Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Phòng Công Nghệ Thông tin  

Phòng Công Nghệ Thông tin

Trưởng phòng: KS

Tô Xuân Lộc

 

Phó trưởng phòng: KS

Phạm Nam Thái


 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

Nguyễn Mạnh Cường

- Cán bộ hiện nay

 Xuân Lộc, Phạm Ngọc Sơn, Phạm Nam Thái, Đặng Thị Thu Hường,  Phạm Mạnh Linh, Trần Minh Hoàng, Nguyễn Văn Sinh, Lương Văn Thăng.

2. Chức năng – nhiệm vụ

+ Chức năng:

- Quản lý hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện.

- Quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại bệnh viện.

- Quản lý Website của bệnh viện.

+ Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất và triển khai xây dựng hệ thống, duy trì, quản trị, tối ưu hóa hệ thống  máy chủ, hệ thống lưu trữ, tổng đài, camera, giám sát vào ra, mạng, phần mềm hệ thống v.v..)

- Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng tại bệnh viện. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, cấp quyền sử dụng, quy trình kỹ thuật các chương trình của hệ thống phần mềm.

- Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống phần mềm bệnh viện và các ứng dụng về công nghệ thông tin của Công ty, đảm bảo sự vận hành liên tục và hiệu quả của toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin.

- Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm; đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hoá hiệu quả hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin.

- Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy tính, hệ thống phần cứng. Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường hợp lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin; đề xuất hướng phòng ngừa, xử lý và khắc phục.

- Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định, quản lý thiết bị, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của bệnh viện.

- Xây dựng tài liệu sử dụng, đào tạo hướng dẫn sử dụng các phầm mềm ứng dụng cho cán bộ, nhân viên trong bệnh viện.

- Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của Phòng từng tháng để trình giám đốc phê duyệt. Đề xuất mua sắm, quản lý các tài sản về công nghệ thông tin của Bệnh viện.

- Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành kế hoạch của tháng, của năm năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo bệnh viện.

3. Thành tích đạt được

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com

Bán Gốm Sứ Bát Tràng Online