Trang chủ > Giới thiệu > Tổ chức bệnh viện > KHỐI PHÒNG BAN > Phòng Chỉ đạo tuyến  

Phòng Chỉ đạo tuyến

Trưởng phòng: BSCKI

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Phó Phòng: BS

Nguyễn Hữu Quân

 

1. Tổ chức nhân sự

- Cán bộ tiền nhiệm: Lại Đức Trí, Ngô Thị Lan Anh.

- Cán bộ hiện nay: Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Thị Quỳnh Anh, Lê Thị Bích

Diệp và ba cán bộ kiêm nhiệm là: Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Thăng, Hoàng

Xuân Hải.

2. Chức năng nhiệm vụ

- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới,  trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

- Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc Bệnh viện vào báo cáo cấp trên.

- Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện.

3. Thành tích đạt được


MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG

 

COPYRIGHT © BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình / Điện thoại: (0227) 3831042  - 19001990 * Email: dakhoathaibinh@gmail.com

Bán Gốm Sứ Bát Tràng Online