Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử bệnh viện > Phần thứ hai: Khoa phòng ban > Phần thưởng của Đảng và nhà nước  

Phần thưởng của Đảng và nhà nước

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com