Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN  

BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

 

GIÁM ĐỐC 

B/s CKII Hà Quốc Phòng

PHÓ 

B/s CKII LẠI ĐỨC TRÍ

 PHÓ 

B/s CKII GIANG HOÀI NAM

PHÓ 

B/s CKII NGUYỄN CÔNG HÓA

PHÓ 

B/s CKII LƯƠNG HỒNG THÁI

 
 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com

Bán Gốm Sứ Bát Tràng Online