Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử bệnh viện > Phần thứ hai: Khoa phòng ban > Khối cận lâm sàng > Khoa Vi sinh  

Khoa Vi sinh

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227)3 834 281 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com