Trang chủ > Văn bản > Các văn bản liên quan  

Các văn bản liên quan

• Tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng: Nhà ăn tại BVDK tỉnh Thái Bình

Thông báo chi tiết về đấu giá cho thuê mặt bằng nhà ăn BVDK tỉnh Thái Bình

DOWNLOAD  
• Năng lực xét nghiệm Vi sinh

Danh mục các xét nghiêm về Vi sinh đang triển khai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

DOWNLOAD  
• Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 9 tháng đầu năm 2017

Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 9 tháng đầu năm 2017

DOWNLOAD  
• Đề án phát triển kỹ thuật giai đoạn 2017-2018

Đề án phát triển kỹ thuật giai đoạn 2017-2018

DOWNLOAD  
• Kế hoạch công tác Bệnh viện năm 2017

Kế hoạch công tác Bệnh viện năm 2017

DOWNLOAD  
• Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017

DOWNLOAD  
• Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 3 tháng đầu năm 2017

Báo cáo Kết quả hoạt động bệnh viện 3 tháng đầu năm 2017

DOWNLOAD  
• Danh mục các kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã được sở Y tế phê duyệt

Ban hành theo quyết định số 730/QĐ-SYT, quyết định số 88/QĐ-SYT, quyết định số 307/QĐ-SYT, quyết định số 444/QĐ-SYT của sở Y tế Thái Bình

DOWNLOAD  
• Quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Tài liệu lưu hành nội bộ ( Download file rar đính kèm)

DOWNLOAD  
• Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện 2017

Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện 2017

DOWNLOAD  
• Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

(Thực hiện theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của bộ trưởng Bộ Y tế và công văn hướng dẫn số 1356/KCB-QLCL ngày 21/11/2016 của Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh)

DOWNLOAD  
• Danh mục kỹ thuật Bệnh viện SYT phê duyệt theo quyết định số 730/QĐ-SYT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 730 /QĐ-SYT ngày 05 /11/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thái Bình)

DOWNLOAD  
• Danh mục kỹ thuật Bệnh viện SYT phê duyệt theo quyết định số 88/QĐ-SYT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-SYT ngày 21 /01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thái Bình)

DOWNLOAD  
• Danh mục kỹ thuật Bệnh viện SYT phê duyệt theo quyết định số 307/QĐ-SYT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-SYT ngày 25 /05/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thái Bình)

DOWNLOAD  
• Thông tư 37_2015_TTLT-BYT-BTC

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

DOWNLOAD  
• Quy trình đăng tin bài lên Website www.bvdktinhthaibinh.vn

DOWNLOAD  
• Quy chế hoạt động của Ban quản lý Website Bệnh viện

DOWNLOAD  
• Quyết định số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT

DOWNLOAD  
• Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT

DOWNLOAD  
• Nghị định số 105/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT

DOWNLOAD  
• Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của luật BHYT

DOWNLOAD  
• Luật BHYT số 25/2008/QH12

DOWNLOAD  
 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com

Bán Gốm Sứ Bát Tràng Online