quản cổ

  Lần

  12.015.000

  -

   

  221

  Phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản cổ - ngực cao

  Lần

  12.015.000

  -

   

  222

  Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến yên qua đường mũi

  Lần

  5.220.000

  -

   

  223

  Phẫu thuật nội soi cắt bán  phần lách trong chấn thương

  Lần

  4.187.000

  -

   

  224

  Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái

  Lần

  4.072.000

  2.500.000

   

  225

  Phẫu thuật Laser cắt u nang lành tính đáy lưỡi, hạ họng, màn hầu, Amygdale

  Lần

  7.031.000

  6.000.000

   

  226

  Phẫu thuật nội soi cắt u mũi xoang

  Lần

  8.782.000

  6.500.000

   

  227

  Phẫu thuật nội soi cắt u xơ mạch vòm mũi họng

  Lần

  8.322.000

  6.000.000

   

  228

  Phẫu thuật tạo hình hộp sọ trong hẹp hộp sọ

  Lần

  5.336.000

  -

   

  229

  Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học qua cuống

  Lần

  5.181.000

  1.700.000

   

  230

  Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  231

  Phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền trên từ trước ra sau

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  232

  Phẫu thuật nội soi điều trị thoái khớp cùng đòn

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  233

  Phẫu thuật nội soi cắt đầu dài gân nhị đầu

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  234

  Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  235

  Phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp khuỷu

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  236

  Phẫu thuật nội soi ghép sụn xương tự thân

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  237

  Kết hợp xương cột sống cổ lối trước

  Lần

  5.039.000

  2.500.000

   

  238

  Phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  239

  Phẫu thuật nội soi đính lại điểm bám gân nhị đầu

  Lần

  4.101.000

  2.200.000

   

  240

  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân xương bánh chè đồng loại 2 bó

  Lần

  4.101.000

  2.200.000

   

  241

  Phẫu thuật nội soi giải phóng lỗ liên hợp cột sống cổ

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  242

  Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực đường trước trong vẹo cột sống

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  243

  Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  244

  Phẫu thuật nội soi lấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đường sau

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  245

  Phẫu thuật nội soi điều trị gãy xương vùng khuỷu

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  246

  Phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn viền ổ cối

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  247

  Phẫu thuật nội soi khoan kích thích tủy

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  248

  Phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng chèn ép trước cổ chân

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  249

  Phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân

  Lần

  3.109.000

  1.500.000

   

  250

  Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững bánh chè

  Lần

  4.101.000

  2.200.000

   

  251

  Ghép giác mạc tự thân

  Lần

  3.223.000

  2.000.000

   

  252

  Ghép giác mạc nhân tạo

  Lần

  3.223.000

  2.000.000

   

  253

  Nội soi phế quản - đặt stent khí, phế quản

  Lần

  6.911.000

  6.000.000

   

  254

  Sinh thiết cơ tim

  Lần

  1.702.000

  -

   

  255

  Nội soi đặt bộ Stent thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng

  Lần

  1.107.000

  600.000

   

  256

  Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

  Lần

  2.795.000

  -

   

  257

  Thay huyết tương sử dụng albumin

  Lần

  1.597.000

  1.200.000

   

  258

  Thay huyết tương sử dụng huyết tương

  Lần

  1.597.000

  1.200.000

   

  259

  Lọc máu thay huyết tương

  Lần

  1.597.000

  1.200.000

   

  260

  Siêu lọc máu liên tục cấp cứu (SCUF) cho người bệnh quá tải thể tích.

  Lần

  2.173.000

  1.800.000

   

  261

  Siêu lọc máu chậm liên tục (SCUF)

  Lần

  2.173.000

  1.800.000

   

  262

  Hội Chuẩn

     

  -

   

  263

  Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành nội

  Lần

  200.000

  150.000

   

  264

  Đo Chức Năng Hô Hấp

         

  265

  Đo chức năng hô hấp.

  Lần

  142.000

  140.000

   

  Số lượt xem: 684 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
   

  .

  COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

  530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227)3 834 281 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com