Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Phòng Vật tư kỹ thuật  

Phòng Vật tư kỹ thuật

Trưởng phòng: KS

Vũ Văn Nam

 

 

 

 

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm

 Bùi Thị Quang, ông  Đình Nghị, Nguyễn Thị Nụ,  Nguyễn Thị Chín,

ông Trần Trung Hưng, ông  Nguyên Cừ, ông Phạm Văn Dương,  Phạm Thị

Sâm,  Phạm Thị Trâm, kỹ  Nguyễn Quang Tuyến, ông Trần Xuân Hùng, ông

Phạm Ngọc Sơn.

- Cán bộ hiện nay

Phòng  13 cán bộ (có 5 kỹ sư, 2 cao đẳng, 6 trung cấp  công nhân kỹ

thuật):  Văn Nam, Đoàn Duy Anh,  Thành Chung, Đặng Quang Huy, Nguyễn

Thị Xuân, Tống Trường Giang, Trần Ngọc Lân, Nguyễn Viết Cường, Bùi Tiến

Dũng, Bùi Duy Doanh, Lại Trung Kiên, Nguyễn Văn Hiển,  Duy Hưng.

2. Chức năng – nhiệm vụ

 

3. Thành tích đạt được

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG

 

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com

Bán Gốm Sứ Bát Tràng Online